دانلود مقاله توربین گازی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  دانلود مقاله توربین گازی

دانلود مقاله توربین گازی

دانلود مقاله توربین گازی مقاله مقاله دانلود مقاله توربین گازی دانلود مقاله در مورد توربین های گازی مقاله توربین گازی مقاله در مورد توربین گازی مقاله در مورد توربین گازی مقاله توربین گازی مقاله ساخت توربین گازی دانلود مقاله در مورد توربین گازی دانلود مقاله در مورد توربین گازی مقاله در مورد توربین گازی مقاله توربین های گازی دانلود تحقیق توربین گازی تحقیق در مورد توربین های گازی

Gas Turbine Project

 

 توربین گازی      
فهرست مطالب
* فصل اول
* کلیات و اجزاء توربین گاز
* ۱-۱- توربین گاز
* ۱-۱-۱- کمپرسور
* ۱-۱-۲- سیستم احتراق
* ۱-۱-۲-۱- محفظه احتراق
* ۱-۱-۲-۲- نازل سوخت
* ۱-۱-۲-۳- جرقه زن
* ۱-۱-۲-۴- شعله بین
* ۱-۱-۲- ۵ – لوله های مرتبطه شعله
* ۱-۱-۲-۶- قطعه انتقال دهنده گاز داغ
* ۱-۱-۳- توربین گاز
* ۱-۲- اجزاء فرعی توربین گاز
* ۱-۲-۱- اجزاء راه‌انداز
* ۱-۲-۲- جعبه دنده
* ۱-۲-۳- کوپلینگ
* ۱-۲-۴- کلاچ‌ها
* ۱-۲-۵- یاتاقانها
* ۱-۱- یاتاقان تراست با بار
* ۱-۲- یاتاقان تراست بی‌بار
* ۱-۲-۶- اجزاء دیگر
* ۱-۳- سیستمهای فرعی توربین گاز
* ۱-۳-۱- سیستم روغنکاری
* ۱-۳-۲- سیستم آب خنک کن
* ۱-۳-۳- سیستم سوخت توربین های گازی
* ۱-۳-۴- سیستم هوای خنک کن
* ۱-۴- کنترل و حفاظت توربین گاز
* ۱-۵- مزایا و معایب توربین گاز
* مـراجـع فـصـل اول
* فصل دوم
* سیکل ترمودینامیکی توربین گاز
* ۲-۱- ‌نگرش کلی بر توربینهای گاز
*  ۲-۲- مقایسه نیروگاه گازی با نیروگاههای دیگر
* ۲-۳- فرآیند توربینهای گاز
* ۳-۳- سیکل استاندارد هوایی (براتیون)
* ۲-۵- نسبت فشار برای حداکثر کار خالص ویژه سیکل نظری
* ۲-۶- سیکل عملی براتیون
* ۲-۷- راندمان محفظه احتراق
* ۲-۸- بازده پلی تروپیک
* ۲-۹ـ تعیین معادله راندمان پلی تروپیک
* ۲-۱۰- نسبت فشار برای حداکثر کار خروجی در سیکل عملی توربین گاز
* ۲-۱۱- نسبت فشار برای حداکثر راندمان حرارتی سیکل عملی
* مـراجـع فـصـل دوم
* فصل سوم
* روشهای افزایش قدرت و راندمان توربین گاز
* ۳-۱- توربین گاز با بازیاب
* ۳-۱-۱- توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی (مبدل حرارتی)
* ۳-۱-۲- روش تولید بخار با استفاده از بویلرهای بازیاب
* ۳-۲- سیکل توربین گاز با گرم‌کم مجدد
* ۳-۳- توربین گاز با تزریق بخار
* ۳-۳-۱ـ توربین گاز با تزریق بخار به ورودی توربین گاز
* ۳-۴- توربین گاز با خنک‌کاری
* ۳-۴-۱- خنک‌کاری میانی
* ۳-۴-۲- خنک‌کاری بوسیله پاشش آب به ورودی کمپرسور
* ۳-۴-۳- خنک‌کاری هوای ورودی به توربین بوسیله سیستم ذخیره یخ
* ۳-۴-۴- خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به وسیله چیلر تراکمی
* ۳-۴-۵- خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به وسیله چیلر جذبی
* ۳-۵- ‌مقایسه‌کلی روشهای موجود وانتخاب روشهای مفیدبه منظورافزایش قدرت خروجی ازتوربین‌گاز
* مـراجـع فـصـل سـوم
* فصل چهارم
* فعالیتهای انجام شده در زمینه سیستم Fog
* ۴ـ۱ـ Mee Industries Inc
* ۴ـ۲ـ Henry Vogt
* ۴ـ۳ـ Premier Industries Ins
* فصل پنجم
* اثرات سرمایش هوای ورودی بر روی اجزای سیستم توربین گاز
* ۵-۱- تاثیر سرمایش هوا بر روی کمپرسور توربین گاز
* ۵-۱-۱- دمای خروجی از کمپرسور
* ۵ـ۱ـ۲ـ کار کمپرسور
* ۵-۱-۳- نسبت فشار
* ۵-۱-۴- شرایط کارکرد
* ۵-۱-۵- افت دما در رابطه مافوق صوت
* ۵-۲- تاثیر سرمایش هوا بر روی اتاق احتراق
* ۵-۳- تاثیر سرمایش هوا بر روی توربین
* ۵-۳-۱- دمای خروجی از توربین
* ۵-۳-۲- کار خالص توربین
* ۵-۴- تاثیر سرمایش بر روی راندمان کلی توربین گاز
* ۵-۵- عوارض جانبی و عوامل تاثیر گذار بر تور بین گاز
* ۵-۵-۱- تاثیر ارتفاع
* ۵-۵-۲- افت فشار ورودی
* فصل ششم
* روش Fog
* ۶-۱-‌ مقاله افزایش قدرت واحد گازی با استفاده از سیستم خنک کننده Fog
* ۶-۲- معیارهای انتخاب برای سیستم های خنک کن ورودی
* ۶-۴- تولید Fog
* ۶-۴-۱- توزیع اندازه ذرات
* ۶-۵- ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز
* ۶-۶- نحوه توزیع Fog فاکتور موثر بر تبخیر
* ۶-۷- نازلها، پمپها و سایر تجهیزات
* ۶-۸- سیستم کنترل
* ۶-۹- مکان نازلها در توربین گازی
* ۶-۱۰- کیفیت آب مصرفی
* ۶-۱۱- لیست نیازها و موارد نگهداری سیستم Fog توربین گازی
* ۶-۱۲- نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی
* ۶-۱۳- شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش Fog در ورودی
* ۶-۱۴- بررسی امکان استفاده از سیستم Fog در نواحی مختلف آب و هوایی
* ۶-۱۵- تخمین کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری نخستینی سیستم Fog
* ۶-۱۶- مطالعات و آزمایشهای انجام شده
*
* فصل هفتم
*  فشار ضعیفFog
* فاگ فشار ضعیف
* ۷-۱- زمینه اولیه
* ۷-۲- Fog فشار قوی
* ۷-۳- نحوه قرار گیری نازلها در فاگ فشار ضعیف
* ۷-۴- عوامل فیزیکی
* ۷-۵- انجام عملی
* ۷-۶- نازلهای فاگ فشار ضعیف
* ۷-۷- PACT (افزایش قدرت به وسیله تکنولوژی خنک سازی هوای ورودی)
* ۷-۸- دلایل نصب سیستم خنک کننده در ورودی آن
* ۷-۹- کاهش NOx
* ۷-۱۰- سیستم فاکینگ PACT
* ۷-۱۲- محاسبه نمونه
* ۷-۱۳- دلایل اقتصادی فاگ فشار ضعیف
* ۷-۱۴-نمونه ای از میزان بهره(سود) برای ۵ طرح اجرا شده در هلند
* مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم
* ضمائم وپیوستها


قیمت فایل : 13000 تومان | تعداد صفحات : 170 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]