دانلود مقاله مالی صنعت برق
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله مالی صنعت برق

دانلود مقاله مالی صنعت برق

دانلود مقاله مالی صنعت برق مقاله مالی اداره برق مقاله مالی کارخانه برق شهری مقاله مالی حسابداری شرکت برق مقاله حسابداری شرکت برق حسابداری صنعت برق مقاله حسابداری صنعت برق مقاله های صنعت برق مقاله صنعت برق مقاله حسابداری اداره برق دانلود رایگان مقاله حسابداری برق دانلود رایگان مقاله حسابداری اداره برق مقاله مالی حسابداری شرکت برق

Finance Power Industry

 

مقاله مالی صنعت برق

مقدمه:
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .


فهرست
فصل اول
مقدمه:
تاریخچه :
ویژگیهای صنعت برق :
زمان بری زیاد در اجرای مقاله ها :
ضرورت تداوم تأمین برق :
نظارت و کنترل :
انحصار :
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
اجرای سیاستهای عدم تمرکز :
هزینه یابی :
توجه به منابع و فروش برق :
بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی :
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع :
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی :


فصل دوم:
نگاهی به قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی :
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری :
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق :
حسابهای معین تأسیسات برق :
شرح حساب :
تأسیسات تولید برق با نیروی آب :


فصل سوم:
مقدمه :
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی :
تناوب تجدید ارزیابی :
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :


فصل چهارم:
نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق .
مدیریت صندوق :
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه :
۱ ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه :
۲ ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق :
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای :
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق :
. اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل :
زمان گزارشگری نقدینگی :
انواع گزارشهای نقدینگی :
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :
ویژگیهای حساب سپرده :


فصل پنجم:
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی :
سرشکن هزینه ها سربار تولیدی به کالاهای تولید شده در روش هزینه یابی جذبی را می توان به سه مرحله مهم تقسیم نمود :
تخصیص و تسهیم
تسهیم مجدد
جذب
تخصیص و تسهیم :


فصل ششم:
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی :
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
روند نسبت های نقدینگی :
فرایند نسبت های اهرمی :
نسبت های مالی در صنعت برق :
نسبت های مالی :
محاسبه نسبتها در صنعت برق :
جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه :
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
صورت سود (زیان) انباشته :
صورت حساب سود و زیان
صورت گردش وجوه نقد :
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 186 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]