صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  دانلود مقاله طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

دانلود مقاله طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

دانلود مقاله طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول مقاله مقاله دانلود مقاله طراحی تاسیسات الکتریکی یک شرکت مقاله تاسیسات الکتریکی ساختمان کامل (طراحی و محاسبه) مقاله درس تاسیسات الکتریکی مقاله های تاسیسات الکتریکی مقاله در مورد تاسیسات الکتریکی مقاله روشنایی تاسیسات الکتریکی دانلود مقاله درس تاسیسات الکتریکی مقاله تاسیسات الکتریکی معماری

Design electrical installations

 

مقدمه ۶
فصل اول ۸
مشخصات کارخانه ۸
۱ – مشخصات عمموی کارخانه ۸
۲ – قسمت‌های کلی کارخانه ۸
۳-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ۹
۴-) فرایند تولید ۱۰
فصل دوم ۱۲
برآورد بار مصرفی ۱۲
غیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانی ۱۵
فصل سوم ۱۷
محاسبه و طراحی سیستم روشنایی ۱۷
۱ – اصول روشنایی و ساختمان لامپها ۱۷
مقدمه ۱۷
الف) اصول اقتصادی ۱۸
ب – اصول بهداشتی ۱۹
ج) اصول زیبائی: ۱۹
روشنائی داخلی: ۲۰
محاسبات روشنائی: ۲۰
بررسی و مقایسه لامپهای مختلف: ۲۰
الف) لامپها فلوئورسنت: ۲۱
ب) لامپ جیوه‌ای: ۲۱
ج) لامپ‌های رشته‌ای خارجی با رفلکتور و بدون رفلکتور: ۲۱
د) لامپهای هالوژن: ۲۱
ه) لامپهای سدیم فشار زیاد: ۲۲
انتخاب نوع چراغ و سیستم روشنایی فضا‌های مختلف ۲۲
الف) پخش نور: ۲۲
ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعیت نصب به شش دسته تقسیم بندی می‌شوند. ۲۳
سیستم روشنایی فضاهای مختلف: ۲۴
الف) کارگاهها: ۲۴
ب) موتورخانه: ۲۴
ج) سالن ورزشی: ۲۵
د) اماکن اداری: ۲۵
ه) غذا‌خوریها: ۲۵
۱) اصول اقتصادی: ۲۸
۲) اصول زیبائی: ۲۸
۳) اصول بهداشتی: ۲۸
۴) جنبه‌های ایجاد پارازیت و جرقه: ۲۹
محاسبات روشنایی (روش شارنوری): ۲۹
محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا: ۳۰
مشخص کردن مشخصات محل: ۳۰
ارتفاع آویز چند محل: ۳۰
۲) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی) ۳۱
۳) انتخاب سیستم روشنایی ۳۲
الف) سیستم روشنایی مستقیم: ۳۲
ب) سیستم نیمه مستقیم: ۳۲
ج) سیستم روشنایی یکنواخت: ۳۳
د) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم ۳۳
ه) سیستم روشنایی غیر مستقیم: ۳۳
۴) انتخاب نوع لامپ و نوع حباب ۳۳
۵) انتخاب ضریب آلودگی ۳۴
۸) مشخص کردن ضریب بهره روشنایی (μ) ۳۸
۹) محاسبه جریان نور   ۳۸
۱۱) تعیین و محاسبه روشنائی موضعی ۴۰
۳- روشنائی خارجی ۴۲
۱ – هدف از روشنائی خارجی ۴۲
۲ – محاسبه روشنائی خیابانها ۴۲
انواع آرایش چراغ‌ها ۴۵
الف) ارتفاع نصب چراغها ۴۶
ب) تعیین فاصله دو چراغها در خیابانها ۴۷
ج) مشخصات لامپهای روشنائی خیابانها ۴۸
د) منحنی‌های ضریب استفاده (ضریب بهره روشنائی) ۴۹
د) محاسبه جریان نور لامپها ۴۹
فرمان روشنائی محوطه ۵۲
محاسبه روشنائی محوطه: ۵۳
خیابان شمالی: ۵۳
خیابان جنوبی: ۵۴
۴ – روشنائی حفاظتی و نورتابی ساختمان: ۵۴
انتخاب نوع نورافکن: ۵۵
محاسبه نورتابی: ۵۶
فصل چهارم ۵۸
۱ – توزیع قدرت در مجتمع صنعتی ۵۸
انواع سیستم توزیع برق ۶۰
شبکه شعاعی (باز) ۶۰
بارهای روشنائی مراکز صنعتی: ۶۳
خصوصیات سیستم‌های توزیع برق: ۶۴
تعیین میزان بار روشنائی: ۶۷
تعیین تعداد انشعاب‌های روشنائی: ۶۷
کنترل انشعابهای روشنائی ۶۸
بارهای صنعتی ( غیر روشنائی) ۶۸
تعداد انشعاب‌ها برای بارهای صنعتی: ۷۱
کنترل انشعابهای موتورها ۷۱
۲ – محاسبه سطح مقطع کابل ۷۲
روش انتخاب کابل ۷۲
شناخت کابلها ۷۳
تعیین سطح مقطع کابل: ۷۷
تعیین افت ولتاژ: ۷۸
وضعیت استقرار کابلها ۸۳
۱ – سینی کابل ۸۴
۲ – ترنچ کابل ۸۵
۳ – نصب تابلو‌هائی برای عبور کابل ۸۶
۴ – نصب کابل توسط بست بصورت روکار ۸۷
۵ – دفن کابل ۸۷
۶ – احداث راکتهای زمینی ۸۹
جدول کاربرد کابل با توجه به ضریب تجمع کابلهای دفنی فشار ضعیف ۹۵
فصل پنجم ۹۶
محاسبه و طراحی مراکز کنترلی و حافظتی ۹۶
۱ – لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فیوزها، بیمتال‌ها و کلید‌های قدرت. ۹۶
۱ – کلیدهای دو قطبی ۹۷
۲ – کلیدهای سه قطبی ۹۸
۳ – کلیدهای فیوزدار ۹۸
لزوم حفاظت از وسایل حفاظتی ۹۹
۴ – فیوزها ۱۰۰
۱ – ۴ – فیوزهای تأخیری ۱۰۰
۲ – ۴ – فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی ۱۰۱
۳ – ۴ – فیوزهای محدود کننده جریان ۱۰۱
– اندازه‌های استاندارد فیوزها و مشخصات آنها ۱۰۲
– منحنی‌های قطع فیوزها ۱۰۳
– قدرت قطع فیوزها ۱۰۵
– استفاده از فیوزها برای محافظت مدارها و دستگاهها ۱۰۵
– محافظت از سیم‌ها و کابلها در انشعابهای معمولی ۱۰۶
محافظت از انشعاب‌های موتورها ۱۰۷
حفاظت با استفاده از کلیدهای با قطع خودکار ۱۰۸
۲- محاسبه و طراحی زمین حفاظتی ۱۰۸
«زمین کردن و صفرکردن در تأسیسات الکتریکی» ۱۰۸
– اصول زمین کردن حفاظتی ۱۰۹
۲- زمین کردن الکتریکی ۱۱۳
۳ – اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار برده می‌شود. ۱۱۳
– انواع مقارمتهای زمین. ۱۱۴
۱) مقارمت مخصوص زمین: ۱۱۴
۲) مقاومت گسترده زمین ۱۱۴
۳) مقاومت زمین ۱۱۵
– انواع میله‌ها ۱۱۶
۱)  میل سطحی ۱۱۷
۲) میل عمقی ۱۱۹
– سنجش مقاومت گسترده زمین ۱۲۲
– محاسبه مقاومت الکترودهای میله‌ای ۱۲۲
– محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله‌ای ۱۲۳
– نحوه صحیح اتصال بدنه دستگاهها به زمین ۱۲۳
– محاسبه میل زمین حفاظتی جهت تابلوهای کارخانه ۱۲۴
فصل ششم ۱۲۶
طرح و انتخاب وسایل جبرانگر ۱۲۶
– لزوم اصلاح ضریب توان (قدرت) ۱۲۶
– تصحیح ضریب قدرت توسط خازن ۱۲۶
– اقتصادی‌ترین ضریب قدرت ۱۲۷
– محاسبه توان خازن ۱۲۷
– محاسبه توان دواته مورد نیاز کارخانه و تعداد خازن‌های مورد نیاز ۱۲۸
فصل هفتم ۱۳۰
طراحی سیستم‌های صوتی، اعلام حریق و تلفن ۱۳۰
– سیستم صوتی ۱۳۰
میزان نویز ۱۳۵
آرایش بلندگوهای داخلی ۱۴۰
جدول مربوط به تعیین سطح نویز مکانهای مختلف ۱۴۳
شکل نحوه نصب بلندگوهای سقفی ۱۴۴
محاسبه توان و تعداد بلندگو:‌ ۱۴۷
محوطه ۱۴۸
کابلهای مخابراتی ۱۵۲
آژیرهای صوتی اعلام حریق ۱۶۱
توجه:‌ ۱۶۲
منبع تغذیه ۱۶۴
ابعاد نصب ۱۶۴
دستورالعمل تعمیرات و نگهداری سیستم ۱۶۷
برق کارخانه ۱۶۷
شکل مدار آزمایش صحیح بودن پریزها ۱۷۳
طرح پست ۱۷۹
مشخصات فنی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار ۱۸۳
مشخصات فنی سکسیونر اتصال زمین ۱۸۴
مشخصات سکسیونر فیوزدار ۱۸۶
مشخصات فنی سکسیونر ساده ۱۸۹
مشخصات فنی ترانسفورماتور ۲۰ کیلو ولتی ۱۹۰
مشخصات فنی تابلوی فشار ضعیف ۱۹۳
مشخصات فنی تابلو روشنایی ۱۹۹
مشخصات کابل ۲۰ کیلو ولتی و یک کیلو ولتی ۲۰۱
بخش یازدهم ۲۰۲
سیستم اتصال زمین پستهای ترانسفورماتور ۲۰۲
توجه:‌ ۲۰۳
طراحی سیستم برق اضطراری ۲۰۴
ج- تابلو کنترل ژنراتور ۲۰۶
اطلاعاتی کلی و عمومی در مورد سیستم برق اضطراری ۲۰۷
موتور دیزل ۲۰۹
ژنراتور ۲۱۲
منابع و ماخذ ۲۱۶
مقدمه
دستگاههای الکتریکی امروزه بخش وسیعی از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌گردد. هر روزه علاوه بر افزایش کمی، تعداد دستگاههای، از لحاظ کیفیت کاری و حساسیت ودقت در انجام کار روزبه‌روز بهتر شده و قابلیت‌های انجام کار آنها بیشتر می‌شود. و در یک خط تولید سری ممکن است که یک دستگاه نقش حیاتی ایفا کند و خرابی یک دستگاه تولید کارخانه را با خطر روبرو کنندو همچنین بعلت هزینه بسیاری که برای ساخت یا تهیه این دستگاهها استفاده شده است در صورت و در آمدن اشکالی در کار آنها در اثر عدم ایجاد سیستم توزیعو حفاظت مناسب باعث بروز صدمات و زیانهای چه از نظر مادی و چه از نظر زمانی می‌گردد. مهیا کردن انرژی الکتریکی برای یک دستگاه شدی د ظاهر کار ساده‌ای باشد و بدون نیاز به معاملات پیچیده ریاضی صورت گیرد لیکن در ضورت بی‌دقتی هر جسم جزئی می‌تواند باعث بروز خطراتی برای سیستم دستگاه و سیستم توزیع و صدمات برای کمیت تولید کارخانه گردد. بعنوان مثال می‌دانیم در موتورهای الکتریکی گشت‌ور با توان دوم ولتاژ نسبت مستقیم دارد TxV2 بنابراین تغییرات ناچیزی در ولتاژ می‌تواند تأثیر زیادی روی گشتاور و نحوه عملکرد لکتروموتور و در واقع می‌توان گفت که با یک سیستم توزیع و حفاظت مناسب هم بکارگیری دستگاه را بهتر میکند و همچنین باعث طول عمر آنها می‌گردد.
در این مقاله سعی شده است که با بکارگیری نکات علمی، فنی و عملی طراحی سیستم توزیع قدرت، حفاظت، روشنائی و همچنین صوتی و مخابراتی انجام گیرد و از ترکیب اطلاعات تئوری و تجربی افراد صاحب نظر به یک طرح ایده‌آل و مناسب از نظر علمی و عملی و اقتصادی برسیم.
طبیعتاً هیچ طرحی خالی از اشکال نیست و سلیقه‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد وسعی نموده‌ام با راهنمایی‌های استاد راهنمای فرهیخته و ارجمندم جناب آقای دکتر محسنی یک طرح مناسب را ارائه کنم.
فصل اول
مشخصات کارخانه
۱ – مشخصات عمموی کارخانه
کارخانه ایران کپسول با مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع در جاده اندیشه (واقع در سه راهی شهریار – سر آسیاب – فردیس) در سال ۱۳۷۶ افتتاح شد.
ساخت این کارخانه حدود ۲ سال زیر نظر یک شرکت کانادائی طول کشید که اولین و تنها تولید‌کننده پوکه کپسول داروئی (ژلاتین کپسول) در ایران می‌باشد که روزانه حدود ۵۰۰۰۰ پوکه کپسول را تولید می‌کند.
پرسنل این کارخانه حدود ۱۵۰ نفر می‌باشد که بصورت ۲۴ ساعته در سه شیفت مشغول به کار هستند.
۲ – قسمت‌های کلی کارخانه
این کارخانه از سه قسمت کلی در دو طبقه ساختمانی تشکیل شده است
۱ – ۲) قسمت اداری و عمومی
۲ – ۲) قسمت تولید و نگهداری
۳ – ۲) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
۱ – ۲) قسمت اداری و عمومی:
قسمت اداری از سه اتاق در طبقه همکف و هشت اتاق در طبقه بالا تشکیل شده است. قسمت عمومی از آشپزخانه، نهارخوری آقایان و بانوان، تولت آقایان و بانوان، نمازخانه و درمانگاه در طبقه همکف و سالن آمفی تائتر و کتابخانه در طبقه بالا تشکیل شده است. همچنین یک اتاق نگهبانی جلو درب ورودی کارخانه واقع می‌باشد.
۲ – ۲) قسمت تولید و نگهداری
الف-) اتاق ملتینگ (محل پخت ژلاتین)
ب-) سه اتاق آزمایشگاه در طبقه همکف
ج-) چهار سالن تولید در طبقه همکف
د-) سالن انتظار سورتینگ
ه-) اتاق سورتینگ
و-) اتاق پرینتینگ
ز-) اتاق شستشو دیگ‌های ملتینگ
ح-) انبارهای مواد اولیه و محصول در طبقه همکف و انبار کارتن در طبقه بالا
۳-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
قسمت‌های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از اتاق‌های تابلو، ترانس، دیزلها، تلفن‌خانه، موتورخانه گتابار، موتورخانه اصلی و هوا ساز‌های اداری و نهارخوری در طبقه همکف و همچنین هواسازهای سورتینگ و سالن تولید در طبق بالا و نیز کارواش و سردخانه در طبقه همکف تشکیل شده است.
۴) جنبه‌های ایجاد پارازیت و جرقه:
استفاده از لامپ‌های فلورسنت که دارای استارت بوده و دستگاههای صوتی را دچار اختلال می‌کند و نیز استفاده از لامپهای با توان مصرف بالا در مکانهائی مانند: محل‌های نگهداری برگ خشک درختان – پارچه‌های پنبه‌ای – انبارگاز و پتروشیمی و همچنین استفاده از لامپهای آویز در معادن زغال‌سنگ از نظر فنی توصیه نمی‌شود.
محاسبات روشنایی (روش شارنوری):
در محاسبات روشنائی مراحل زیر باید بترتیب رعایت گردد:
الف – تعیین شدن روشنائی
ب) – انتخاب نوع روشنائی (عمومی  – موضعی)
پ) – انتخاب سیستم روشنائی
ت) – انتخاب نوع حباب و نوع لامپ آن
ث) – انتخاب ضریب آلودگی
ج) – تعیین و محاسبه ضریب فضا
چ) – مشخص – نمودن وضع رنگ سقف و دیوارها
ح) – تعیین ضریب بهره روشنائی
خ) محاسبه جریان نوری کل
د – تعیین فاصله حباب یا لامپ و تعداد لامپها
ذ – تعیین و محاسبه روشنائی موضعی در صورت نیاز
محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا:
مشخص کردن مشخصات محل:
ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) و ارتفاع سطح کار hf  ارتفاع آویز لامپ (hc) ارتفاع مفید و (H) ارتفاع کل
ارتفاع آویز چند محل:
لامپ‌های سقف ادارات  hc = 10 – ۲۰ cm
لومترهای مناطق مسکونی  hc = 25 – ۴۰ cm
لامپهای تو سقفی         hc =  ۰ cm
لامپهای آویز محلهای مسکونی hc = 60 – ۷۰ cm
دستگاه آویز در آزمایشگاه hc = 70 – ۱۵۰ cm
ارتفاع سطح کار چند محل  hf.
محل ارتفاع سطح کار hfcmپ توضیح
انبار مسکونی ۳۰ cm
انبارداری ۳۰ cm
پارکینگ ۴۰ – ۵۰ cm ارتفاع متوسط کف ماشین سواری
هال ۵۰ – ۷۰  cm
نمازخانه ۴۰ – ۵۰ cm
حمام ۴۰ – ۵۰ cm ارتفاع سطح وان حمام
رختکن ۴۰ – ۶۰ cm
توالت ۳۰ – ۴۰ cm
کلاس ۶۰ – ۷۰ cm سطح روی میز یا دسته صندلی
نهارخوری ۹۰ – ۱۰۰ cm روی میز نهارخوری
اتاق اداری ۸۰ – ۱۰۰ cm ارتفاع میز تحریر
اتاق پذیرایی ۴۰ cm روی میز جلو
آشپزخانه ۱۰۰ cm
اتاق بایگانی ۳۵ cm آخرین فایل کمد بازرگانی
۲) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی)
در یک طرح روشنادی بایستی تعیین گردد چه نوع روشنایی مورد نظر است روشنائی عمومی یا موضعی ویا عموی – موضعی. در یک طرح خوب وشنائی باید از تمام امکانات برا یکنواختی روشنائی و سایه‌اندازی مناسب استفاده شود در روشنائی عمومی دارای یکنواختی بیشتری بوده اما از لحاظ هزینه نیز هزینه بالای را می‌طلبد و به این نکته نیز باید توجه کرد که روشنایی موضعی بدون روشنایی عمومی جایز نیست. حال به توضیح کوتاه در مورد انواع روشنایی می‌پردازیم.
الف) نورپردازی موضعی مثل روشن نمودن تابلوی داروخانه‌ها – بیمارستانها و …
ب) نورپردازی عمومی یا یکنواخت: مانند کلاس درس
ج) نورپردازی عمومی – موضعی در اینحالت سطح کار از دیگر قسمتها روشن‌تر است.
د) حالت سقف روشن: در اینحالت سقف دارای کمترین سایه می باشد مثل اتاقهای عمل.
۳) انتخاب سیستم روشنایی
با توجه به نوع کار از نظر دقت مقدار روشنایی، سایه‌اندازی، ارتفاع نصب ارتفاع محل کار، جنبه اقتصادی: جنبه بهداشتی و در نهایت جنبه زیبایی باید یکی از سیستم‌های روشنایی زیر را انتخاب کنیم.
الف) سیستم روشنایی مستقیم:
این سیستم اقتصادی‌ترین سیستم روشنایی است و تقریباً نور به سطح می‌تابد و وشنایی سقف از انعکاس‌های سطح و کف بوجود می‌آید. در این سیستم ۱۰۰ – ۹۰ درصد نور به پایین و ۱۰ – ۰ درصد نور به بالا می‌تابد بزرگترین عیب این سیستم خیرگی آن است.
ب) سیستم نیمه مستقیم:
این سیستم، سیستمی اقتصادی است اما فقط دارای ضعف بهداشتی است زیرا خیرگی نور به سمت پایین است با این وجود در اتاقهای کار – کلاس‌های درس – دفاتر و بانکها کاربرد دارد در این سیستم ۹۰ – ۶۰ در صد نور به پایین و ۴۰ – ۱۰ درصد نور به بالا می‌تابد.
ج) سیستم روشنایی یکنواخت:
در این توزیع نور در تمامی جهات یکسان و تقریباً مساوی است. برای کارهای معمولی مثل اتاقهای کارمندی – اتاق‌های نشیمن و پذیرایی‌ها و اتاق‌های مطالعه و نیز مکانهایی که سقف کوتاهی دارند مناسب است. در این سیستم ۵۰% نور به پایین و ۵۰ درصد نور به بالا می‌تابد.
د) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم
در این سیستم ۴۰ – ۱۰ در صد نور به پائین و ۹۰ – ۶۰ درصد نور به سمت بالا میتابد این سیستم در ایران کاربرد زیادی ندارد فقط بعضی از لوسترها دارای چنین نوری می‌باشند.
ه) سیستم روشنایی غیر مستقیم:
در این سیستم ۱۰۰ – ۹۰ درصد نور به سمت بالا و ۱۰ – ۰ درصد نور به کف می‌تابد این نور ارزش اقتصادی نداشته ولی محیط را آرام میکند.
۴) انتخاب نوع لامپ و نوع حباب
با توجه به محلی که طراحی در آن محل انجام می‌گیرد و عواملی مانند سیستم روشنائی نوع کاری که در محل انجام می‌گیرد و رعایت اصول اقتصادی  – بهداشتی و زیبائی نوع لامپ را از جدول استخراج می‌کنیم . جدولی که در زیر ارائه شده است جدولی است  که مقدار شدت روشنایی را از طریق تجربی از شدت روشنایی کم تا زیاد را بیان می‌کند (بر حسب LX لوکس)
روشنایی بسیار کم LX 20 انبارها – زیرزمین‌ها و راهروها
روشنایی کم LX 60 پلکان‌ها، انبار فروشگاهها، گاراژها، حمام‌ها، سیمان‌سازی آهنگری
روشنائی متوسط XL 120 اطاق فرمان، اطاق انتظار – نشیمن، کلاسها، دفاتر عمومی، تراشکاری
روشنائی زیاد LX 250 قالبگیری، نورد سیمهای نازک، مونتاژ قطعات الکترونیکی، اطاق رسم، آزمایشگاهها
روشنائی بسیار زیاد LX 600 کارهای مکانیکی ظریف، سیم پیچی بوبین‌ها، مونتاژ وسایل اندازه گیری، ساعت سازی
روشنائی فوق‌العاده زیاد LX 2000 طلاسازی، نقره‌سازی، اطلاق عمل، حکاکی
۵) انتخاب ضریب آلودگی
پس از یک مدت که لامپ در محل خودش نصب شد دیگر شدت نور اولیه را نخواهد داشت و آن بعلت وجود گرد غبار و آلودگی‌های دیگر است که سبب تغییر در ضریب انعکاس و ضریب‌گذردهی نور از حبا لامپ می‌شود و برای رسیدن و حفظ شدت نور خواسته شده می‌بایست در طرحهای خود به ضریب آلودگی محیط نیز توجه شود ضریب آلودگی محیط را MF نمایش میدهند اصولاً ضریب آلودگی، تابعی از ضریب آلودگی لامپ، حباب و محیطی که لامپ در آن قرار گرفته است می‌باشد و ضریب آلودگی در روش در محاسبه ضریب فضا به سه نوع تقسیم می‌شود.
الف) محیط خوب یا تمیز که پریب آلودگی‌اش MF = 0.7 مثل منازل مسکونی و تجاری و …
ب) محیط متوسط که ضریب آلودگی‌اش MF = 0.65 مثل پارکها و اماکن عمومی و …
ج) محیط کثیف که ضریب آلودگی‌اش MF = 0.55 مثل کارخانجات و …
بعنوان مثال جدولی که در زیر ارائه شده است، جدول انتخاب لامپ و تعیین ضریب بهره می‌باشد که در‌آن ضریب آلودگی نیز د نظر گرفته شده است.
ضریب سقف روشن ۷۰                 روشن ۵۰ روشن ۳۰
ضریب دیوارها تیره نیمه روشن روشن تیره نیمه روشن روشن تیره نیمه روشن روشن
ضریب فضا ۵ ضریب بهره روشنائی ضریب بهره روشنائی ضریب بهره روشنائی
۶/۰ ۱۶/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰ ۱۶/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰ ۱۶/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰
۸/۰ ۲۲/۰ ۲۴/۰ ۲۹/۰ ۲۲/۰ ۲۴/۰ ۲۷/۰ ۲۲/۰ ۲۴/۰ ۲۶/۰
۱ ۲۶/۰ ۲۹/۰ ۳۲/۰ ۲۶/۰ ۲۸/۰ ۳۱/۰ ۲۶/۰ ۲۸/۰ ۳/۰
۲۵/۱ ۲۹/۰ ۳۲/۰ ۳۵/۰ ۲۹/۰ ۳۱/۰ ۳۴/۰ ۲۸/۰ ۳/۰ ۳۲/۰
۵/۱ ۳۱/۰ ۳۴/۰ ۳۷/۰ ۳۱/۰ ۳۳/۰ ۳۶/۰ ۳/۰ ۳۲/۰ ۳۴/۰
۲ ۳۵/۰ ۳۷/۰ ۴۱/۰ ۳۴/۰ ۳۷/۰ ۳۹/۰ ۳۴/۰ ۳۶/۰ ۳۷/۰
۵/۲ ۳۸/۰ ۴/۰ ۴۳/۰ ۳۷/۰ ۳۹/۰ ۴۲/۰ ۳۷/۰ ۳۸/۰ ۴۰/۰
۳ ۴/۰ ۴۲/۰ ۴۵/۰ ۴۰/۰ ۴۱/۰ ۴۴/۰ ۳۹/۰ ۴/۰ ۴۲/۰
۴ ۴۳/۰ ۴۴/۰ ۴۷/۰ ۴۴/۰ ۴۴/۰ ۴۶/۰ ۴۱/۰ ۴۲/۰ ۴۴/۰
۵ ۴۵/۰ ۴۶/۰ ۴۹/۰ ۴۴/۰ ۴۶/۰ ۴۷/۰ ۴۳/۰ ۴۴/۰ ۴۶/۰
ضریب آلودگی:
۷۰% محیط تمیز ۶۵% محیط متوسط ۵۵% محیط کثیف
۱) محاسبه ضریب فضا
همانطور که در شکل مقابل نشان داده شده است.
C: ارتفاع آویز لامپ
H: ارتفاع سطح کار
Hr: ارتفاع مفید
H: ارتفاع کل
L: طول
W: عرض
هر چند زاویه a برزگتر باشد نور مسقتیم بیشتر بوده و تلفات کمتر خواهیم داشت بنابراین با تغییر ارتفاع، سطح کار و نوع روشنائی زاویه a تغییر خواهد نمود و تلفات روشنایی تغییر خواهد کرد به انتخاب ضریبی، بنام ضریب فضا که بتواند در تعیین بهره روشنایی نقش ایفا کند این تغییرات در نظر گرفته می‌شود ودر نتیجه ضریب بهره روشنائی بیشتر خواهد شد. هر چقدر ارتفاع مفید کمتر باشد زاویه a بزرگتر و ضریب فضا بیشتر می‌شود و در نتیجه ضریب بهره روشنائی بیشتر خواهد شد هر چقدر سطح کار بزرگتر باشد زاویه a بزرگتر بوده و ضریب فضا افزایش پیدا می‌کند. در محاسبه روشنائی عمومی بطور کلی سطح کار در ارتفاع کمتر از یک متر در نظر گرفته می‌شود. در موارد استثنائی مانند کارگاه چدن‌ریزی و نظایر آن سطح کار کف کارگاه خواهد بود. عمدتاً ضریب فضا به عوامل زیر بستگی دارد.
۱ – ارتفاع نصب (c, hr) 2 – سطح کار (W.L) 3 – نوع روشنائی
با توجه به سیستم روشنائی دو فرمول تجربی زیر در محاسبات روشنائی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
روش روشنایی مستقیم – نیمه ‌مستقیم و یکنواخت
سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم و غیر مستقیم
در صورتیکه   نباشد نمایانگر ای مطلب است که در محل مورد نظر خارج از استاندارد روشنایی فنی است و باید از لامپ رشته‌ای ۶۰W یا لامپ فلورسنت گرد ۳۲W استفاده کرد.
۷) مشخص کردن رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و تغیین ضرائب انعکاس سقف، دیوار و کف.
ضریب بهره روشنائی یا ضرایب انعکاس سقف و دیوارها نسبت مستقیم دارد. هرچه ضریب انعکاس بیشتر باشد ضریب بهره بیشتر میشود و جریان نوری کمتری لازم داریم در طراحی روشنائی بایستی سقف را روشن تر از دیوارها و دیوارها را روشن‌تر از کف در نظر گرفت مانند:
الف) رنگ سقف با ضریب انعکاس حدود   تا به رنگ مفید خیلی نزدیک باشد.
ب) رنگ دیوارها عموماً با ضریب انعکاسی   تا نیمه روشن باشد.
ج) رنگ کف را با ضریب انعکاس   تا نیمه روشن محسوب شود.
منابع و ماخذ
مهندسی تاسیسات الکتریکی دکتر حسن کلهر
مهندسی روشنایی فنی دکتر حسن کلهر
تجهیزات نیروگاه دکتر مسعود سلطانی
نشریه تجهیزات پست انتشارات وزارت نیرو
استاندارد کابلها شرکت کابل‌سازی ایکو ایران
جزوه مشخصات کارخانه کارخانه ایران کپسول
استاندارد کلیدهای صنعتی زیمنس

تعداد صفحات : 217 | فرمت فایل : WORD,PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]