صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  دانلود مقاله طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی

دانلود مقاله طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی

دانلود مقاله طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی مقاله مقاله برش های سنگین نفتی برش سنگین نفتی طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی برش های سنگین نفت برش های سنگین نفت خام مقاله برش های سنگین نفت مقاله نفت سنگین مقاله طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی کاتالیست هیدروکراکینگ

BORESH-NAFTI

 

طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۵
Fuel , LPG , olefins 5
Lt,naphta 5
Jet fuel , kerosene 5
مباحث نظری ۷
۱-۲) معرفی فرایند. ۹
خوراک ۹
جدول (۱-۲) : شرایط عملیاتی فرایند هیدروکراکینگ ۱۰
۱-۳) انواع فرایند ۱۰
شکل (۱-۲) : نمودار جریانهای فرایند یک مرحله ای ۱۳
۱-۳-۲) فرایند دو مرحله‌ای : ۱۳
شکل (۱-۳) : نمودار جریان‌های فرایند دو مرحله‌ای ۱۴
۱-۵) واکنشها و مکانیزم انها ۱۷
۱-۵-۲) مکانیزم واکنش‌ها : ۱۹
شکل (۱-۵) : توزیع محصولات برحسب تعداد کربن در کراکینگ کاتالیستی ۲۲
۲-۲) روشهای متداول ساخت کاتالیست ۲۹
۲-۲-۳) خشک کردن و کلسیناسیون : ۳۲
شکل (۲-۱) : اجزای مختلف کاتالیست‌های هیدروکراکینگ ۳۶
۲-۳-۱) جزء زئولیتی : ۳۶
الف ) الومینا : ۳۸
ب) سیلیکا الومینا: ۳۹
الف ) نقش نیکل بعنوان ارتقا دهنده فعالیت هیدروژناسیون : ۴۶
۲-۴) روشهای مختلف ساخت کاتالیست‌های هیدروکراکینگ ۴۸
۲-۴-۴) تبادل یونی ( تلقیح با اثر متقابل فلز و پایه ) : ۵۱
الف) الومینا سل: ۵۴
۳-۱-۴) اکسترود کردن و عملیات حرارتی نهایی : ۵۶
۳-۴) پارامترهای بررسی شده هنگام ساخت سیلیکا الومینا ۶۳
فصل ۴ ۶۵
ساخت کاتالیست ۶۵
ج) هیدروکسیده کردن پایه‌ حاوی مولیبدن : ۶۷
۴-۲) جمع بندی ۶۸
فصل ۵ ۷۳
بررسی عملکرد کاتالیست ۷۳
ادامه جدول (۵-۳) ۸۳
ادامه جدول (۵-۴) ۸۶
جدول (۵-۵) : نتایج حاصل از تست کاتالیست HC-801 در شرایط ۳ ۸۷
ادامه جدول (۵-۵) ۸۸
ادامه جدول (۵-۵) ۸۹
جدول (۵-۶) : نتایج حاصل از تست کاتالیست HC-801 در شرایط ۴ ۹۰
جدول (۵-۷) : نتایج حاصل از تست کاتالیست HC-8-1 در شرایط ۵ ۹۳
جدول (۵-۸) : خلاصه  نتایجج کاتالیست HC-801 در شرایط مختلف ۹۵
جدول (۵-۹): مقایسه نتایج بدست امده از تست راکتوری کاتالیست HC-801 , Hc-K در شرایط یکسان ۹۶
جدول (۵-۱۰) : کیفیت محصولات میان تقطیر تولید شده در نمونه شماره ۵ و مقایسه با شرایط استاندارد ۹۶
 چکیده
با توجه به سنگین شدن منابع نفت کشور , نقش مهم فرایندهای شکست , بیش از پیش نمایان می‌شود یکی از این فرایندها هیدروکراکینگ می‌باشد , که به علت امتیازات زیاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این فرایند کاتالیستی , حجم انبوهی از کاتالیستهای مصرفی در پالایشگاهها را به خود اختصاص داده و میزان مصرف کاتالیست ان در ایران , حدود ۳۵۰ تن در سال می‌باشد.
دراین مقاله , ساخت کاتالیست این فرایند مورد نظر بوده است که با توجه به جهت گیری فرایند هیدروکراکینگ در ایران برای تولید فراورده‌های میان تقطیر , نسبت به ساخت کاتالیست بر پایه سیلیکاالومینای امورف و با استفاده از فلزات نیکل – مولیبدن ,مبادرت شده است.
ساخت پایه سیلکاالومینا , با روش هم ژل سازی , بر اساس ترکیب الومیناسل و سیلیکاسل انجام شد. در جریان ساخت پایه , مشخص شد که تنظیم پارامترهای عملیاتی نظیر pH , تاثیر بسزایی بر بافت نهایی پایه دارد…

تعداد صفحات : 85 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]