صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  دانلود مقاله طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

دانلود مقاله طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

دانلود مقاله طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور مقاله مقاله مقاله در مورد کمپرسور مقاله جریان در کمپرسورهای سانتریفوژ مقاله در مورد کمپرسورها مقاله مکانیک کمپرسور مقاله کمپرسور هوا مقاله کمپرسور باد دانلود مقاله کمپرسور دانلود مقاله انواع کمپرسور مقاله در مورد کمپرسورهای محوری مقاله کمپرسور دانلود مقاله کمپرسور

Project compressor electrical installation company

 

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور      
فهرست مطالب
* فصل اول – مشخصات کارخانه
* ۱-مشخصات عمومی کارخانه
* ۲-قسمتهای کلی کارخانه
* ۱-۲قسمت اداری وعمومی
* ۲-۲ قسمت تولیدونگهداری
* ۳-۲ قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی
* فصل دوم – نحوه خط تولیدومراحل کارکارخانه
* مقدمه
* توسعه تکنیک هوای فشرده
* خواص هوای فشرده
* انواع کمپرسورها
* ۱)کمپرسورهای جابجایی مثبت
* ۲-کمپرسورهای گریزازمرکز
* ۳-کمپرسورهای اسکرو(پیچی)
* انواع کمپرسورهای اسکرو
* ۴-کمپرسورهای دیافراگمی
* ۵-کمپرسورهای پره ای یاVanetype
* قسمت های مختلف یک دستگاه کمپرسوراسکروپارس
* فرآیندتولید
* ۱- واحدطراحی مهندسی درزمینه انواع کمپرسور
* ۲-واحدCNC
* پوسته ها
* روتورها
* ۳- واحدتراشکاری
* ۴- واحدکابینت سازی
* ۵- واحدآهنگری
* ۶- واحدنقاش
* ۷- واحدمونتاژ
* ۸- واحدلوله کشی
* ۹-تست نهایی کمپرسور
* فصل سوم – برآورد بارمصرفی و تامین انرژی موردنیاز
* تخمین ضریب همزمانی
* فصل چهارم – محاسبه و طراحی سیستم روشنایی
* مقدمه
* ۱- کمیتهای اصلی روشنایی
* ۱-۱) شارنوری یا جریان نوری(Luminous f Lux=)
* ۲-۱) شدت روشنایی ILLUmination(E)
* ۲-لامپها
* ۱-۲) لامپهای ملتهب (Incandescent filamentLamps)
* ۲-۲) لامپهای تخلیه در گاز(Dicharge Lamps)
* ۳-۲) لامپهای فلورسنت   (Fluresent Lamps)
* ۴-۲) لامپهای با قوس کوتاه (Short are Lamps)
* ۱-۲) لامپهای رشته ای
* ۲-۲) لامپهای تخلیه در گاز
* ۱-۲-۲) لامپهای تنگستن هالوژن (Tungsten halogen Lamp)
* ۲-۲-۲) لامپهای سدیم
*  لامپهای سدیم با فشار کم
* لامپ سدیم با فشار زیاد
* ۳-۲-۲) لامپهای بخار جیوه
* ۳-۲) لامپهای فلوئرسانت
* مدار لامپهای فلوئرسانت
* محاسبه جریان یک لامپ فلوئرسانت
* ۳- طراحی روشنایی داخلی
* ۲-۳) اصول روش لومن
*
* ۱-۲-۳) محاسبه ضریب فضا
* ۴-۲-۳) تعیین مقدار شار نوری
* ۵-۲-۳)تعیین تعداد چراغها
* ۶-۲-۳) برسی فواصل قرارگیری چراغها
* ۶-۳-۳) در صد خطا
* نمونۀ محاسباتروشنایی داخلی اتاق امور اداری در ساختمان اداری
* روشنایی داخلی سالن آهنگری
* ۴- طراحی روشنایی خارجی
*  لامپهای مورد استفاده در روشنایی معابر
* بطور خلاصه طراحی روشنایی معابر شامل مراحل زیر خواهد بود
* فرمان روشنایی محوطه
* محاسبه روشنایی محوطه
* فصل پنجم – کلیدهای اتوماتیک وفیوزها
* مقدمه
* طبقه بندی کلید ها
* کلید های فشار ضعیف برای جریان متناوب
* ۱- کلید دستی
* ۲- کلید خودکار
* ۳-کلید محافظ موتورMotor circuit-Breaker
* ۴- کلید مغناطیسی یا کنتاکتور
* پریزهای برق
* انواع پریزها
* نکاتی که در مورد نصب پریزها باید رعایت شود
* تعداد پریزهای مجاز در هر خط
* ضریب مصرف KI
* ضریب همزمانی Kt
* اصول و روشهای نصب کلید
* سیستم گرمایش
* فصل ششم – شناسایی و انتخاب سیم
* شناسایی و انتخاب کابل
* کابلهای هوایی
* کابلهای زمینی
* کابلهای زیر آبی
* کابلهای مخصوص
* انواع کابلها از نظر ساختمان و موتارد استعمال آن
* طرز شناختن کابلهای جریان زیاد
* کابلهای فشار قوی U>3500
* کابل کشی داخل مراکز صنعتی
* نصب کابل در داخل کانال
* سینی و نردبان کابل (Cabl tra,Cabl Ladder)
* نصب کابلها بر روی سینی کابل
* کانالهای یش ساخته الکتریکی (با سراکت)
* لوله کشی برق
* جعبه تقسیمها و قوطی کلید
* حفر کانال خاکی
* حداقل شعاع خم کابلها
* محاسبه سطح مقطع هادیها
* ۱- تعیین مقدار سیمها و کابلها بر اساس جریان مجاز
* ۲- تعیین مقاطع سیمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز
* نمونه محاسبه کابل پریز سه فاز
* نمونه محاسبه کابل ماشین آلات  (واحد تراشکاری ، میز تراش)
* طبقه تابلوهای برق
* شینه
* رنگ شینه ها
* تابلوهای فرمان وسایل موتوری
* انتخاب کنتاکتور و کلید
* تابلوهای فرعی روشنایی و پریزها
* نمونه محاسبه فیوز انتخابی موتور و کابل تغذیه آن
* نمونه محاسبات تابلوی موتوری موتورخانه DPA
* محاسبه فیوز اصلی و کابل تغذیه تابلو از لحاظ تجربه کاری
* نمونه محاسبات کابل و فیوز مربوط به تابلو نیمه اصلی MDP-1
* فصل هفتم – تصحیح ضریب قدرت
* تاّثیر ضریب توان
* تصحیح ضریب توان درکارخانجات
* ۱-کمپانزاسیون انفرادی (تکی)
* ۲-کمپانزاسیون گروهی
* ۳-کمپانراسیون مرکزی
* تابلوی اتصالات کابل
* دستگاه رگلا تور
* تابلوی فرمان
* خازنهای صنعتی
* روش محاسبه خازن موردنیازبرای حذف توان راکتیو
* محاسبه بانک خازنی کارخانه
* محا سبه قدرت مصرفی کا رخا نه جهت درخواست ترانس
* فصل هشتم – سیستم اتصال زمین
* انواع الکترودهای زمین
* مشخصات هادیهای سیستم اتصال زمین
* اصول وروشهای نصب سیستم اتصال زمین و آزمایش مقاومت نهایی آن
* عمق چاه و ابعاد الکترود صفحه ای
* طرح سیستم اتصال زمین مقاله
* خصوصیات زمین مقاله
* شرایط لازم برای موثر واقع شدن زمین کردن حفاظتی
*  فصل نهم – طراحی سیستم برق اضطراری
* مقدمه
* کاربردبرق اضطراری وقوانین حاکم برآن
* موتوردیزل
* ژنراتور
* رگولاتورولتاژ
* تابلوی کنترل الکتریکی
* ۱- Short Break
* ۲-NO Break
* ۳-Stand by
* بعضی ازمشخصات فنی مولدهای برق اضطراری
* مشخصات ژنراتورشرکت پارس کمپرسور
* فصل دهم –  طراحی سیستم تلفن مرکزی ودوربین مداربسته
* ۱-تلفن مرکزی
* لزوم بهره گیری ازسیستم تلفن مرکزی
* کابلهای مخابراتی
* ۲- دوربین مداربسته
* فصل یازدهم – طراحی سیستم صوتی
* مقدمه
*  اکو
* اصوات مزاحم(Noise)
* اختلاف فشارصوتی(Sond pressure difference)
* ضریب افزایش فشار(Peak Factor)
* محاسبه فشارصدای خروجی بلندگو(Out put speaker pressure)
* بلندگوها(Speaker)
* قدرت مجاز و رود به بلندگو
* افزایش فشارصوتی
*  انواع بلندگوازنظرکاربرد
* انتخاب بلندگو
* ترتیب قرارگرفتن بلندگو
* سیستم متمرکز
* جداول مهم برای انتخاب بلندگو
* انتخاب تقویت کننده (آمپلی فایر)
* زون بندی سیستم صوتی کارخانه
* نمونه محاسبات سیستم صوتی مربوط به شرکت پارس کمپرسور
* روش محاسبه سیستم صوتی سالن غذاخوری
* نمونه محاسبه سیستم صوتی سالن آهنگری
* فصل دوازدهم – سیستمهای اطفای حریق
* مقد مه
* سیستمهای اعلام و اطفای حریق
* فاصله لازم جهت نصب دتکتورها
* ۱- در موردی دتکتور دودی
* ۲- درمورد دتکتورهای حرارتی
* ۳- در مورد راهروها
* زون بندی سیستم اعلام حریق
* منبع تغذیه
* اطفای حریق
* سیستم های اطفای حریق خودکار
* منابع


تعداد صفحات : 200 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]