صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  دانلود مقاله کنترل دور موتور dc

دانلود مقاله کنترل دور موتور dc

دانلود مقاله کنترل دور موتور dc مقاله برق مقاله مقاله کنترل دور موتور dc کنترل دور موتور dc کنترل دور موتور dc با pwm کنترل سرعت موتور dc کنترل فازی موتور dc کنترل هوشمند وضعیت موتور dc کنترل موتور dc کنترل موتور dc با pwm مدار کنترل موتور dc کنترل دور موتور dc بوسیله pwm کنترل دور موتور dc با avr مقاله کنترل دور موتور dc با avr مقاله کنترل دور موتور dc با pwm

Dc motor speed control project

 

 کنترل دور موتور dc
فهرست مطالب
مقدمه‌ای بر SimUlink
دکمه‌های بلوک Scope عبارتند از
تنظیم محور y
xy Graph
بلوک‌های نقابدار
مراحل ایجاد بلوک نقابدار
روش‌های بهینه‌سازی
سیگنال‌هایمرجع (References signal)
سیگنال‌های جاری (Current Response)
سیگنال‌های اولیه (initial response)
Intermediate steps
Lables
Limits
تعریف پارامترهای تنظیم‌پذیر در مدل
تغییر مشخصات پارامترهای تنظیم‌پذیر
اضافه‌کردن پارامترهای نامعلوم
تغییر مشخصات پارامترهای نامعلوم
Run کردن بهینه‌سازی
تنظیم نتایج شبیه‌سازی
انتخاب روش‌های بهینه‌سازی
انتخاب گزینه‌های Optimization Termination
– تنظیم شبیه‌سازی
انتخاب زمان شبیه‌سازی
انتخاب Slover
Accelerating the Optimization
فصل اول
مقدمه
۲-۱  مشخصه اصلی موتورهای dc
۳-۱  حالتهای کاری
۴-۱ درایوهای تکفاز
درایوهای با مبدل نیم موج تک فاز
۲-۴-۱ درایوهای با مبدل نیمه تک فاز
۳-۴-۱ درایوهای با مبدل کامل تک فاز
۴-۴-۱ درایوهای مبدل دو گانه تک فاز
۵-۱ درایوهای سه فاز
۱-۵-۱ درایوهای سه فاز با مبدل نیم مو ج
۲-۵-۱ درایوهای مبدل نیمه سه فاز
۳-۵-۱ درایوهای با مبدل کامل سه فاز
۴-۵-۱ درایوهای با مبدل دوگانه سه فاز
۶-۱ کنترل حلقه بسته درایوهای dc
۱-۶-۱ تابع انتقال حلقه باز
۲-۶-۱ تابع انتقال حلقه بسته
فصل دوم
مقدمه
۲-۲ ساخت مدل
۳-۲ پاسخ حلقه باز
۳-۳ قرار دادن یک مدل خطی در MATLAB
۴-۲ روش طراحی PID برای کنترل سرعت موتور dc
Proportional Control
۲-۴-۲ PID Control
۳-۴-۲ تنظیم مقادیر gain ها
۵-۲ متد طراحی مکان هندسی ریشه‌ها برای کنترل سرعت موتور dc
۱-۵-۲ کشیدن مکان هندسی حلقه باز
۲-۵-۲ پیدا کردن gain با استفاده از دستور rlocfind
۶-۲ اضافه کردن کنترل کننده lag
۱-۶-۲ نمودار پاسخ حلقه – بسته
۷-۲  متر طراحی فرکانسی برای کنترل سرعت موتور DC
۲-۷-۱  کشیدن نمودار Bode
۲-۷-۲  اضافه کردن گین تناسبی
۳-۷-۲ نمودار پاسخ حلقه – بسته
۴-۷-۲ اضافه کردن یک کنترل کننده lag
۸-۲ یک کنترل‌کننده فضای حالت برای موتور dc
۱-۸-۲ طراحی یک کنترل‌کننده فیدبک حالت کامل
۲-۸-۲ اضافه کردن یک ورودی مرجع
۹-۲ کنترل دیجیتال موتور dc با استفاده از کنترل کننده PID
۱-۹-۲ تبدیل پیوسته به دیجیتال
۲-۹-۲ کنترل‌کننده PID
فصل سوم
مقدمه
۲-۳ شبیه‌سازی موتور الکتریکی
۱-۲-۳ مدل موتور dc و بار مکانیکی
۳-۳ کنترل سرعت موتور dc
۲-۳-۳ مدلسازی کنترل‌کننده جریان
۴-۳ اضافه کردن منبع سه فاز
۵-۳ اضافه کردن پالس ژنراتور و یکسوساز
۶-۳ مدلسازی کل سیستم
۷-۳ تنظیم پارامترهای کنترل‌کننده سرعت و کنترل‌کننده جریان با استفاده از NCD
فصل چهارم
مقدمه
۲-۴ شبیه‌سازی مدل درایو الکتریکی
۱-۲-۴ مدل موتور dc و بار مکانیکی
۲-۲-۴ مدل کردن یکسوساز
۳-۴ کنترل سیستم درایو موتور dc
۱-۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترل کننده‌های PI کلاسیک
۲-۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترل کننده جریان
۳-۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترل کننده سرعت
۴-۴- plant اصلی


تعداد صفحات : 200 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]