صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان

دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان

دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی word گزارش کارآموزی عمران متره گزارش کارآموزی عمران گزارش کارآموزی عمران word گزارش کارآموزی عمران گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی گزارش کارآموزی تجهیزات پزشکی

Complex Civil trainee doctors report

 

موضوع : گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول :
بتن خط برای آرماتور :
فصل دوم: آنالیز
فصل سوم : تجهیز و اداره کارگاه
فصل چهارم : محوطه سازی
تقسیم بندی ابعاد ترکیب گیاهان :
درختچه ها
گیاهان بوته ای
فصل پنجم: پیشنهادات و نکات
دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشکان
کارآموزی عمران مجتمع پزشکان
مختصری از کارآموزی:
میلگردهای استفاده شده در ساختمان بتنی پزشکان از نوع AIII بوده و در قطرهایی از قبیل Q28 و Q26 و Q24 در بعضی موارد از Q30 استفاده  شده است و برای مش حرارتی سقف از میلگرد Q10 استفاده می شود.
بتن ها بسته به موقعیت استفاده شده دارای عیارهای مختلف از جمله ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب بوده بطوری که بتن استفاده شده در سقف دارای عیار ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد روان کننده ها بیشترین مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا می باشند که موجب می شود بتن کارپذیرتر شده و نسبت آب به سیال نیز تغییر نکند.
با توجه به حجم زیاد ستونهای بتنی نیروی لزله توسط این ستونها و نوع اتصالات آنها به تیر مستهلک می شود و بطور کلی نیروی زلزله جذب ستونها شده و تقلیل می یابد.
بیمارستهانها و ساختمانهای پزشکی درمانی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند چون در آن واحد بیش از ۳۰۰ نفر در آنها هستند و انتظار می رود این ساختمانها بعد از زلزله قابلیت بهره برداری خود را بتوانند حفظ کنند.
تیپ های تیر و ستون های بکار رفته متنوع می باشند بطوری که برای ستونها از کوچکترین مقطع که cm40 ۴۰ بوده تا بزرگترین مقطع cm 80۸۰ استفاده ش ده است و برای تیرها داریم :
Cm 25۵۰ – cm 45۵۰ – cm 40۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ cm 102۷۰
در ستونها حداقل تعداد میلگردهای طولی در چند وجهی ها به تعداد گوشه ها و در ستونهای با مقطع دایره ۶ میلگرد می باشد.
تمامی آرماتورها باید بصورت سرد خم شوند مگر اینکه مهندس مسئول به شکل دیگر اجازه دهد و آرماتوری که قسمتی از آن در بتن قرار گرفته است نباید در کارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه های طرح مشخص شده است یا بوسیله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهی بر اساس شرایط اجرایی ممکن است خم کردن میلگردها لازم شود خم کردن چنین میلگردهایی در کارگاه نباید بدون اجازه مهندس مسئول انجام گیرد همچنین مهندس مسئول باید تعیین کند که آیا میلگردی بصورت سرد خم شوند یا اینکه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها باید به شکل تدریجی باشد. در صورت حرارت دادن حرارت باید به گونه ای باشد که به بتن آسیبی نرسد.
در زمان بتن ریزی باید دقت شود که آرماتور فلزی از کل روغن یا سایر پوشش های غیر فلزی که چسبندگی آرماتور و بتن را کاهش می دهد پاک شده باشد و در ضمن برای بستن آرماتورها نباید متقاطع را به یکدیگر جوش داد مگر اینکه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن میلگردهای متقاطع می تواند بوسیله ایجاد اثر بریدگی (notch effect) از لحاظ متالو»ی یک میلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعیف کند.

تعداد صفحات : 29 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]