دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار

دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار

گزارش کارآموزی برق صنعتی دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار شرکت ساتراپ صنعت کیهان شرکت ساتراپ صنعت امروز شرکت ساتراپ صنعت ساینا شرکت مهندسی ساتراپ صنعت دانلود گزارش کارآموزی طراحی صنعتی دانلود گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی

Company Industry satrap Spring

 

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
ابزارهای اندازه گیری دقیق                                 ۱
تعریف اعداد اعشاری                                    ۲
حدود اندازه ها                                        ۵
تلرانس                                            ۷
جدول اعشاری                                        ۸
سیستم اندازه گیری متریک                                ۹
گونیای مرکب                                         ۱۰
انواع مختلف عمق سنج                                ۱۲
اندازه گیری به وسیله اتصال                                ۱۷
پرگارها                                         ۱۸
فیوزها                                            ۲۱
برقگیرها                                        ۲۳
تستهای دوره ای تجهیزات کلیدخانه های فشار قوی                    ۲۷
چک کردن رله بوخهلتز                                ۳۳
زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی                            ۳۴
بازرسی و تست شبکه اتصال زمین                            ۴۰
استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور                        ۴۳
سکسیونر                                        ۴۶
سکسیونرهای قابل قطع زیر بار                                ۵۰
ابزارهای اندازه گیری دقیق :
تقسیمات کسری از تقسیم یک اینچ به قسمتهای ۲/۱ ،۴/۱ ، ۸/۱، ۱۶/۱ ، ۳۲/۱ ، ۶۴/۱ حاصل می شد این تقسیمات برای اندازه گیری کارهای دقیق که در کارگاه ماشینهای ابزار صورت می گیرد کافی نخواهد بود .بهمین منظور برایایجاد دقت بیشتر در کارها و اندازه گیری قطعات نیاز بیشتری به اندازه های دقیقتر یعنی اندازه های کوچکتر از اندازه های شرح داده شده در بالا  می باشد . بنابراین می بایستی از سیستم اعشاری نیزاستفاده شود. بطور کلی ابزارهای اندازه گیری که برای مدرج کردن آنها از سیستم اعشاری استفاده شده بمراتب دقیقتر از سیستم کسری می باشند .در این صورت اندازه هایی که برای کارگاه ماشین در نظر گرفته اند غالباً بر حسب اعشاری تعیین می شوند . این نوع کارها را می بایستی با تلرانس های مشخصی که در حدود یک هزارم اینچ ویا کمتر هستند تراشید .
در سیستم اعشاری یک اینچ را به دو قسمت مساوی تقسیم نموده که فاصله هر خط برابر یک دهم اینچ و نیز یک دهم اینچ را مجدداً به ده قسمت مساوی تقسیم کرده که فاصله هر خط برابر یک صدم اینچ و چنانچه اندازه دقیقتر نیز لازم باشد می توان یک صدم اینچ را به ده قسمت مساوی تقسیم نموده که فاصله هر خط برابر یک هزارم اینچ خواهد بود.


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 49 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]