دانلود مقاله معرفی مجتمع مسکونی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله معرفی مجتمع مسکونی

دانلود مقاله معرفی مجتمع مسکونی

Project of residential complex

دانلود مقاله معرفی مجتمع مسکونی

مقدمه
هر چند که بیش از ربع قرن (۲۵ سال) از ‏ساخت اینگونه مسکن در ایران می گذرد، لیکن ‏هنوز معادل درستی برای واژه انگلیسی ‏Clustered ‎Housing‏ در زبان فارسی وجود ندارد و در ‏مکالمات و ادبیات شهرسازی از آن به عنوان ‏مسکن گروهی، جمعی، اجتماعی و … یاد می ‏شود، که هیچکدام گویای معنی کامل و معادل ‏دقیق این عبارت نیستند.‏
نظر به سابقه کم طراحی این نوع مسکن در ‏ایران و با توجه به سنت دیرینه مسکن اجتماعی ‏در غرب و اروپا و تحولات اخیر آن، سعی شده ‏است تا انواع نمونه های قدیمی و متأخر و ‏نمونه های موفق و ناموفق در این مجموعه ‏ارائه گردد.‏
ویژگی خاص مسکن اجتماعی باعث می شود تا ‏متنوع ترین طرح ها امکان اجرا بیابند. بدیهی ‏است که موفقیت یا شکست هر مورد فقط و فقط به ‏طرح ویژه آن بستگی دارد. بعد از تجربیات ‏مختلف این نوع مسکن در اروپا و آمریکا و با ‏سپری شدن دوران رواج مدرنیسم در معماری و ‏شهرسازی، اکنون مدتی است که می توان به ‏راحتی همه این گونه طرح ها را مورد بررسی و ‏ارزیابی قرار داد، به خصوص با مطالعاتی که ‏در اروپا روی طرح های به اجرا درآمده انجام ‏شده است و نتایج آن در گزارشات و کتاب های ‏مفصل ارائه شده است می توان نمونه های بسیار ‏متفاوتی را انتخاب نمود که مورد استفاده ‏قرار گرفته اند. (در این زمینه حتی با ‏استفاده از پرسش نامه های مختلفی از ساکنان ‏آنها نظرخواهی شده است).‏
بنابراین، نمونه های مختلفی که دارای ‏نقشه سایت، پلان های معماری، عکس و تفصیلات می ‏باشند انتخاب شده اند. و البته این گزینه ها ‏به نحوی انتخاب شده اند که طرح های مختلفی ‏را در دوره های زمانی گوناگون به نمایش ‏بگذارند تا سیر تحول طراحی و پیشرفت در ‏ارائه ایده های مختلف در طول زمان، قابل ‏بررسی باشد.‏
مهمترین دوره اوج طراحی این نوع مسکن در ‏دهه ۵۰ (فاصـله بیـن سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰) می ‏باشد، که اتفاقاً پرمسئله ترین طرح ها در ‏همین دوره ارائه شده اند. با تحولات سریع ‏اواخر دهه هشتاد در معماری و شهرسازی، همه ‏این طرح ها مورد بازنگری واقع شده و مجدداً ‏تمامی مسائل و شاخص های شهرسازی و معماری ‏مسکن اجتماعی مطرح شده است.‏
هم اکنون در اروپا و به خصوص در ژاپن با ‏تخریب محلات فرسوده قدیمیکه بر مبنای تفکیک و ‏واگذاری قطعات زمین در دهه ۵۰ بنا شده بود، ‏اقدام به اجرای طرح های جدیدی می شود که ‏محاسن خانه های اختصاصی و نیمه اختصاصی را ‏دربرگرفته و در عین حال از امکانات و مزایای ‏مسکن اجتماعی نیز بر خوردار باشند. در ابتدا ‏باید انواع مسکن و تیپ های مختلف آن مورد ‏بررسی واقع گردد.‏

پیشنهاد طرح تحقیق
موضوع تحقیق و طرحی ( عنوان مقاله ) ‏
‏ دگرگونی شرایط نامطلوب در وضع موجود به ‏شرایط مطلوب در وضع آتی , امری است که ‏همواره رویاروی ” انسان ” قرار داشته و دارد ‏‏. شرایط نامطلوب وضع موجود – که ” واقعیات ” ‏نام می گیرید – در زمان های خاص “مسایلی” را ‏مطرح می کنند که هریک ” راه حل ” موردی خویش ‏را می طلبد . تاریخ ” عروج انسان ” مملو از ‏فرآیند طرح مسئله , روش های شناخت , کشف راه ‏حل ها و دگرگونی شرایط است .‏
‏ مسکن به عنوان یکی از پدیده ها واقعی , ‏از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن ‏دست به گریبان بوده و همواره برای دگرگونی و ‏یافتن پاسخی مناسب , معقول و اندیشیده شده ‏برای آن است.‏
‏ این رساله تحت عنوان ” مجتمع مسکونی ‏منطقه ۲۲ ” درصدد تلاش برای شناخت اهداف و ‏ابعاد مختلف مسکن و ارائه راهکارهای متناسب ‏با آن می باشد .‏

بیان مسئله
‏ غارها , خانه های گلی , سنگی , چوبی , ‏آجری , شیشه ای , بتنی و فلزی مسکن انسان در ‏طول چندهزار سال حیات او بر زمین بوده است .‏
‏ مسکن مهم ترین تأمین کننده تمدن و خانه ‏بهترین نگهداری فرهنگ اجتماعی جامعه است . ‏‏(بنجامین درزا ایلی)‏
‏ مسکن یکی از فاکتورهای اساسی تعادل و ‏پاپرجایی اجتماع انسانی می باشد . مسکن حافظ ‏کیان خانواده و روابط بین اعضای آن است . ‏داشتن مسکن مناسب مانند سایر نیازهای بشری ‏از حقوق اولیه انسان هاست و در قانون اساسی ‏‏( اصل سی و یکم ) بر این نکته تأکید شده است ‏‏. ( می توان خانه را اساساً نوعی سرپناه ‏انگاشت , اما طرح آن آینه ای اندیشه های ‏موجود در باب فضا , زیبایی شناسی , آداب و ‏فرهنگ مردم است . )‏
‏ فقدان مسکن و کیفیت نامناسب آن با افزایش ‏میزان بزه کاری , طلاق و از هم گسیختگی های ‏اجتماعی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد و به ‏عنون یک عامل بازدارنده در رشد و اعتدال ‏اجتماعی , فرهنگی و روانی به شمار می رود . ‏همچنین نداشتن مسکن موجب پیدایش پدیده های ‏نابهنجار اجتماعی از قبیل خیابان خوابی , ‏آلونک نشینی و زاغه نشینی می شود که این ‏چنین زیستنی ساختار شخصیتی نابهنجاری به ‏افراد می بخشد .‏
‏ فقدان مسکن و یا کیفیت نامناسب آن عامل ‏مؤثری در پیدایش پدیده هایی چون اضطراب , ‏افسردگی و اختلالات رفتاری به شمار می رود و ‏سبب کاهش مقاومت روانی و جسمی فرد در مواجهه ‏با مشکلات می گردد . اهمیت مسئله مسکن از بعد ‏روانی تا اندازه ای است که با در نظر گرفتن ‏مراحل تحول روانی کودکان , آن ها نیازهای ‏روانی خود را در سنین پایین در خانواده و از ‏طریق والدین خودبرآورده می کنند .‏

هدف : ( مجتمع مسکونی منطقه ۲۲ )‏
‏ هدف عمده , شناخت ابعاد مختلف خانه ( ‏کیفی و کمی ) می باشد , یعنی در این مقاله ‏سعی شده تا وجوه اقتصادی , اجتماعی , کالبدی ‏و … مورد توجه قرار گیرند . با توجه به ‏مجتمع قرار است نیازهای سکونتی خانواده های ‏قشر متوسط و جوانان ایرانی را مورد توجه ‏قرار دهد .‏

مبانی نظری عام طرح
‏- برای طراحی خانه ای مناسب اولین گام می ‏تواند شناخت مسکن با توجه به تعاریف ارائه ‏شده باشد که بهبود کیفیت زندگی اجتماعی , ‏فراهم ساختن فعالیت های زیستی خانواده شامل ‏جمعی و فردی و فراهم ساختن خدمات و تسهیلات ‏برای بهزیستی و سلامت خانواده , از اهم ‏موضوعات این تعاریف می باشد .‏
‏- اما بررسی نیازها و رفتارهای سکونت , از ‏پارامترهای مهم در طراحی فضاهای مسکونی است ‏‏, که شامل نیازهای بیولوژیکی , اقتصادی و ‏اجتماعی می باشد .‏
‏ البته نیازها برای خانواده های مختلف با ‏توجه به سطح درآمد , رده نسبی و تمایلات آن ‏ها متفاوت خواهد بود . پس در نظرگرفتن ‏واحدهای مسکونی با شرایط و متراژهای مختلف و ‏همچنین فضاهایی با کاربری های متنوع در ‏مجموعه برای مرتفع ساختن این مسئله می تواند ‏مفید واقع شود.‏
‏- انسان به اجتماع و زندگی با مردم محتاج ‏است , پس چه بهتر که در طراحی مسکن متناسب ‏با نیازهای کاربران بکوشیم تا روابط همسایگی ‏را تقویت کنیم , ضمن این که برای آسایش ‏بیشتر ساکنین باید در حفظ حریم و حرمت نیز ‏کوشید .‏
‏- برای ارتقاء کیفیت محیط شهرمان خواهیم ‏کوشید پارامترهایی که برای این منظور به کار ‏می روند عبارتند از : زیبایی , هویت , ‏هماهنگی , نظم , ماندگاری , پایداری و ‏تغییرپذیری .‏
‏- طراحی مناسب دسترسی ها به طوری که افراد ‏پیاده و سواره هرکدام احساس امنیت و آسایش ‏در راه خود داشته باشند .‏
‏- در نهایت حفظ و گسترش فضای باز به کمک ‏طراحی آب و گیاهان برای بهبود کیفیت محیط ‏زندگی و ایجاد آرامش و سرزندگی در مجموعه از ‏نکات قابل توجه در طرح می باشد . ‏

انتخاب سیستم
‏ با توجه به نوع عملکرد مقاله و محاسبات ‏اقتصادی , سیستم سازه پیشنهادی , پیش ساخته ‏بتنی می باشد که بطورکلی در دتایل معرفی شده ‏است . فوندانسیون این مجموعه , به صورت پی ‏نواری می باشد .‏

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
انتخاب موضوع
موضوع تحقیق
بیان مسئله ‏
هدف
مبانی نظری عام طرح
انتخاب موضوع
فصل اول
معرفی موضوع مجتمع مسکونی
بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی
تیپولوژی سایت ‏
بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی
کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
عملکرد و تجهیزات مسکن
نتیجه گیری
محله ‏‏
تأثیر تغییر ارزش ها و ضوابط بر بافت های ‏جدید مسکونی
تأثیر معماری بر رفتار انسان ها نسبت به ‏حریم دیگران ‏‏
بخش اول- تعریف و مفاهیم مسکن ‏
مفهوم مسکن- سکونت- سکونت گاه (۱-۱-‏‏۱).
تعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکن (۲-۱-۱) ‏‏
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم- بررسی نیازها و رفتارهای سکونت
نیازها از دید علم جامعه شناسی (۱-۲-۱)
نحوه طبقه بندی نیازها (۲-۲-۱) ‏‏
تعیین نیازهایی که در محیط مسکونی ارضا می ‏شوند (۳-۲-۱)
دورنمای تحول بعد خانوار (۴-۲-۱) ‏‏
بخش سوم- مجتمع مسکونی
سابقه زندگی در مجتمع مسکونی در ایران
جمع بندی نهایی اطلاعات
جمع بندی مطالعات تکمیلی
تدوین چارچوب کلی مقاله
برنامه فیزیکی مقاله ‏‏
ضوابط عمومی طراحی مسکن وزارت مسکن و ‏شهرسازی
فصل دوم – مطالعات زمینه ‏
شناسنامه گردشگری و جاذبه های تهران امروز
فصل سوم- مطالعات زمینه
سابقه پیدایش منقطه ۲۲
وضعیت بافت مسکونی موجود در منطقه
بافت جدید در مقایسه با بافت قدیمی
پتانسیل توسعه منطقه ‏
وضعیت اقلیم و هواشناسی منقطه ‏
توپوگرافی منطقه ‏‏.
مطالعات حمل و نقل و ترکافیک منطقه ۲۲
ویژگی های مثبت زیست محیطی ‏‏
پتانسیل های اولوژیکی منطقه
هیدرولوژی منطقه
آب و هوا ‏‏
خاکشناسی منطقه
وضعیت موجود محیط طبیعت (اکوسیستم)
حوزه های آبخیز ‏‏
فصل چهارم- مطالعات تطبیقی
Rebstock‏ در یک نگاه (آلمان) ‏‏
مجموعه مسکونی پارکرسنترال (کاراکاس ونزوئلا)
مجموعه مسکونی واتر سایر (نیویورک)
مجموعه مسکونی استن وود (نیویورک)
مجموعه مسکونی در مادرید (اسپانیا) ‏‏
مجموعه مسکونی تایمزمید (لندن)
فصل پنجم- مطالعات تطبیقی
شهرک اکباتان
مجموعه مسکونی آتی ساز اوین ‏
شهرک امید
‏.فصل ششم- طراحی
نقش ریاضی در طراحی عملکرد معماری
الف) طراحی مدولار
ب) مدل سازی
ایده اصلی طراحی مجتمع مسکونی
ایده اصلی شکل گیری واحدهای همسایگی
ارتباطات حرکتی و بصری
ملاحظات شهری
هندسه معماری
نتیجه گیری از مطالعات تطبیقی در طراحی
روند طراحی
تحلیل و بررسی سایت
مدارک طراحی
فصل هفتم سازه و تأسیسات ‏
صنعت بتن پیش تنیده پیش ساخته ‏‏
موانع رشد صنعت بتن پیش ساخته ‏
سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی ‏
قاب های پیش ساخته
دتایل طراحی
منابع و مآخذ


قیمت فایل : 13000 تومان | تعداد صفحات : 308 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,