درمان خار پاشنه با زالو درمانی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  درمان خار پاشنه با زالو درمانی

درمان خار پاشنه با زالو درمانی


درمان خار پاشنه با زالو درمانی

زالو درمانی بهترین راه درمان خار پاشنه است
در بیمارى خار پاشنه ۲۰ عدد زالوى درشت متناسب با توانمندى بیمار به نسبت مساوى بر روى پاهاى دارای خار پاشنه بیمار تقسیم مى‏ شود. پس از زالو درمانی برای خار پاشنه تا مدت ۲۰ روز الى یک ماه با روغن کرچک یا ترکیبى از کرچک و تربانتین و زیتون هر شب محل خارپاشنه را مالش دهید.

درمان خار پاشنه و زالو درمانی
سپس دوباره زالودرمانى برای درمان خار پاشنه را تکرار کنید. اگر یک پا دچار خار پاشنه شده است ۱۰ عدد زالو روى نیم‏ دایره پاشنه نزدیکترین جا، به خار پاشنه بیندازید و با مالش روغن‏هاى مذکور ۱۵ روز بعد خونگیرى را تکرار کنید.

اگر هر دو پا دچار خار پاشنه است روى پاشنه هر پا ۱۰ عدد زالو بیاندازید و ۲۵ روز بعد زالودرمانى را تکرار کنید.

اگر خار پاشنه خفیف باشد یک بار و در غیر این صورت دو یا سه بار زالودرمانى، خار پاشنه را قطعا از بین مى ‏برد.

منبع:
موسوى، محمد، مجموعه پیک شفا، ۱۲جلد، کانون پژوهش – اصفهان، چاپ: دوم، ۱۳۸۸ ه.ش.