دانلود مقاله مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

دانلود مقاله مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

دانلود مقاله مالی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات مقاله مالی مخابرات مقاله مالی حسابداری مخابرات مقاله مالی اداره مخابرات مقاله کارآموزی کارشناسی حسابداری مخابرات مقاله حسابداری شرکت مخابرات مقاله حسابداری در مخابرات سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات امور مالی مخابرات ایران

Accounting System Company Contacts

 

سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

مقدمه
همراه باپیشرفت سایه علوم وفنون حسابداری نیز درسالهای اخیر درجهت ارائه اطلاعات دقیقتر وکمکهای مؤثر تر به مدیران و برنامه ریزان دجار تغییر وتحول فراوانی شده است .


درحال حاضر باتوجه به تاثیر مهمی که عملیات ومحاسبات حسابداری دربرنامه ریزیهای سازمانهاوتصمیم گیری مدیران داردآموزشی آن ازاهمیت ویژهای برخورداراست وبنده بخاطر اینکه بتوانم دراین مقاله خود به این مهم اشاره ای داشته باشم سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل رامورد تحقیق وبررسی خود قرارداده ام تا چگونگی ارتباط بتن واحدهای اداری وبه چگونگی عملیات حسابداری دراین شرکت بطور روشن و واضح اشاره ای داشته باشم تا دانشجویان عزیزی که مطالب درج شده دراین مقاله رامطالعه می کنند به نحوه احسن آنها رایاری دهدواندکی هم که شده بردانش علم وآگاهی این عزیزان بیفزاید.


فصل اول
واحدبودجه
سیکل کامل بودجه
سیکل بودجه

فصل دوم
واحد دفتر داری
حسابداری دفترداری
حسابداری انبار
برگ تقاضای کالا
صورتمجلس تحویل کالا به انبار
انبار کالای ارسالی ازمخابرات ایران
انبار کالای اسقاط
انبارگردانی
وجوه قابل تبدیل به سرمایه
حساب سرمایه
بستن حسابها موقت
بستن حسابهای دائمی
انواع دارائی وچگونگی محاسبه استهلاک
دارائیهادرحال تکمیل
استهلاک دارائیهای ثابت
مثال ۱: روش خط مستقیم
مثال ۲: روش نزولی
خروج دارائی ثابت ازجریان استفاده


فصل سوم
واحد پرداختیها
انشعابات
پیش پرداخت های جاری وسرمایه ای
حسابهای دریافتی غیرتجاری
موجودی نقدی
حساب واسناد پرداختی تجاری وغیرتجاری
هزینه ها

فصل چهارم
واحد دریافتیها
درآمد
چگونکی سیستم مرکز
مراکز مخابراتی روستائی یا کارگزاران
درآمدهای حاصل ازتلفنهای همگانی شهری وبین شهری (راه دور)
کدهای درآمدی شرکت مخابرات وماهیت آنها
وصولیها(واریز قبوض تلفن توسط مشترکین )
مهلت واریز بدهی اعلام شده درقبوض توسط مشترکین واقدامات شرکت درموارد عدم واریز بموقع درآمدحاصل ازمراکز بهره برداری به دفاترمخابراتی روستایی وشهری ۱۰۲۰۲-۱۰۲۰۱
شکل ثبت قبوض تلفن بشرح زیر انجام می شود
حسابهای انتظامی وطرف حساب انتظامی
حسابهای دریافتی تجاری
حساب جاری استان
حساب پیش دریافت ازمشتریان

فصل پنجم
واحدممیزی
مراحل انجام هزینه
مواردکلی وضروری درضمیری اسناد
تعمیرات اتومبیلها
اسناد هزینه تعمیرات اتومبیلها باید دارای مشخصات زیر باشند
مراحل انجام کارپرداخت علی الحسابها (آب وبرق وگاز،….)
مورددیگر قابل توجه به هنگام پرداخت علی الحسابها
ضمیری اسناد سوخت


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 63 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,