دانلود مقاله حسابداری با نرم افزار
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود مقاله حسابداری با نرم افزار

دانلود مقاله حسابداری با نرم افزار

دانلود مقاله حسابداری مالی دانلود مقاله حسابداری با نرم افزار دانلود مقاله نرم افزار حسابداری دانلود نرم افزار حسابداری برای مقاله های ساختمانی دانلود نرم افزار حسابداری مقاله های ساختمانی دانلود مقاله مهندسی نرم افزار سیستم حسابداری دانلود نرم افزار حسابداری مقاله ساختمانی دانلود مقاله مهندسی نرم افزار حسابداری مقاله مهندسی نرم افزار حسابداری

Accounting Software

 

حسابداری با نرم افزار


فهرست مطالب
چکیده : ۳
مقدمه : ۵
مشخصات محیط اجرایی: ۷
طریقه نصب : ۷
DEVICE= C:\DOS\HIME.SYS 8
DOS=HIGH, VMB 8
C:\>ACC 8
ورود به برنامه : ۸
شرح صفحه‌ی اصلی : ۹
Insertdisk r(1)-press akay when ready 10
Insert disk v(3)-press akay when ready 10
5-تراز: ۱۱
۶-پایان سال : ۱۱
۷-امکانات : ۱۱
۸-خروج: ۱۱
سرفصل : ۱۲
ایجاد سرفصل ۱۳
حذف سرفصل ۱۵
نمایش لیست سرفصلها ۱۷
لیست بر اساس شرح خاص ۱۸
سرفصل تفضیلی ۲۱
تذکر : ۲۳
حذف سر فصل تفضیلی ۲۴
اسناد : ۲۶
تصحیح سند: ۳۰
سند با مبلغ ارزی ۳۰
عملیات چکهای پرداختی : ۳۳
دفتر‌ها و گزارشات ۳۴
دفتر روزنامه : ۳۵
الصاق سند: ۳۶
ابطال سند ۳۷
ثبت نهایی سند ۳۹
تعیین شماره سند ۴۱
نمایش و چاپ سندهای ایجاد شده ۴۳
سند ریز عملکرد (سند ۶ ستونی) ۴۴
سند ریز عملکرد ۱و۲ (سند ۳ ستونی ) ۴۵
لیست سندهای ایجاد شده ۴۵
جستجوی متن و مبلغ در سند ۴۷
سند سرجمع ماهانه ۴۹
سایر گزارشات مهم ۵۵
گزارش براساس مرجع ۵۶
تصحیح عنوان گزارشات ۵۸
تعریف کدهای مورد نظر ۶۰
از تاریخ : ۶۴
گزارش از جزئیات مبالغ ارزی ۶۵
گزارش یک دفتر تفضیلی از کلیه حسابها ۶۷
محاسبه سود ۷۲
فصل ۱ : ترازنامه ۸۱
گفتار ۱ : سند سود و زیان ۸۵
آماده سازی: ۹۳
نوسازی اندیکس اسناد و دفاتر: ۹۴
برگرداندن Back up: 95
تعویض رنگ منوها: ۹۸
خروج بدون Back up: 99
تهیه Back up بصورت فشرده: ۱۰۰
برگه ها و انبار ۱۰۲
ایجاد ۱۰۵
اتمام قبض ۱۰۵
تذکر : ۱۰۶
رسید انبار (برگ خرید) مرکب ۱۰۶
تعیین شماره قبض ۱۰۷
حذف قبض ۱۰۷
لیست شماره قبض ها ۱۰۷
لیست تحویل دهندگان کالا ۱۰۸
لیست معاملات تحویل دهنده کالا ۱۰۸
فاکتور فروش و حواله انبار ۱۰۸
الف)حواله کالا ۱۰۹
ب)فاکتور برای یک مشتری ۱۱۰
ج)فاکتور مرکب ۱۱۱
تعیین شماره حواله ۱۱۳
با انتخاب هر یک از عناوین بالا منوی زیر ظاهر می شود : ۱۱۴
نمایش حواله ۱۱۴
لیست شماره حواله ۱۱۴
محاسبه مجدد حواله ۱۱۵
اعلام تولید کالای مرکب ۱۱۵
عملکرد و موجودی انبار ۱۲۰
موجودی انبار در ریزترین سطح ۱۲۴
کاربرگ تفضیلی انبار ۱۲۶
استعلام انبار گردانی ۱۲۷
گزارش مغایرت انبارگردانی ۱۳۰
لیست موجودی زیر نقطه سفارش ۱۳۱
چکیده :
امروزه با گسترش حجم مبادلات بازرگانی و تجاری و معاملات امور حسابداری مربوط به درآمدها و هزینه ها با وسعت و گسترش روز افزونی روبرو می باشد که به دقت عمل و سرعت بالایی احتیاج دارد .
در این راستا و یا توجه به ابزاری پرقدرت و سریع ، شرکت رایانگان فردا اقدام به ارائه نرم افزار حسابداری محاسبات با قابلیتهای بالا و بسیار نزدیک باروشهای حسابداری خاص که در آن از دفاتر استفاده نموده و راهایی که مدت زمان زیادی دارند استفاده کنند که هدف از این مقاله چگونگی آشنایی با مشخصات محیط اجرایی و نحوه کارکرد مناسب آن به طرز مختصر توضیح داده شده است که پس از جمع آوری اسناد و آشنایی با دفترها و گزارشات و ترازهای آزمایشی ( ۲ ستونی و ۴ ستونی ) و سند سود و زیان و سند اختتامیه و چگونگی وارد کردن اطلاعات به آن محیط چگونگی خروج از آن محیط آشنایی به امور مالی شرکت بتوان از راه کارهای قدیمی که باعث کند شدن سرعت کارآیی می شوند جلوگیری نموده و با استفاده از این نرم افزار روشهای حسابداری و نحوه محاسبه انها را که مدت زمان زیادی را در پی دارند با قابلیت های بالاو بسیار نزدیک بدست آورد .
مقدمه :
از دیرباز از اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت داشته است . با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم‌گیری بیشتر شده است . امروزه به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع و توسعه با بسیار آنها محسوب می شود .
حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس هم اطلاعات اخذ می شود . در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند . برای مباحث مختلف حسابداری یک شرکت تألیفهای گوناگونی انجام شده است که اکثر آنها تلفیقی از تجارب گذشتگان و دیدگاههای محققان و صاحب نظران کنونی می باشد .
افراد هر جامعه ای به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیازمند به تصمیم گیری صحیح اقتصادی و مالی دارند برای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورتهای اجتناب ناپذیراست حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارشهای مالی فراهم سازد .
هر واحد اقتصادی دارای اهداف خاصی است که برای رسیدن به آنها به فعالیت های اقتصادی می پردازد مجموعه فعالیت های اقتصادی که در محیط ها انجام می شود موجب رویدادهای اقتصادی یا مالی می گردد .
بنابراین رویداد اقتصادی یا مالی وقایعی هستند که با خرید ، تولید ، توزیع و فروش کالا و ارائه خدمات یا فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سروکار دارند .
اطلاعات اقتصادی توسط حسابداران شناسایی شده و یا با استفاده از ابزار مناسب جمع‌آوری تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری و ثبت می شود و پس از طبقه بندی و تلخیص به گونه های مناسب در قالب گزارشهای مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد . به منظور تهیه اطلاعات مالی مفید ، رویداردهای مالی به نحوی مناسب ثبت و خلاصه می شوند و برای این کار حساب ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی به شمار می آید . در عمل حسابداران برای ثبت و خلاصه کردن رویدادهای مالی از روشها و ابزارهای دیگری استفاده نمایند که آنها را قادر می سازد اولاً اطلاعات مالی را به گونه ای دقیق تر و منظم تر ثبت کند و ثانیاً سرعت و سهولت تهیه اطلاعات مالی افزایش یافته و وقوع اشتباهات به حداقل کاهش یابد که امروزه برای گسترش کارهای حسابداری علم راههایی را در اختیار ما قرار داده است که بتوان به آسانی اطلاعات را وارد کرده و هر زمان که لازم باشد بتوان به آسانی و عمل و سرعت بالایی به آن دسترسی پیدا کرد که شرکت رایانه‌گان فردا از این روش برای سهولت خود استفاده نموده‌اند .
مشخصات محیط اجرایی:
برای اجرای نرم افزار، باید از مقدمات اولیه استفاده کنیم . که این مقدمات شامل دو بخشی است :
۱- مشخصات سخت افزاری
۲- مشخصات نرم افزاری
طریقه نصب :
این نرم افزار بصورت یک شبه نرم افزاری شامل کتاب راهنما ۷ یا ۸ دیسکت و یک look که یک قطعه سخت افزاری است می‌باشد که شامل کل نرم افزار و برنامه نصب آن می‌باشد . که بروی یک hard disk در سیستم نصب می‌شود. در این مرحله اول باید کامپیوتر را خاموش نمود سپس lock متصل در مرحله دوم بعد از روشن کردن کامپیوتر دیسکت نرم افزاری را که بصورت و یا می‌باشد .
در دیسک خوان (A) و یا (B) کامپیوتر قرار می‌دهیم .
باید دقت داشته باشیم که بعد از هر مرحله باید کلید Enter را فشار دهیم.
در مرحله سوم باید فرمانهای مورد نیاز را تایپ کنیم . مثلا اگر دیسک را در دیسک خوان B قرار می‌دهید . و می‌خواهیم روی D برنامه نصب شود، فرمان مقابل را تایپ می‌کنیم :
D:\>B:
B:\> INSTALL B: D:
کلید Enter را می‌زنیم .
DEVICE= C:\DOS\HIME.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 1024.
FILES=250
BUFFERS=60
DOS=HIGH, VMB
در مرحله یازدهم ایجاد یک فرمانی در AUTOEXEC.BAT می‌دهد که اگر برنامه شما امکان نمودار گرافیکی را دارد طبق مشخصات زیر:
PATH=C:\FG
SETTEMP C:\DOS
در مرحله آخر پس از نصب کامل و دریافت پیغام پایانی کافیست کامپیوتر راخاموش و دوباره روشن کنید و فرمان زیر را تایپ کنیم .
C:\>ACC
ورود به برنامه :
هنگام شروع کار با سیستم با دستور Acc در اعلان سیستم پنجره‌ای باز می‌گردد که باید که مربوط به شرکت را در آن تایپ کنیم در صورت اشتباه می‌توان این رمز را تا سه بار تکرار کرد.
روز ابتدایی ENTER می‌باشد که بعد باید آنرا تعریف کرد. بعد از دو پنجره‌ای باز می‌گردد که نام استفاده کنند و رمز آن را باید مشخص کرد که باد در نام استفاده کنند. SUPER را تایپ کرد و در رمز کلید ENTER را فشار دهید که می‌توان این دور فر را تغییر داد.
بعد از ورود پنجره دیگری باز می‌گردد که سال حالی جاری را نشان میدهد که پنجره‌ای باز می‌گردد که باید سال ما بی را درآن وارد کرد.
شرح صفحه‌ی اصلی :
منو اصلی برنامه شامل عنوانهای زیر میباشد که روی صفحه مانیتور ملاحظه می‌شود:
۱- سرفصل : برای تعریف کدهای مربوط به حسابهای مختلف در دفاتر کل ،‌معین ، ‌تضمینی از این منو استفاده می‌شود.
۲- اسناد : تمامی اطلاعات مربوط یک سند از ایجاد آن تا تایپ نهایی و باطل شدن در مرحله چهارم درخواستهایی که در مراحل قبل داشتیم را مشاهده می‌کنیم.
حال در مرحله پنجم سیستم پیغامی برای ما می‌نویسد بشرح زیر:
لطفا دیسک بعدی را درون فلاپی درایو قرار دهید و کلید ENTER را فشار دهید و بعد از آنها بقیه دیسک‌ها را به ترتیب درون آن قرار دهید.
مرحله ششم : یک دیسکت (۸/۴) و یا (۵/۷) را در سیستم قرار می‌دهیم و با زدن کلیدی سیستم دیسکت مربوطه را میخواهند و پس از اتمام دیسکت بعدی را طبق یک
بینایی که در زیر آمده است می‌خواهد.
Insertdisk r(1)-press akay when ready
در مرحله هفتم: با پیغامی که دستگاه می‌دهد باید دیسک (۸/۶) را قرار می‌دهیم .
Insert disk r(2) –press akay when ready.
در مرحله هشتم : با پیغامی که دستگاه می‌دهید باید دیسک (۸/۷) را در دستگاه قرار دهیم.
Insert disk v(3)-press akay when ready
در مرحله نهم : دیسکت که در آن برنامه‌های بعدی است قرار می‌دهیم .
در مرحله دهم تنظیم config sys با مشخصات زیر :
این منو انجام می‌گیرد. که این اطلاعات توسط استفاده کننده وارد ماشین می‌شود
۳- برگه‌ها و انبار:
در این بخش کلید عملیات قبض و حواله و کارکس انبار و کارت حسابداری و فاکتور خرید و فروش لیست مغایرت انبار ، انبار گردانی ، استعلام انبار گردانی را شامل می‌شود.
۴- دفاتر و گزارشات :
کلید گزارشات مالی ،‌توسط حسابدار ایجاد می‌شود توسط این منو انجام می‌گیرد که این قسمت شامل دفاتر قانونی و گزارشات متفرقه مهم است .
۵-تراز:
گزارشات حسابداری به تراز حسابهای معین ، کل ،‌تضمین و تراز سود و زیان زیر منو قابل دسترسی خواهد بود.
۶-پایان سال :
قسمت عملیات پایان سال شامل سند افتتاحیه و افتتاحیه و سند سود و زیان می‌باشد .
۷-امکانات :
این قسمت جهت استفاده از امکانات سیستم از قبیل مرتب کردن فایلها و برگرداندن نسخه پشتیبانی و حالتهای اولید که برای سیستم تعریف شده باشد.
۸-خروج:
در پایان کار برای خروج از برنامه از این قسمت استفاده می‌شود که شامل تهیه نسخه پشتیبانی برای نگهداری و بایگانی و خروج بدون Back up استفاده می‌شود.
سرفصل :
با انتخاب سرفصل ، منوی زیر ظاهر می‌شود:
سرفصل اسناد برگه‌ها و انبار دفترها و گزارشات تراز پایان سال امکانات خروج
سرفصل کل
سرفصل معین
سرفصل تفضیلی
سرفصل سود وزیان
گروه : منطقه و مرکز هزینه
تعریف : انواع مقاله و اشخاص
انتساب سر رسید به حساب
نموار درختی سر فصلها
تعیین کدهای کالا
تعیین انواع واحد کالا
تعریف کالای مرکب
در این منو مجموعه عملیات مربوط به تعاریف : سرفصلها و تغییرات سرفصلها، کدهای مرجع، مقاله‌ها، اشخاص، حسابهای سررسید دار، مراکز هزینه، کدهای کالا و نمایش موارد فوق گردآوری شده است.
سرفصل کل :
پس از انتخاب – سرفصل کل – با زدن کلید ENTER منوی انتخابی زیر مشاهده می‌شود :
سرفصل اسناد برگه‌ها و انبار دفترها و گزارشات تراز پایان سال امکانات خروج
سرفصل کل
سرفصل معین
سرفصل تفضیلی
ایجاد سرفصل
تصحیح سرفصل
حذف سرفصل
لیست سرفصل
خروج
ایجاد سرفصل
بعد از اینکه کلید ENTER را فشار دادیم پنجره‌ای باز می‌شود که شامل : که حساب ، شرح حساب ، صفحات شماره می‌باشد . در اولین گام باید کد حساب را بصورت یک عدد سه رقمی که از قبل برای سرفصل خود انتخاب کرده بودیم وارد می‌کنیم سپس شرح آنرا در قسمت شرح تایپ می‌کنیم .
کد حساب:
شرح حساب :
از صفحه شماره :…….. تا صفحه شماره …….
اگر X تایپ نمایید حساب در تراز ظاهر نمی‌شود.
آیا این حساب طرف حساب نحوه فروش کالا می‌باشد ؟
آیا این حساب طرف حساب نحوه فروش کالا میباشد؟
آیا این حساب طرف حساب نحوه دریافت وجه می‌باشد ؟
آیا این حساب طرف حساب نحوه پرداخت وجه می‌باشد ؟
آیا طرف حساب انتقال از اسناد دریافتی می‌باشد ؟
آیا طرف حساب انتقال از اسناد پرداختی می‌باشد ؟
آیا طرف حساب انتقال از اسناد در جریان وصول می‌باشد ؟
می‌توان گفت این حساب معمولا بدهکار می‌شود.
می‌توان گفت این حساب معمولا بستانکار بدهکار می‌شود.
می‌توان گفت این حساب معمولا بدهکار میشود.
ماهیت مانده حساب : بدهکار ( )
بستانکار( )
خنثی ( )
برای انصراف کلید (ESC) را می‌زنیم .
حتما باید توجه کرد که سرفصل سه رقمی است و این کدها همانهایی هستند که در دفتر کل استفاده می‌شدند و تعدا صفحات مربوط به تعداد صفحاتی است که در دفاتر اصلی به هر سرفصل اختصاص دارد در صورتی که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم باید در قسمت اصلی آنرا غیرفعال کنیم .
حذف سرفصل
برای حذف اطلاعات سرفصل کل با انتخاب گزینه حذف سرفصل یک پنجره باز می‌شود تا کاربر کد حسا ب مورد نظر خود را که قصد حذف آن را دارد وارد کند.
سرفصل اسناد برگه‌ها و انبار دفترها و گزارشات تراز پایان سال امکانات خروج
سرفصل کل
ایجاد سرفصل
تصحیح سرفصل
حذف سرفصل
کد حساب را واردنمایید
برای انصراف از قسمت حذف کلید ESC را بزنید.
در صورتیکه کد حساب ،‌وجود نداشته باشد پیغام خطای زیر ظاهر می‌شود :
این کد موجود نیست
اگر کد حساب را صحیح داده باشید اطلاعات مربوط به شرح کد روی صفحه می‌آید و پیغامی ظاهر می‌شود تا کاربر یکبار دیگر از حذف اطلاعات اطمینان حاصل نماید. با انتخاب بلی اطلاعات حذف شده و مجددا پنجره‌ای باز می‌شود تا نظر کاربر را در مورد ادامه کار حذف اطلاعات یا برگشتن به منوی اصلی جویا شود. می‌توانید با انتخاب خیر به منوی اصلی برگردید.
کد حساب :۱۳۰
شرح حساب: بانکها
از صفحه شماره — تا صفحه شماره :–
ماهیت مانده حساب: بد
آیا کد و شرح مورد نظر درست است ؟
خیر بلی
آیا می‌خواهید ادامه دهید ؟
خیر بلی
لیست سرفصل
با انتخاب این گزینه منوی زیر روی صفحه ظاهر می‌شود.
لیست بر اساس سرفصل
لیست بر اساس شرح خاص
با انتخاب عنوان لیست بر اساس سرفصل و با زدن کلید ENTER پنجره زیر باز خواهد شد.
شروع گزارش از کد حساب:..
با تایپ کد حساب مورد نظر و با زدن کلید ENTER منوی زیر ظاهر خواهد شد.
نمایش لیست سرفصلها
چاپ لیست سرفصلها
خروج
در این بخش لیست کلیه سرفصلهای تعریف شده بر روی صفحه نمایش یا چاپگر نشان داده می‌شود .
لیست بر اساس سرفصل
لیست به شرط شرح خاص
خروج
نمایش لسیت سرفصلها
چاپ لیست سرفصلها
خروج
نمایش لیست سرفصلها
با انتخاب لیست سرفصلها با انتخاب نمایش لیست سرفصلها لیست کلیه سرفصلهای کل وارد شده را روی صفحه می‌بینید و به راحتی با زدن کلید‌های PAGE UP
PAGEDOWN اطلاعات قبلی و بعدی رامی‌توانید ملاحظه نمایید.
لیست کد وشرح حساب سرفصلها کل
شرح حساب کد حساب از صفحه تا صفحه
بانکها ۱۳۰ ۶ ۱۰
صفحه بعد کلید PAGE DOWN
برای قبل کلید PAGE LP
برای خروج کلید ESC را بزنید.
لیست بر اساس شرح خاص
و با انتخاب عنوان لیست براساس شرح خاص وبا زدن کلید ENTER پنجره زیر باز خواهد شد. این قسمت برای تهیه لیست سرفصلهایی است که نام مورد نظر باشد به عبارتی فقط بخواهید لیست سرفصل خاصی را ببینید.
نام مورد نظر خود را تایپ نمایید
و بعد از وارد کردن کلید ESC را فشار دهید
با زدن کلید ENTER منوی زیر را ملاحظه خواهید کرد .
نمایش لیست سر فصلها
چاپ لیست سرفصلها
خروج
با انتخاب نمایش لیست سرفصلها لیست کد و شرح حساب سرفصلهای کل را روی صفحه خواهید دید.
لیست کد وشرح حساب سرفصلها کل
شرح حساب کد حساب از صفحه تا صفحه
اسناد دریافتی ۱۱۲ – –
اسناد پرداختی ۲۲۲ – –
سرفصل معین
پس ازانتخاب سرفصل معین با زدن کلید ENTER منوی انتخابی زیر ظاهر می‌شود. توجه‌داشته‌باشید‌برای ایجاد سرفصل‌معین میبایستی سرفصلهای کل آنها ایجاد شده‌باشد


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 133 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]