صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  دانلود مقاله نخهای مورد مصرف در تایر ITRE CORD

دانلود مقاله نخهای مورد مصرف در تایر ITRE CORD

دانلود مقاله نخهای مورد مصرف در تایر ITRE CORD نخ تایر صبا نخ تایر زنجان نخ تایر کرمانشاه نخ تایر صبا زنجان شرکت نخ تایر زنجان نخ تایر کورد استخدام نخ تایر زنجان کارخانه نخ تایر زنجان الیاف نخ تایر مقاله نخ مقاله در مورد نخ مقاله نخ تایر

Project yarns used in the tire ITRE CORD

 

نخهای مورد مصرف در تایر (ITRE CORD)

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: سیم های فولادی (STEEL) مورد مصرف در تایر
فصل دوم : نخهای آرامید (ARAMID) مورد مصرف در تایر
فصل سوم : الیاف شیشه ای (GLASS FIBRES) مورد مصرف در تایر
فصل چهارم : نخهای ریون (RAYON) مورد مصرف درتایر
فصل پنجم : نخهای پلی استر (POLYESTER) مورد مصرف در تایر مقدمه
۱-۵) ویژگی های شیمیایی نخ پلی استر
۲-۵) ویژگیهای فنی نخ تایر پلی استر و مقایسه آن با نخ تایر نایلون
۱-۲-۵) مقایسه خصوصیات حرارتی نخهای تایر پلی استر و نایلون
۲-۲-۵) مقایسه خصوصیات مکانیکی نخهای تایر پلی استرو نایلون
۳-۲-۵) مقایسه خصوصیات فیزیکی نخهای تایر پلی استرو و نایلون
۴-۲-۵)مقایسه خصوصیات شیمیایی نخهای تایر پلی استرو و نایلون
۵-۲-۵) مقایسه خصوصیات ذیربط با پروسه تولید نخهای تایر پلی استر و نایلون
۶-۲-۵) ) مقایسه خصوصیات ذیربط با سرویس نخهای تایر پلی استر و نایلون
۱-۶-۲-۵) حرارات انباشته شده در تایر (HEAT BUILD UP)
۲-۶-۲-۵) مقاومت در برابر خستگی (FATIGUE RESISTANCE)
۳-۶-۳-۵)مقاومت در برابر نوسانات جاده (FLEX RESISTANCE)
۴-۶-۲-۵) مقادمت در برابر کوفتگی ( کوبیدگی ) (BRUISE RESISTANCE)
۵-۶-۲-۵) مقاومت در برابر تسطیح موضعی (FLAT SPOT RESISANCE)
۶-۶-۲-۵) مقاومت در برابر ضربه و شوک (IMPACT/SHOCK RESISTANCE)
۷-۶-۲-۵) مقاومت در برابر نیروی پیچش در گردش (CORNERING FORCE)
۸-۶-۲-۵) مقاومت در برابر خزش (CREEP RESISTANCE)
۹-۶-۲-۵)ظر فیت و تحمل بار (LOAD CARRYING CAPACITY )
۱۰-۶-۲-۵) قدرت منجید (PLUNGER ENERGY)
۱۱-۶-۲-۵)مقاومت حرارتی تایر در سرویس (TIRE HEAT PERFORMANCE)
۱۲-۶-۲-۵) مقاومت در برابر ترک خوردگی شیارهای آج تایر
CRACKING RESISTANCE) (GROOVE
۱۳-۶-۲-۵) مقاومت در برابر عوامل اصطکاک (سایش و مالش)
۱۴-۶-۲-۵) دوام (DURABILITY) و چغرمگی (TOIGHNESS)
۱۵-۶-۲-۵)سفتی (STIFFNESS) و ملبیت (HARDNESS)
فصل ششم : نخهای نایلون (POLYMIDES) مورد مصرف درتایر
مقدمه
۱-۶) ویژگی های شیمیایی نخهای تایر نایلون
۲-۶) روشهای شناسایی نایلونها و تشخیص نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از یکدیگر
۳-۶) ویژگی های فنی نخهای تایر نایلون
جدول ۱-۶) : مقایسه ویژگی های چهارنخ تایر نایلون ۶ ، نایلون ۶۶، پلی استر و ریون
۱-۳-۶) مقایسه خصوصیات حرارتی نخهای تایر نایلون ۶ و نایلون ۶۶
۱-۱-۳-۶)دمای ذوب (MELTING POINT)
۲-۱-۳-۶) دمای نرم شدگی یا نقطه خمیری (SOFTENING POINT)
۳-۱-۳-۶) دمای انتقال شیشه ای (GLASS TRANSITION TEMP)
۴-۱-۳-۶) دمای بحرانی (CRITICAL TEMP)
۵-۱-۳-۶) دمای پخت تایر (CURING TEMP)
۶-۱-۳-۶) جمعشدگی حرارتی (DRY HEAT SHRINKAGE)
۷-۱-۳-۶) پایداری حرارتی (HEAT/ THERMAL STABILITY)
۸-۱-۳-۶) تاثیر دما بر سایر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نخ تایر
۹-۱-۳-۶) تثبیت و پایداری حرارتی نخهای نایلون
۲-۳-۶) مقایسه دو نوع نخ نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر خصوصیات مکانیکی
۳-۳-۶) مقایسه دو نوع نخ نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر خصوصیات فیزیکی
۴-۳-۶) مقایسه دو نوع نخ نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر خصوصیات شیمیایی
۵-۳-۶) مقایسه دو نوع نخ نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر خصوصیات ذیربط با پروسه تولید
۶-۳-۶) مقایسه دو نوع نخ نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر خصوصیات ذیربط باسرویس تایر
فصل هفتم : اصول اقتصادی و سیاست مصرف نخ تایر
۱-۷) مقایسه بازار مصرف انواع نخهای تایر در دنیا
۲-۷) مقایسه دو نوع نخ تایر نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر قیمت
۳-۷) مقایسه دو نخ تایرنایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر سیاست مصرف
۴-۷ ) انتخاب یکی از دو نوع نخ تایر نایلون ۶ و نایلون ۶۶
فصل هشتم: دامنه نمرات و تعداد تاب نخ تایروتراکم در فابریک
۱-۸)تعداد لا (PLY NUMBER) یا رشته درنخ تایر
۲-۸) چگالی خطی (LINEAR DENSITY) یا نمره نخ
۱-۲-۸) طریقه نمایش نمرات مختلف نخهای تایر و سایر نخهای صنعتی
۲-۲-۸)تبیین نمره نخهای مورد نیاز سایزهای گوناگون تایر و همچنین قسمتهای مختلف یک تایر
۱-۲-۲-۸) مجموعه لایه های لایه های داخلی در مجاورت تیوپ
۲-۲-۲-۸) مجموعه لایه های بیرونی و مجاور ترد
۳-۲-۲-۸)مجموعه نخهای لایه های میانی تایر
۴-۲-۲-۸) نمرات پیشنهادی نخهای نایلون لایه ها و چیغر و بریکر سایزهای مختلف تایر
۳-۸) تعداد و جهت تاب نخ تایر
۴-۸)تراکم یا تعداد نخ در واحد طول نخ تایر
مقدمه
نخ تایربلحاظ اینکه استخوانبندی تایر را تشکیل داده و همچنین درصد قابل توجه وزنی تایر را بخود اختصاص می دهد، لذا نگرش به آن از دیدگاه فنی و تکنولوژیکی و اقتصادی حائز اهمیت ویژه می باشد.
نخستین سری از نخهائی که بعنون CORD در تایر به کار گرفته شده تا به لاستیک مقاومت بخشد نخهای کتان بوده است، نخهای مزبور از نوع سلولز بوده که ریشه طبیعی دارد با تولید روز افزون تایر و همچنین نقاط ضعف در برخی ویژگی های آن ( از جمله مقاومت در مقابل پارگی ) تولید کنندگان ناچارا به نخهای دیگر رو آورده و لذا مصرف نخ کتان از رده کاملا خارج گردیده و تولید کنندگان بمنظور حصول استقامت مورد نظر عمدتا به نخهای مصنوعی روی آورده اند.
عمده نخهای جانشین کتان عبارتند از نخهای پلی استر و ریون و نایلون (POLYAMIDE) علاوه بر اینها بلحاظ مصرف تایر از الیاف شیشه (GLASS FIBRES) آرامیدها (AEAMIDS) یا بعبارتی نایلون حلقوی (AROMATIC – POLYAMIDE) و همچنین سیم فولادی استفاده می گردد.
از نظر قیمت در واحد وزن گران ترین آن نخهای آرامید بعلت پروسس تولید پیچیده و عدم تولید انبوه وبالعکس ارزانترین آن سیمهای فولادی بعلت سنگینی وزین می باشد . در ایالات متحده مصرف سیمهای فولادی رو به تزاید است و حال آنکه در اروپا هنوز استقبال مشابه نگردیده و در آسیا و سایر نقاط توجه قابل ملاحظه ای به آن نشده است .
چنانچه قبال پیش بینی است سیمهای فولادی از ضریب ارتجاعی (TENSILE MODULUS) بسیار بالا برخوردار است و لذا وجود این سختی و همچنین قیمت ارزانتر آن نسبت به سایر نخهای تایر عوامل عمده انتخاب محسوب می گردد. قاعدتا انتخاب نخ تایر مناسب به عوامل بسیاری بستگی دارد که بعضا شرایط اقلیمی ، اقتصادی ، صنعتی و حتی سیاسی منطقه را می باید ملحوظ نظر قرار داد.


تعداد صفحات : 182 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]