صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوقی و قضائی با عنوان کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۵۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

مقدمه
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فصل اول
تحصیل مال از طریق نامشروع
گفتار اول : تحصیل مال از طریق نامشروع
۱ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس
از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد…………….

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تحصیل مال از طریق نامشروع
گفتار اول : تحصیل مال از طریق نامشروع
۱ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس
۲ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
الف ) رفتار مجرمانه
یک ) رفتار مجرمانه اختلاس
مبحث اول : اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن
مبحث دوم : رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
مبحث سوم : اهمال و تفریط منجر به تضییع مال
مصرف غیر مجاز
مبحث چهارم : موارد مشتبه
یک ) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم
دو) شرط تسلیم قبلی مال
سه ) تعلق مال به دولت
۲-رکن معنوی
الف ) رکن معنوی اختلاس
ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی
فصل دوم :تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع
گفتار اول : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی درحقوق کیفری ایرانمبحث اول : نگاهی به سابقه تقنینی کلاهبرداری
مبحث دوم-طرح و بررسی ابهام‌ها
عدم تمیز تقلب کیفری از مدنی
مفهوم وسیله
مبحث  سوم:رابطه سببیت
مبحث چهارم:حیله و تقلب
مبحث پنجم:تحصیل و بردن مال
گفتار  دوم-کلاهبرداری مشدد
مبحث اول-بررسی ماده ۲ قانون تشدید مجازات
روش جرم‌انگاری
مبحث دوم:بررسی ایراد وارده بر ماده
مبحث سوم:ضرورت تفسیر منطقی و معقول ماده
الف)دیدگاه
ب)دیدگاه دوم
نتیجه گیری
منابع و ماخذ


تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]