دانلود پروژه نرم افزار مدیریت هتلداری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  دانلود مقاله نرم افزار مدیریت هتلداری

دانلود مقاله نرم افزار مدیریت هتلداری

دانلود مقاله نرم افزار مدیریت هتلداری
هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سطح بالا و حد و مرز های سیستم‌ نرم افزاری هتلداری می‌باشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در مقاله و محدودیت‌هایی که در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح کلی نیازمندی‌های محوری سیستم نرم افزار مذکور را بیان می‌سازد که مبنای قراردادی برای نیازمندی‌هایی است که در طول مقاله در قالب موارد کاربرد و نیازمندی‌های تکمیلی به طور کامل تشریح و پیاده‌سازی می‌شوند. این سند یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتلداری را ارائه می دهد و همچنین طرحی را برای آزمایش سیستم مدیریت هتلداری شرح می دهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده می شود .

کلمات کلیدی: اشخاص ذینفع، محدودیت‌ها، نیازمندی‌ها، معماری نرم افزار، رزرواسیون، مکانیزه شدن، آزمایش سیستم

مقدمه
امروزه کامپیوتر به یک وسیله مورد نیاز برای بسیاری شرکتها ، کارخانجات و نهادها تبدیل شده است به طوری که عدم حضور آن باعث اختلال های بسیاری در کارها می شود و ممکن است حتی باعث از کار افتادن کلی قسمتی نیز شود .
پیشرفت سریع علوم کامپیوتری وکاربرد سریعی که این تکنولوژی جدید در کلیه امور زندگی بشر دارد، حجم زیاد اطلاعات، نیاز بشر به سرعت و دقت و انسجام اطلاعات موجب گردیده است تا امروزه تمام مراکز تحقیقاتی، علمی و خصوصی سازمانهای کشور و… همسو با این روند اقدام به مکانیزه نمودن سیستم دستی خود نماید.
این پیشرفت روز افزون کامپیوتر و زمینه های کاربرد آن، نظیر تسهیل در انجام محاسبات دقیق و پیچیده و دستیابی سریع به اطلاعات، مدیران و مسئولان را برای مکانیزه کردن سیستم دستی ترغیب می نماید .
هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سطح بالا و حد و مرز های سیستم‌ نرم افزاری هتلداری می‌باشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در مقاله و محدودیت‌های که در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح کلی نیازمندی‌های محوری سیستم نرم افزار مذکور بیان می‌سازد که مبنای قراردادی برای نیازمندی‌هایی است که در طول مقاله در قالب موارد کاربرد و نیازمندی‌های تکمیلی به طور کامل تشریح و پیاده‌سازی می‌شوند. این سند معماری نرم افزار یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتلداری را ارائه می دهد . این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی ازامور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده می شود .
مروری بر مقاله در بخش دوم، خلاصه مزایای تجاری سیستم نرم افزار مقاله طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت سیستم اطلاعاتی و جایگاه آن و نیز خلاصه شرح مشکلاتی، که مرتفع کردن آنها در تعریف مقاله طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت سیستم اطلاعاتی مورد نظر بوده، بیان گردیده است.
شرح دست اندرکاران و کاربران برای تهیه یک سیستم قابل استفاده، مفید و کارا علاوه بر کاربران سیستم، لازم است که تمامی افراد ذینفع را به عنوان بخشی از فرآیند مدلسازی نیازمندی‌ها مشخص کرده به انتظارات آنها توجه نمود. در این بخش، افرادی که به نحوی درگیر مقاله هستند، مشخص و نیازهای هر یک از آنها به اختصار بیان گردیده است.
دید کلی سیستم در این بخش خلاصه توانایی‌های نرم افزاری و ارتباط بخش مرکزی این نرم افزار با سایر بخش‌های آن به اختصار بیان گردیده است. نرم افزار بر اساس برخی مفروضات تهیه خواهد گردید که در این بخش مفروضات مزبور فهرست گردیده‌اند.
قابلیت‌ها، توانایی‌های سطح بالای سیستم نرم افزاری هستند. از آنجا که سند چشم انداز توسط مجموعه‌ای از افراد با تخصص‌ها و نگاه‌های مختلف بازخوانی می‌شود، جهت ارائه ویژگی‌ها و خصوصیات نرم افزار پورتال مدیریت منابع، این توانایی‌های به صورت کلی و عام در این بخش بیان گردیده‌اند.
محدودیت‌ها در تعریف علمی، محدودیت عبارت است از هر عاملی که آزادی عمل مجری و دامنه راه‌حل‌های وی را در تولید نرم افزار بکاهد. از آنجا که این محدودیت‌ها در خصوصیات کار نهایی موثر می‌باشند، در این بخش خلاصه‌ای از محدودیت‌ها اعم از فنی یا غیر فنی که بر روند اجرای مقاله و کار نهایی تاثیرگذار خواهد بود، تشریح گردیده است.
دامنه‌های کیفی در این بخش موارد کیفی که باید در طراحی و ساخت منابع مد نظر قرار گیرد؛ تشریح گردیده است.
الویت‌ها در این بخش قابلیت‌ها و ویژگی‌های ارائه شده در بخش پنجم برای رویه ساخت الویت‌بندی می‌گردند.
نیازمندی‌ها در این بخش نیازمندی‌های دیگری که باید نرم افزار نهایی آنها تحت پوشش قرار دهد فهرست می‌گردد این موارد شامل استانداردهای کاربردی، نیازمندی‌های سخت افزاری و بستر و محیط اجرای نرم افزار می‌باشد.
نیازمندی‌های مستندسازی این بخش بیان کننده مستنداتی است که جهت نصب و راه اندازی نرم افزار نرم افزاری و نیز سهولت کاربران نهایی سیستم باید تهیه و ارائه گردند.

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱ فصل اول: کلیات.. ۵
۱٫۱٫٫٫ امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری:۶
۲ فصل دوم: سند چشم انداز. ۱۲
۲٫۱٫٫٫ مقدمه. ۸
۲٫۱٫۱هدف.. ۸
۲٫۱٫۲محدوده. ۸
۲٫۱٫۳تعاریف، اعتبارات و اختصارات… ۸
۲٫۱٫۴منابع.. ۸
۲٫۱٫۵مرور. ۸
۲٫۲٫٫٫ جایگاه. ۱۱
۲٫۲٫۱شرح مسئله. ۱۲
۲٫۲٫۲شرح موقعیت درخواست… ۱۲
۲٫۳٫٫٫ شرح دست اندرکاران و کاربران.. ۱۳
۲٫۳٫۱خلاصه مشخصات ذینفعان.. ۱۳
۲٫۳٫۲خلاصه کاربران.. ۱۳
۲٫۳٫۳محیط کاربر. ۱۴
۲٫۳٫۴نیازمندی‌های کلیدی ذینفعان و کاربران.. ۱۴
۲٫۴٫٫٫ دیدگاه. ۱۵
۲٫۴٫۱خلاصه توانایی‌ها. ۱۵
۲٫۴٫۲مجوز استفاده و نصب… ۱۶
۲٫۵٫٫٫ مشخصات… ۱۶
۲٫۵٫۱چارچوب اطلاعات و خدمات قابل ارائه. ۱۶
۲٫۵٫۲استفاده از کاربران سیستم.. ۱۶
۲٫۶٫٫٫ محدودیت‌ها. ۱۷
۲٫۷٫٫٫ دامنه‌های کیفی.. ۱۷
۲٫۸٫٫٫ اولویت‌ها. ۱۸
۲٫۹٫٫٫ سایر نیازمندی‌های.. ۱۸
۲٫۹٫۱استانداردهای کاربردی.. ۱۸
۲٫۹٫۲نیازمندی‌های سیستم.. ۱۸
۲٫۹٫۳نیازمندی‌های غیر وظیفه‌مندی.. ۱۸
۲٫۹٫۴نیازمندی‌های محیطی.. ۱۸
۲٫۱۰٫ نیازمندی‌های مستند سازی.. ۱۸
۳ فصل سوم: مشخصات تکمیلی سند چشم انداز. ۱۹
۳٫۱٫٫٫ نسخه ویندوز مورد استفاده. ۲۱
۳٫۲٫٫٫ طراحی برای سهولت استفاده. ۲۱
۳٫۳٫٫٫٫ Online Help. 22
۴ فصل چهارم: طرح تکرار. ۲۴
۴٫۱٫٫٫ مقدمه. ۲۵
۴٫۱٫۱اهداف.. ۲۵
۴٫۱٫۲دامنه. ۲۵
۴٫۱٫۳تعاریف و اصطلاحات… ۲۵
۴٫۱٫۴ارجاعات… ۲۵
۴٫۱٫۵دید کلی.. ۲۵
۴٫۲٫٫٫ طرح.. ۲۵
۴٫۲٫۱فعالیت های تکرار. ۲۶
۴٫۲٫۲موارد قابل تحویل.. ۲۶
۵ فصل پنجم: مورد کاری.. ۲۸
۵٫۱٫٫٫ هدف.. ۲۹
۵٫۲٫٫٫٫ یکپارچه شدن بانک اطلاعاتی.. ۲۹
۵٫۳٫٫٫٫ تسریع در عملیات مدیریت هتل داری.. ۲۹
۵٫۴٫٫٫٫ اطمینان به سیستم مدیریت هتل داری.. ۲۹
۵٫۵٫٫٫٫ هشدار به منظور موجودی اتاقها و سررسید زمان تحویل اتاق.. ۲۹
۵٫۶٫٫٫٫ انجام بهتر ارائه خدمات… ۳۰
۶ فصل ششم: ریسک… ۳۱
۷ فصل هفتم: معماری نرم افزار. ۳۵
۷٫۱٫٫٫ محدودیت ها و اهداف معماری.. ۳۷
۷٫۲٫٫٫ دیدگاه موارد کاربری.. ۳۷
۷٫۳٫٫٫ دیدگاه منطقی.. ۳۹
۷٫۴٫٫٫ دیدگاه پروسس…. ۴۰
۷٫۵٫٫٫ دیدگاه استقرار. ۴۰
۷٫۶٫٫٫ اندازه و کارایی.. ۴۰
۷٫۷٫٫٫ کیفیت… ۴۰
۸ فصل هشتم: طرح آزمایش… ۴۱
۸٫۱٫٫٫٫ نیازمندی های آزمایش…. ۴۳
۸٫۲٫٫٫٫ آزمایش رابط کاربر. ۴۴
۸٫۳٫٫٫٫ آزمایش کارایی.. ۴۴
۸٫۴٫٫٫٫ آزمایش بار. ۴۵
۸٫۵٫٫٫٫ آزمایش فشار. ۴۵
۸٫۶٫٫٫٫ آزمایش پیکربندی.. ۴۵
۸٫۷٫٫٫٫ آزمایش نصب… ۴۵
۸٫۸٫٫٫ استراتژی آزمایش…. ۴۶
۸٫۹٫٫٫٫ انواع آزمایش…. ۴۶
۸٫۱۰٫ آزمایش سیستم.. ۴۶
۸٫۱۱٫ آزمایش رابط کاربر. ۴۷
۸٫۱۲٫ آزمایش کارایی.. ۴۷
۸٫۱۳٫ آزمایش فشار. ۴۸
۸٫۱۴٫ آزمایش کنترل دستیابی و امنیت… ۴۸
۸٫۱۵٫٫ آزمایش FAILOVER/RECOVERY. 48
۸٫۱۶٫ آزمایش پیکربندی.. ۴۹
۸٫۱۷٫ آزمایش نصب… ۴۹
۹ فصل نهم: نگاهی دیگر به مسئله. ۵۱
۹٫۱٫٫٫٫ شرح مسئله :۵۲
۹٫۲٫٫٫ ذینفعان و کاربران سیستم.. ۵۲
۹٫۳٫٫٫ کارکردهای سیستم.. ۵۴
۹٫۳٫۱مدیریت… ۵۴
۹٫۳٫۲پذیرش… ۵۵
۹٫۳٫۳مالی.. ۵۶
۹٫۳٫۴رزرو. ۵۷
۹٫۴٫٫٫ مشخصات محصول.. ۵۸
۱۰ فصل دهم: نمودارها۵۹
۱۰٫۱٫٫ نمودار موارد کاربردی.. ۶۱
۱۰٫۲٫٫ نمودار ترتیبی.. ۶۲
۱۰٫۲٫۱نمودار ترتیبی رزرو میهمان.. ۶۳
۱۰٫۲٫۲نمودار ترتیبی پذیرش میهمان.. ۶۴
۱۰٫۳٫ نمودار همکاری.. ۶۵
۱۰٫۳٫۱نمودار همکاری پذیرش میهمان.. ۶۶
۱۰٫۳٫۲نمودار همکاری رزرو. ۶۷
۱۰٫۴٫٫ نمودار کلاس… ۶۸
۱۱ فصل یازدهم: سناریو موارد کاربردی.. ۷۰
۱۲ فصل دوازدهم: مستند فرم ها، گزارش و کدها۷۷
۱۲٫۱٫ فرم لاگین.. ۸۱
۱۲٫۲٫ فرم ابتدایی.. ۸۴
۱۲٫۳٫ فرم مشخصات اولیه میهمان.. ۹۲
۱۲٫۴٫ فرم عملیات رزرو میهمان.. ۹۸
۱۲٫۵٫ فرم پذیرش میهمان.. ۱۰۳
۱۲٫۶٫ فرم جستجوی میهمان.. ۱۱۰
۱۲٫۷٫ فرم جستجو گروه. ۱۱۶
۱۲٫۸٫ فرم جستجو اتاق.. ۱۱۸
۱۲٫۹٫ فرم درج فاکتور. ۱۲۳
۱۲٫۱۰فرم مشاهده ی لیست فاکتورها ۱۲۴
۱۲٫۱۱فرم درج و جستجوی اتاق ها ۱۳۱
۱۲٫۱۲فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها ۱۳۵
۱۲٫۱۳ فرم پرسنلی ۱۳۸
۱۲٫۱۴فرم سیستم مالی کارکنان ۱۴۳
۱۲٫۱۵فرم مدیریت کاربران ۱۴۶
۱۲٫۱۶فرم گزارش میهمانان ۱۴۸
۱۲٫۱۷فرم گزارش پرسنل ۱۵۳
۱۲٫۱۸فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص ۱۵۵
۱۲٫۱۹فرم تنظیمات ۱۵۷
منابع و ماخذ
فهرست منابع لاتین ۱۶۰
فهرست سایت های اطلاع رسانی۱۶۴

فهرست جداول
جدول ۱ امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری… ۶
جدول ۲ جدول ریسک ها. ۳۴

فهرست نمودارها
نمودار ۱ موارد کاربردی… ۶۱
نمودار ۲ نمودار ترتیبی رزرو میهمان.. ۶۳
نمودار ۳ نمودار ترتیبی پذیرش میهمان.. ۶۴
نمودار ۴ نمودار همکاری پذیرش میهمان.. ۶۶
نمودار ۵ نمودار همکاری رزرو. ۶۷
نمودار ۶ نمودار کلاس…. ۶۹

فهرست اشکال
شکل ۱ فرم لاگین.. ۸۱
شکل ۲فرم ابتدایی.. ۸۵
شکل ۳ فرم مشخصات اولیه میهمان. ۹۲
شکل ۴فرم عملیات رزرو میهمان. ۹۸
شکل ۵ فرم پذیرش میهمان. ۱۰۳
شکل ۶ فرم جستجوی میهمان. ۱۱۰
شکل ۷ فرم جستجو گروه. ۱۱۶
شکل ۸فرم جستجو اتاق.. ۱۱۸
شکل ۹ فرم درج فاکتور. ۱۲۳
شکل ۱۰ فرم مشاهده ی لیست فاکتورها۱۲۴
شکل ۱۱ فرم درج و جستجوی اتاق ها۱۳۱
شکل ۱۲ فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها۱۳۵
شکل ۱۳ فرم پرسنلی.. ۱۳۸
شکل ۱۴ فرم سیستم مالی کارکنان. ۱۴۳
شکل ۱۵فرم مدیریت کاربران. ۱۴۶
شکل ۱۶ فرم گزارش میهمانان. ۱۴۹
شکل ۱۷ فرم گزارش پرسنل.. ۱۵۳
شکل ۱۸ فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص… ۱۵۵
شکل ۱۹ فرم تنظیمات.. ۱۵۷


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 164 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]