صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله طراحی شبکه های آب رسانی : درس مهندسی آب و فاضلاب و درس بناهای آبی

دانلود مقاله طراحی شبکه های آب رسانی : درس مهندسی آب و فاضلاب و درس بناهای آبی

دانلود تحقیق و مقالات رشته فنی مهندسی با عنوان دانلود مقاله طراحی شبکه های آب رسانی – مقاله درس مهندسی آب و فاضلاب و درس بناهای آبی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۹۲ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله طراحی شبکه های آب رسانی مقاله درس مهندسی آب و فاضلاب و درس بناهای آبی

جزوه درس مهندسی آب و فاضلاب

درس مهندسی آب و فاضلاب و همینطور بناهای آبی از دروس بسیار مهم و سنگین می باشند . نمره گیری در این دروس عمدتا سخت و دشوار است در کنار این موضوع این دروس دارای تعداد واحد بالایی هم می باشند لذا آوردن نمره برای این دروس بسیار مهم تلقی می شود . تحویل یک مقاله کاملا حرفه ای طراحی شبکه آب رسانی شهری میتواند نه تنها باعث بالا رفتن نمره شما گردد بلکه میتواند اطلاعات شما را در این زمینه مهم افزایش دهد . در این مقاله ما به ضوابط طراحی شبکه های آب رسانی ، کلیات آب رسانی ، مخازن توزیع ، مروری بر مفاهیم سیالات ، شبکه های فاضلاب ، پمپ ها ، طراحی شبکه های آبرسانی می پردازیم .

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات آبرسانی ۱

فصل دوم: ضوابط طراحی شبکه ۳
۲-۱- عمر طرح ۳
۲-۱-۱- عوامل موثر بر انتخاب دوره طرح ۳
۲-۲- جمعیت طرح ۴
۲-۲-۱- روشهای پیش بینی جمعیت ۴
۲-۲-۱-۱- روشهای تخمین جمعیت ۴
۲-۲-۱-۲- روش های بلند مدت پیش بینی جمعیت ۷
۲-۲-۱-۳- روش امتداد ترسیمی ( مقایسه ای) ۸
۲-۳- نیاز آبی ۸
۲-۳-۱- انواع مصارف آب ۹
۲-۳-۲- نوسانات مصرف آب ۱۲
۲-۳-۲-۱- نوسانات روزانه ۱۲
۲-۳-۲-۲- نوسانات ساعتی ۱۳
۲-۴- ضوابط طراحی به لحاظ نیاز به آتش نشانی ۱۵
۲-۴-۱- ضوابط طراحی از نظر فاصله شیرهای آتش نشانی ۱۵
۲-۵- ضوابط طراحی مربوط به دبی کل طراحی، فشار و سرعت ۱۷
۲-۵-۱- ضوابط فشار ۱۷
۲-۵-۲- ضوابط سرعت ۱۷
۲-۵-۳- ضوابط مربوط به قطر لوله ها ۱۸
۲-۶- تعیین حجم مخازن ۱۸
۲-۶-۱- ضوابط مربوط به تعیین حجم مخازن ( زمینی ) ۱۸
۲-۶-۲- حجم مخازن هوایی ۱۹

فصل سوم: مروری برمفاهیم مکانیک سیالات ۲۱
۳-۱-معادله پیوستگی : اصل بقای جرم ۲۱
۳-۲- معادله مومنتوم ۲۳
۳-۳-معادله برنولی ۲۳
۳-۴-افت در لوله ها ۲۴
۳-۴-۱-افت طولی ۲۴
۳-۴-۱-۱-تعیین ضریب اصطکاک f 25
۳-۴-۱-۲-همه نواحی جریان ۲۷
۳-۴-۲-افتهای موضعی ۲۷
۳-۵-لوله های سری و موازی و لوله معادل ۲۷
۳-۵-۱-لوله های سری ۲۷
۳-۵-۲-لوله های موازی ۲۸
۳-۵-۳-طول لوله معادل افت موضعی ۲۹
۳-۶-تحلیل سیستم لوله های سری ۳۰
۳-۶-۱-سیستم لوله های سری با افت هد معلوم ۳۲
۳-۷- تحلیل سیستم های لوله های موازی ۳۴
۳-۷-۱-سیستم لوله های موازی با افت هد معلوم ۳۴
۳-۷-۲-سیستم لوله های موازی با دبی کل معلوم ۳۶

فصل چهارم: مخازن توزیع ۳۹
۴-۱-کاربرد ۳۹
۴-۲-انواع مخازن توزیع ۳۹
۴-۳-تاسیسات مخزن ۴۰
۴-۳-۱-لوله های ورودی و خروجی ۴۰
۴-۳-۲-تجهیزات شستشو ۴۰
۴-۳-۳-تجهیزات سرریز ۴۰
۴-۳-۴-شیرآلات ۴۱
۴-۳-۵-هواکش ۴۱
۴-۳-۶-تجهیزات نشان دهنده سطح آب ۴۱
۴-۳-۷-سیستم زهکش سقف واطراف مخزن ۴۱

فصل پنجم: شبکه های فاضلاب ۴۲
۵-۱-انواع فاضلاب ها ۴۲
۵-۲-تعیین مقدار فاضلاب ۴۲
۵-۲-۱-متوسط سرانه فاضلاب ۴۲
۵-۲-۲-نوسانات جریان فاضلاب ۴۲
۵-۳-نشتاب ۴۳
۵-۴-آبهای نفوذی ۴۳
۵-۵-فاضلاب های سطحی ۴۴
۵-۶-ضریب رواناب حوضه(c) 44
۵-۷-زمان تمرکز (Tc) 45
۵-۸-شدت بارندگی ۴۵
۵-۸-۱-روش منطقی ۴۶
۵-۹-طراحی شبکه های فاضلاب ۴۷
۵-۹-۱-مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب ۴۷
۵-۹-۱-۱-سرعت حداقل(سرعت شستشو) ۴۷
۵-۹-۱-۲-سرعت حداکثر ۴۷
۵-۹-۱-۳-شیب حداقل ۴۸
۵-۹-۱-۳-ابعاد فاضلابروها ۴۸
۵-۹-۱-۴-عمق کار گذار ۴۸
۵-۹-۱-۵-محدودیت عمق جریان ۴۹
۵-۱۰-روشهای جمع آوری فاضلاب ۴۹
۵-۱۱-مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب ۴۹
۵-۱۲-انتخاب روش های جمع آوری در ایران ۵۰
۵-۱۳-طراحی شبکه های فاضلاب ۵۰
۵-۱۴-هیدرولیک فاضلابروها ۵۱
۵-۱۵-جریان نیمه پر در کانالهای فاضلاب ۵۲
۵-۱۶-تعیین دبی فاضلابرو ۵۵
۵-۱۶-۱-فاضلابروهای بهداشتی ۵۵
۵-۱۶-۲-فاضلابروهای آب باران ۵۵
۵-۱۲-۱-روش منطقی ۵۵
۵-۱۶-۲-۲-روش هیدروگراف ۶۱
۵-۱۶-۲-۳-روش های شبیه سازی کامپیوتری ۶۴
۵-۱۷-شکل فاضلابروها ۶۴
۵-۱۸-جنس فاضلابروها ۶۷
۵-۱۸-۱-لوله های آزبست سیمان ۶۸
۵-۱۸-۲-لوله های چدنی (در خطوط تحت فشار) ۶۸
۵-۱۸-۳-لوله های سفالی ۶۸
۵-۱۸-۴-لوله های پلاستیکی (PVC-PE-GRP) 69
۵-۱۸-۵-لوله های بتنی و بتن مسلح ۶۹
۵-۱۸-۶-متعلقات و ابنیه ویژه فاضلابروها ۶۹
۵-۱۸-۶-۱-آدم روها (manholes) 70
۵-۱۸-۶-۲-دهانه های ورودی آب باران (street inhelts) 70
۵-۱۸-۶-۳-مخزن رسوب گیر (catch basins) 71
۵-۱۸-۶-۴-سرریز آب باران (storm overflows) 71
۵-۱۸-۶-۵-دریچه های خروجی ۷۲
۵-۱۸-۶-۶-دریچه های تهویه ۷۲
۵-۱۸-۶-۷-حوضچه های شستشو ۷۲
۵-۱۸-۶-۸-انشعاب خانگی ۷۳

فصل ششم: پمپ ها و پمپاژها ۷۴
۶-۱-اصطلاحات وتعاریف ۷۴
۶-۲-منحنی هد-دبی سیستم ۷۸
۶-۳-منحنی هد-دبی پمپ ۷۸
۶-۴-انواع منحنی های هد-دبی پمپ ۷۹
۶-۵-روابط هد-دبی پمپ ۷۹
۶-۶-منحنی های مشخصه پمپ ۸۰
۶-۷-توان و کارایی پمپ ۸۰
۶-۸-قوانین تشابه در پمپ ها ۸۱
۶-۹-پمپ با سرعت های دوران متفاوت ۸۱
۶-۱۰-پمپ باقطرهای پروانه متفاوت ۸۲
۶-۱۱-ترکیب پمپها ۸۵


تعداد صفحات : 92 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,