صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود گزارش کار روزانه قطار شهری

دانلود گزارش کار روزانه قطار شهری

دانلود تحقیق و مقالات با عنوان دانلود گزارش کار روزانه قطار شهری در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۳ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود گزارش کار روزانه قطار شهری

چکیده:
گزارش کار روزانه:
شنبه۸۳/۴/۲۷
فعالیت های انجام شده:
-قالب بندی ستون -EW4P (شمالی) ‌}امروز: ۲^m 15 و کل: ۲^m 9202{
-خاک ریزی روی کوله جنوبی
-کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)
-کندن کانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)

یکشنبه۸۳/۴/۲۸
فعالیت های انجام شده:
-بتن ریزی ستون -EW4P (شمالی) ‌}امروز: ۳^m 6 و کل: ۳^m 8110‍{
-خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)
-کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)

دوشنبه۸۳/۴/۲۹
فعالیت های انجام شده:
-آرماتوربندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: t 2 و کل: t 769‍{
-قالب بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: ۲^m 20 و کل: ۲^m 9222‍{
-خاک ریزی روی کوله جنوبی
-بازکردن قسمتی از قالب های دیواره کوله جنوبی
-کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)
-کندن کانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-جابجایی کابل برق ۲۰ کیلو ولت در قسمت شمالی

سه شنبه۸۳/۴/۳۰
فعالیت های انجام شده:
-قالب بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: ۲^m 20 و کل: ۲^m 9242‍{
-خاک ریزی روی کوله جنوبی
-کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)
-کندن کانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)

جهارشنبه۸۳/۴/۳۱
فعالیت های انجام شده:
-آرماتور بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: t 2 و کل: t 771‍{
-بتن ریزی ستون -EE4P (شمالی) }امروز: ۳^m 18 و کل: ۳^m 8128‍{
-خاک ریزی روی کوله جنوبی
– کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)
-خم و برش آرماتورهای پایه های -E1P (در حال اجرا)

پنج شنبه۸۳/۵/۱
فعالیت های انجام شده:
-آرماتوربندی دیوار کوله میانی E-1A ‌}امروز: t 2.5 و کل: t 773.5‍{
-خم و برش آرماتورهای ستون های -E1P (در حال اجرا)
-نقشه برداری جهت تعیین محل قرارگیری ستون های جنوبی با کمک دستگاه نظارت
-آماده سازی و مشخص کردن اجرایی محل آرماتوربندی ستون های جنوبی (با بستن ریسمان کار) برای عملیات آرماتوربندی
-بیرون کشیدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقیل و برش دادن آنها
-خاک ریزی روی کوله جنوبی

جمعه۸۳/۵/۲
فعالیت های انجام شده:
-آرماتوربندی ستون های -E1P ‌}امروز: t 2 و کل: t 775.5‍{
-قالب بندی ادامه ستون های -EE4P

شنبه۸۳/۵/۳
فعالیت های انجام شده:
-قالب بندی فونداسیون -E1P (جنوبی) ‌}امروز: ۲^m 133 و کل: ۲^m 9375‍{
-قالب بندی ادامه ستون های -EE4P ‌(شمالی) }امروز: ۲^m 15 و کل: ۲^m 9390‍{
-بتن ریزی فونداسیون -E1P (جنوبی) }امروز: ۳^m 120 و کل: ۳^m 8248‍{
-کندن چاه جهت تغییر محل دکل های برق فشار قوی (در حال اجرا)
-آرماتوربندی کوله جنوبی

یکشنبه۸۳/۵/۴
فعالیت های انجام شده:
-بتن ریزی فونداسیون -E1P (جنوبی) }امروز: ۳^m 80 و کل: ۳^m 8328‍{
-بتن ریزی ستون -EE4P (شمالی) }امروز: ۳^m 6 و کل: ۳^m 8334‍{
-بتن ریزی تکمیلی دیوارها در رمپ ا }امروز: ۳^m 5 و کل: ۳^m 8339‍{
-آرماتوربندی ستون های –WW3P (میانی-شمالی) ‌}امروز: t 2 و کل: t 777.5‍{


تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]