دانلود مقاله معماری دوره پهلوی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود مقاله معماری دوره پهلوی

دانلود مقاله معماری دوره پهلوی

مقاله معماری دوره پهلوی دانلود مقاله معماری دوره پهلوی دانلود پاورپوینت معماری دوره پهلوی دانلود کتاب معماری دوره پهلوی اول مصطفی کیانی دانلود کتاب معماری دوره پهلوی اول ویژگی معماری دوره پهلوی خصوصیات معماری دوره پهلوی اثار معماری دوره پهلوی تزئینات معماری دوره پهلوی معماری دوره پهلوی اول و دوم معماری دوره پهلوی تهران

Pahlavi era architecture

 

معماری دوره پهلوی
فهرست مطالب
معماری دوره پهلوی ۷
دوره اول(دوره پادشاهی رضا شاه ) ۱۲۹۹-۱۳۲۰ ۷
دوره دوم (دوره پادشاهی محمد رضا شاه )۱۳۲۰-۱۳۵۷ ۷
مطالعات ۷
مطالعات سیاسی و اقتصادی ۷
مطالعات فرهنگى- ا جتماعى ۸
باستان شناسى معاصر غرب ۱۱
باستان شناسى معاصر ایران ۱۱
انجمن آثار ملی ۱۱
تاثیرات باستان گرایى ۱۲
تعریفى بر باستان گرایى ۱۳
باستان گرایى در معمارى ۱۳
تاثیرات عملکردهای جدید ۱۴
معماری ، مهندسی و توسعه عمرانی ۱۴
معماری صنعتی ۱۵
ویژگیها ۱۶
معماری پهلوی ۱۷
شروع دوره پهلوی ( دوره رضا خانی) ۱۸
( حرکت دوره معماری و تحول ) ۱۹
معماری سبک ملی ۱۹
مقایسه فرم ۱۹
سر در باغ ملی ۲۱
میدان راه آهن و بنای آن ( اوایل پهلوی دوم) ۲۱
در دوره رضا شاه اداری و حکومتی میدان ها و پل ها و نهایت شهرسازی ۲۱
نتیجه گیری ۲۱
اشاره به پهلوی دوم ۲۱
میدان حسن آباد ۲۲
آهن و شیشه، معماری پهلوی را دگرگون کرد ۲۲
معماری مسکن در تهران ۲۵
معماری پهلوی ۲۶
سبک های معماری معاصر ایرانی ۲۶
آنالیز بنا ۲۸
از الف تا ی میدان آزادی تهران ۲۸
طراح پل ورسک کیست؟ ۲۹
مشخصات فنی پل ورسک ۲۹
سه خط طلا ۳۰
موقعیت باغ سعد آباد: ۳۰
قناتهای باغ سعدآباد : ۳۳
سر در کاخ سعد آباد ۳۴
محوطه زیبای کاخ سعد آباد ۳۴
موزه های کاخ سعد آباد موزه نظامی کاخ سعد آباد ۳۴
کوشک احمد شاهی ۳۴
اتاق مطالعه رضا پهلوی ۳۶
کاخ سفید یا موز ملت ۳۶
تالار پذیرایی کاخ ملت ۳۷
مجسمه آرش کمانگیر در کنار کاخ سفید: ۳۷
کاخ موزه سبز ۳۹
کاخ اختصاصی ۴۰
کاخ شمس یا موزه مردم شناسی ۴۱
۷٫کاخ اشرف: ۴۲
۱۰٫کاخ ملکه مادر: ۴۲
۱۱٫ کاخ فریده دیبا ۴۲
۱۲ و ۱۳ کاخهای قدیم و جدید رضا پهلوی( موزه بهزاد و دفینه ). . کاخ لیلا ۴۲
۱۴کاخ فرحناز و علیرضا(موزه خط و کتابت میرعماد) ۴۳
بنای نظمیه(شهربانی) ۴۳
طراحی و ساخت بنا۱۳۱۲تا۱۳۱۴ ۴۳
خانه های تاریخی تبریز ۴۴
معماری خانه ۴۵
معماری خانه ۴۵
معماری خانه ۴۶
نمای جنوبی ساختمان۱ ۴۸
نمای شمالی ساختمان۱ ۴۸
خانه های تاریخی تبریز ۴۸
-خانه شربت اوغلی،اواخر قاجار و پهلوی اول ۴۹
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز ۵۱
-نحوه استقرار ورودی نسبت به محور اصلی و فرعی ۵۲
خانه شربت اوغلی،متاخر خانه بلورچیان،دوره متاخر خانه مشروطه،دوره متقدم ۵۳
عمارت اداره پست و گمرک (موزه پست و مخابرات) ۵۵
بانک ملی فردوسی ۵۹
زور خانه بانک ملی ۶۰
مسجد دانشگاه تهران(گرایش مدرن) ۶۱
ساختمان راه آهن ۶۲
ایستگاه راه آهن تهران میدان راه آهن ۱۳۳۴ شمسی ساختمان راه آهن ۶۳
بنای یادبود آرامگاه بوعلی ۶۳
آرامگاه حافظ ۶۴
هتل قدیم رامسر(معماری مدرن متعالی) ۶۵
آرامگاه فردوسی بزرگ ۶۵
نقشه میدان مشق ۶۶
سیر تحولی میدان مشق ۶۸
بناهای دیگر میدان مشق ۶۸
سیر تحولای شهر یزد ۶۹
سیمای شهر در دوره پهلوی اول ۩ ۶۹
شکل ۱۱: نقشه ذهنی از شهر یزد در دوره پیش از پهلوی اول؛ طرح میانی تصویر مربوط به تکیه امیر چخماق و نخل آن است ۷۰
بیان معماری پهلوی ۩ ۷۱
۱-۱- تهران زدگی ۩ ۷۱
شکل ۱۲: نقشه ذهنی از شهر یزد در دوره پهلوی اول؛ طرح بالای تصویر مربوط به تکیه امیر چخماق است.. ۷۱
۱-۲- باستان گرایی ۩ ۷۱
شکل ۱۳: دبیرستان مارکار یزد که با همت مارکار و با طراحی مهندس برزو در سال ۱۳۱۲ به صورت ملی احداث گردید. ۷۲
۱-۳- معماری به سبک کلاسیک اروپا ۩ ۷۲
شکل ۱۴: دبیرستان ایرانشهر یزد در حال احداث؛ ۷۳
۲- نتیجه گیری ۩ ۷۳
شکل ۱۵: میدان امیر چخماق و میدان شاه یا بعثت امروزه و بازار حد فاصل آن پیش از احداث سه خیابان که با نقطه چین نشان داده شده است؛ ۷۴
شکل ۱۶: وضعیت اولیه خیابان پهلوی یا امام خمینی امروزه که در سال ۱۳۰۷ احداث و در سال ۱۳۸۴ مرمت شد. ۷۴
معماری دوره پهلوی
دوره اول(دوره پادشاهی رضا شاه ) ۱۲۹۹-۱۳۲۰
دوره دوم (دوره پادشاهی محمد رضا شاه )۱۳۲۰-۱۳۵۷
مطالعات
مطالعات سیاسی و اقتصادی
رضاشاه با تکیه بر عوامل بیگانه با دو شکل از وضعیت اجتماعی و فرهنگى روبه رو بود. یک شکل دینى که تمامى گذشته را در آن مى دید و دیگرى شکل نوین غربى که صورتى از آینده را فرا راه او نشان مى داد. « روى کار آمدن رضاخان و سلطنت پهلوى اول از متحول ترین و پیچیده ترین دوران زندگى سیاسى و اجتماعى تاریخ ایران است. از هم گسیختگى کشور در هر زمینه ای ناشى از عدم توانایى قاجار در کشورداری و حاصل نتایج حکومت آنها ، عدم استقلال و پایبندى آنها به قدرت هاى بیگانه ، تغییرات وسیع حاصله از جنگ جهانى اول ، کاهش قدرت مذهب در شکل هاى اجتماعى ، انحصار مدیریت کشور در دست تحصیلکرده های فرنگ رفته و… همگى در شکل گیرى و نقش حرکتى این دوره تأثیر فراوانى داشت ، تمامی این تحولات همگام با اهداف از پیش تعیین شده سیاست های خارجى ، فرصتى مناسب را براى بریتانیا به وجود آورد که توسط رضاشاه ، اندیشه یک کشور وابسته به غرب را به واقعیت تبدیل نماید. بنابراین هم زمان سه محور در دستور کار قرار گرفته ، اسلام زدایی (در جهت تضعیف شکل دینى) ، غربگرایى (در جهت تقویت تجدد و نوگرایى) و ناسیونالیسم نوین (در راستاى پیاده شدن دو هدف قبلى). « ضمن اینکه برای رضاشاه دو موضوع بسیار مهم و تاریخى مشروطیت و موقعیت قرن بیستم در رسیدن وی به آرمان هایش نقش بسیار تعیین کننده ای داشت و به عبارت دیگر این دو امر موجب تحریک وى در کارهاى عمرانى و میهنى و : نیز تسریع در به ثمر رسیدن برنامه هایش گردید ». آیا معمارى و شهرسازی این دوره بیست ساله به گونه ای مشخص متأثر از سه محور فوق بوده است و آیا معماری این دوره توانسته است خصوصیات این دو دهه را منعکس نماید؟
رضاخان که با پشتیبانى انگلیس و توسط « آیرونساید » – معمارکودتاى سوم اسفند
۱۲۹۹- روى کار آمد و صادقانه قول داده بودکه هیچگاه علیه قوای انگلیسى و مقام سلطنت کاری انجام ندهد. حوادث جنگ دوم جهانی کارنامه بیست ساله وی را چنان به سرعت بست که علاوه بر اینکه راه پهلوى دوم را متمایز با آن کرد ، از هر نظر دوره
منحصر به خود و قابل توجه تاریخ معاصرگشت…………


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 79 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]