صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  دانلود مقاله تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود مقاله تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود مقاله تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF مقاله مقاله روشهای تصفیه فاضلابهای صنعتی مقاله در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی مقاله تصفیه فاضلاب صنعتی مقاله تصفیه فاضلاب صنعتی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی انواع روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی روش شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی

Oil industrial wastewater treatment project by DAF

 

فهرست
کلیات
انواع فاضلاب و خصوصیات آنها
سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق
جمعیت معادل آلودگی
تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی
مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب
اجزای فاضلاب
آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب
روشهای تجزیه
یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد
کل مواد جامد
بو
آثار بو
آثار بو
تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن
دما
چگالی
رنگ
تیرگی
ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد
ماده آلی
پروتئینها
کربوهیدراتها
چربی و روغن گریس
پاک‏کننده‏ها
آلاینده‏های درجه اول
ترکیبات آلی فرار (VOCS)
سموم و مواد شیمیایی کشاورزی
اندازه گیری محتوای آلی
نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی
محدودیتهای آزمون BOD
نیاز اکسیژن شیمیایی
کل کربن آلی
ماده غیر آلی
کلریدها
درجه قلیایی
نیتروژن
فسفر
گازها
اکسیژن محلول
هیدروژن سولفید
متان
میکروارگانیزمها
باکتریها
قارچها
جلبکها
تک یاختگان
گیاهان و جانوران
ویروسها
ارگانیزمهای بیماری زا
تأثیر بر آبهای جاری
نمک‏های معدنی
اسیدها و یا قلیاها
مواد آلی
مواد جامد معلق
مواد شناور جامد و مایع
آب گرم
رنگ
مواد شیمیایی سمی
موجودات زنده ذربینی
مواد پرتوزا
ماده کفزا
دوره طرح
جمعیت دوره‏های طرح
سرانه تولید فاضلاب BOD5 و مواد معلق
ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب
میزان پساب‏های صنعتی
میزان نشد‏آب‏ها
درجه تصفیه و مصرف فاضلاب تصفیه شده
تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب
آشغال گیری
دانه گیر
شناور سازی
یکنواخت کردن
تنظیم PH
ته‏نشینی ساده
روغن و گریس
روغنهای آزاد
روغنهای با پراکندگی مکانیکی
امولسیونهای پایدار شیمیایی
روغنهای محلول
روغنهای چسبنده به سطح ذرات
امولسیونها
نسبت فاز خارجی به فاز داخلی
اندازه ذرات
تئوری جداسازی روغن به روش ثقلی
جدا کننده API
عمق جریان در واحد
جدا کننده CPI
شناور سازی
شناور سازی می‏تواند با اهداف زیر در تصفیه پسابها مورد استفاده قرار گیرد
اصول و تئوری شناور سازی
روشهای شناور سازی
اکتروفلوتیش
شناور سازی به کمک هوای محلول
شناور سازی به کمک هوا در فشار اتمسفریک
شناور سازی به کمک خلاء
حذف مواد جامد معلق
مکانیزم فرایند شناور سازی
فیلتر اسیون
جذب توسط کربن فعال
عوامل مؤثر در فرایند شناور سازی
زمان ماند حوض شناور سازی
تأثیر فشار
تأثیر دما
اصول و تئوری شناور سازی
سرعت صعود حبابها و ذرات
حلالیت و آزاد شده هوا
معادلات طراحی
اثر تصفیه شیمیایی
تانک اشباع سازی هوا
انبار لجن
تجهیزات کنترول سطح مایع در تانک شناورسازی
مدلهای آزمایشگاهی
انعقاد و لخته سازی
جدا سازی ثقلی
شناورسازی
اندازه گیری روغن و گریس
مزایا و معایب و شناورسازی با هوای محلول
مروری بر مطالعات گذشته
بررسی پسابهای روغنی و آلی واحد ET تصفیه فاضلابهای خروجی پتروشیمی اراک
Oily & Oranic sewer
بررسی دقیق تر API , DAF واحد ET پتروشیمی اراک
حل یک مسئله و برنامه کامپیوتری برای طراحی یک واحد DAF
منابع

شرح مختصر
جدول ۱-۱ طبقه بندی انواع فاضلاب‏ها ترکیب فاضلاب ضعیف متوسط قوی رنگ فاضلاب تازه خاکستری خاکستری خاکستری رنگ فاضلاب کهنه خاکستری مایل به سیاه مایل به سیاه مایل به سیاه بوی فاضلاب تازه کهنه و مرطوب کهنه و مرطوب کهنه و مرطوب بوی فاضلاب کهنه تخم مرغ گندیده تخم مرغ گندیده تخم مرغ گندیده درجه حرارت ۵۵-۹۰ فارنهایت ۵۵-۹۰ فارنهایت ۵۵-۹۰ فارنهایت مجموع مواد جامد ۴۵۰ میلیگرم در لیتر ۸۰۰ میلیگرم در لیتر ۱۲۰۰ میلیگرم در لیتر مواد جامد فرار ۲۵۰ میلیگرم در لیتر ۴۲۵ میلیگرم در لیتر ۸۰۰ میلیگرم در لیتر مواد معلق ۱۰۰ میلیگرم ۲۰۰ میلیگرم در لیتر ۲۷۵ میلیگرم در لیتر مواد معلق فرار ۷۵ میلیگرم در لیتر ۱۳۰ میلیگرم در لیتر ۲۰۰ میلیگرم در لیتر مواد قابل ته نشینی ۲ میلیگرم در لیتر ۵ میلیگرم در لیتر ۷ میلیگرم در لیتر PH 5-6 57 8 ازت کل ۱۵میلیگرم در لیتر ۴۰ ۶۰ ازت آلی ۱۰ میلیگرم در لیتر ۲۵ ۴۰ فسفات کل ۵ میلیگرم در لیتر ۱۵ ۳۰ تعداد کل باکتریها ۱۰۸ در ۱۰۰ میلی‏لیتر ۱۰۸۳۰ ۱۰۸ ۱۰۰ تعداد کلیفرمها ۱۰۶ در ۱۰۰ میلی لیتر ۱۰۶ ۳۰ ۱۰۶ ۱۰۰ BOD 100 200 450 اگر بترتیب V1 و V2وV3 و…Vm دبی فاضلاب در ساعات نمونه‏برداری باشد و حجمی از فاضلاب که برای آزمایش مورد نیاز است ۲۰۰ میلی لیتر تعیین شده باشد. باید به نسبت و و …. هر نمونه را برداشته و از اختلاط آنها نمونه واحد و مخلوطی تهیه و مورد آزمایش قرار داد. مهمترین عواملی که در تعیین شدت آلودگی فاضلاب یا پساب دخالت دارد و اندازه‏گیری آنها در آزمایشگاه نهایت ضرورت را خواهد داشت. تعیین مقادیر BOD (Biochemical oxygen Demand) و COD(Demand Oxygen Chemical ) و (Permangnat Value ) می‏باشد چون اندازه گیری BOD در تصفیه آزمایشگاه عملا پنج روز بطول می‏انجامد. لذا آنرا به BOD5 نمایش می‏‏دهند. بنابراین تعریف کلی BOD5 خواهد بود (اکسیژن لازم برای اکسیداسیون آلودگی‏های فاضلاب بطریقه بیولوژیکی) COD نیز که تعریف آن عبارت است از (اکسیژن لازم برای اکسیداسیون آلودگی‏های فاضلاب بطریقه شیمیایی). در زمانی حداکثر ۲ ساعت تعیین می‏گردد. از این رو در آزمایشگاهها ترجیح می‏دهند برای اطلاع از شدت آلودگی فاضلاب یا پساب اغلب به اندازه‏گیری COD اکتفا شود. چون در فاضلاب شهری و قسمت مهمی از پساب‏های صنعتی نسبت حدود ۵۱ تا ۲ است با اندازه‏گیری COD براحتی BOD5 را با تقریبی قابل قبول محاسبه می‏کنند. ممکن است بجای استفاده از نسبت مذکور بعد از تعیین COD از منحنی‏هایی که نسبت بین COD و BOD را تعیین نموده است برای محاسبه BOD5 استفاده کنند. فرمول دیگری که در تعیین شدت آلودگی بکار می‏رود فرمول Mcgowan نام دارد P 56N 54= شدت آلودگی در این رابطه N معادل ازت آمونیاکی و آلی بحسب قسمت در ۱۰۰۰۰۰ و P معادل پرمنگنات مصرفی در محیط اسیدی و ۲۷ درجه سانتیگراد جهت اکسیداسیون مواد آلی بحسب قسمت در ۱۰۰۰۰۰ است ضریب ۵۴ میزان اکسیژن مصرفی جهت اکسیداسیون به نیترات است و ضریب ۵۶ راکلرو ـ سولفات ـ کلسیم ـ منیزیم به همان اندازه که در آب آشامیدنی موجود است. N پسابهای صنعتی را برقم ۴ تقلیل می‏دهند فاضلاب‏ها را بر حسب BOD5 و فرمول Mcgowan به ترتیب زیر طبقه‏‏بندی کرده‏اند جدول ۲-۱ طبقه بندی فاضلابها برحسب BOD5درفرمول MCGOWAN نوع فاضلاب میلی گرم در لیتر BOD5 طبقه‏بندی Mcgowan ضعیف ۲۱۰ ۶۰ متوسط ۲۵۰ ۱۰۰ قوی ۶۰۰ ۱۷۰ رابطه بین مقدار میلیگرم در لیتر BOD5 و شدت آلودگی برحسب طبقه فرمول Mcgowan به قسمت در ۱۰۰۰۰۰ به شرح جدول زیر خواهد بود جدول ۳-۱شدت آلودگی برحسب فرمول MCGOWAN میلی گرم در لیتر BOD5 طبقه‏بندی Mcgowan قسمت در ۱۰۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر BOD5 طبقه‏بندی Mcgowan قسمت در ۱۰۰۰۰۰ ۸۴۰ ۲۴۰ ۴۵۵ ۱۳۰ ۸۰۵ ۲۳۰ ۴۲۰ ۱۲۰ ۷۷۰ ۲۲۰ ۳۸۵ ۱۱۰ ۷۳۵ ۲۱۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۷۰۰ ۲۰۰ ۳۱۵ ۹۰ ۶۶۵ ۱۹۰ ۲۸۰ ۸۰ ۶۳۰ ۱۸۰ ۲۴۵ ۷۰ ۵۹۵ ۱۷۰ ۳۱۰ ۶۰ ۵۶۰ ۱۶۰ ۱۷۵ ۵۰ ۵۲۵ ۱۵۰ ۴۹۰ ۱۴۰ در بیشتر کشورها بجای پرمنگنات از پرمنگنات در محیط اسیدی و ۲۸ درجه سانتیگراد برای تعیین اکسیژن لازم برای اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب استفاده می‏نمایند طبقه‏بندی فاضلاب با توجه به این نوع مطلب در جدول زیر آمده است. جدول ۴-۱طبقه بندی فاضلابها برحسب پرمنگنات نوع فاضلاب پرمنگنات مصرفی میلیگرم در لیتر ضعیف ۵۰ متوسط ۱۰۰ قوی ۲۵۰ در فاضلاب‏ها و پساب‏ها علاوه بر BOD5 و COD مقدار مواد معلق یا SS (Suspended Solid ) که در طراحی تصفیه‏خانه‏ها اهمیت خاصی دارد باید در نمونه‏های اخذ شده ساعتی مورد آزمایش قرار گیرد. پساب‏های صنعتی ممکن است شامل قسمت‏های زیر باشد ۱ـ پساب‏های حاصل از شستشوی ماشین آلات و مواد اولیه ۲ـ پساب‏های ناشی از روش‏های تولید محصولات صنعتی ۳ـ فاضلاب فعالیت پرسنل کارخانه نشد آبها مخصولا در نقاطی که سطح آبهای زیرزمینی بالا است از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود مهمترین آلودگی‏‏های حاصل از اثر دفع نادرست پسابهای صنعتی عبارتند از ـ مواد آلی و آلوده کننده‌ که باعث مصرف اکسیژن محلول محیط دریافت کننده می‏شود. ـ عوامل بیماریزا ـ ترکیبات آلی شیمیایی ـ مواد غذایی گیاهی ـ مواد معدنی ـ رسوبات ـ نفت و روغن ـ حرارت ـ مواد رادیواکتیو از کل مواد جامد موجود در فاضلاب ۳۰ درصد آن معلق و ۷۰ درصد آن مواد آلی است. مواد آلی فاضلاب شامل ۱۰ درصد چربی و روغن ـ‌۲۵ درصد کربوهیدراتها و ۶۵ درصد پروتیین است. مطالب فوق در جدول شماره (۵-۱) نشان داده شده است ضمنا جدول (۶-۱) اهم بیماری ناقله بوسیله فاضلاب را نشان می‏دهد. ضمنا به منظور مقایسه کیفیت فاضلاب شهری در نقاط مختلف جهان با آنچه که در شهر تهران در نتیجه نمونه‏برداری مکرر و انجام آزمایشات در طول مسیر مطالعات فاز اول فاضلاب تهران بدست آمده به جدول (۵-۱) که نشان دهنده ترکیب فاضلاب در کشورهای جهان اشاره می‏کنیم. جدول۵-۱ ترکیبات فاضلاب شهری فاضلاب ۱۰ درصد ۹۹۹ درصد مواد جامد آب ۳۰ مواد معدنی ۷۰ مواد آلی فلزات مواد دانه‏ای ۱۰ چربی و روغن ۶۵ پروتیین املاح ۲۵ کربوهیدراتها جدول ۶-۱ انواع بیماری‏هایی که بوسیله آب آلوده انتقال می‏یابد. نوع بیماری نحوه انتقال عامل بیماری اسهال آمیبی انسان به انسان از طریق غذای آلوده حشرات تماس با یکدیگر ـ آب آلوده پروتوزیرها اسهال معمولی انسان به انسان از طریق آب آلوده غذای آلوده حشرات Shigelea وبا انسان به انسان از طریق آب آلوده Vibro – Chlora دراکونکولوز انسان به انسان از طریق آب آلوده Dracun Culose کرم کدو حیوانات به انسان از طریق آب و غذای آلوده و مواد و اشیایی که به وسیله مبتلا لمس شده است. Eshinococcose عفونتهای کبدی انسان به انسان از طریق آب آلوده تماس بین انسان‏ها Viruses زردی حیوانات به انسان از طریق آب و غذای آلوده و تماس بین انسان‏ها و حیوانات Leptuspria شبه حصبه انسان به انسان از طریق تماس بین انسانها آب و غذای آلوده Salmonella شیستوزوموناس حیوان به انسان از طریق حشراتی که در آبهای آلوده زندگی نمایند غذای آلوده Trematode تولارمی حیوانات به انسان از طریق آب آلوده حیوانات اهلی حشرات Tularomis حصبه انسان به انسان از طریق آب و غذای آلوده تماس انسانها Salmonella 3-1- سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق سرانه تولید فاضلاب بستگی کامل به میزان آب مصرفی عادات مردم شرایط اجتماعی و مذهبی و بسیاری عوامل دیگر دارد. معمولا بر حسب شرایط اقلیمی ۸۰-۶۵ آب مصرفی شهری به فاضلاب تبدیل می‏شود. در آمریکا بر اساس گزارش Anderson Farrel-Watson برای منازل مسکونی با احتساب تعداد ساکنین هر خانواده ۵ نفر بسته به شرایط اجتماعی سرانه تولید فاضلاب شهری به شرح زیر تعیین شده است. اجتماعات با زندگی خوب ۲۵۰ لیتر اجتماعات با زندگی متوسط ۱۷۰ لیتر اجتماعات با زندگی پایین و روستاها ۹۰ لیتر جدول ۷-۱ کیفیت شیمیایی فاضلاب در کشورهای مختلف نام کشور کیفیت فاضلاب کنیا هند پرو فلسطین آمریکا انگلیس برزیل MgL BOD5 448 282 175 285 213 324 300 مواد معلق MgL 550 403 196 427 186 312 280 مواد محلول MgL 503 1060 1187 1091 502 ــ ۷۰۰ کلرورهاMgL 50 205 ــ ۱۶۳ ۹۶ ۳۱۵ ــ آمونیاک(N) 67 30 ــ ۷۲ ۱۳ ۲۹ ــ فاضلابها را بر مبنای میزان BOD5 و COD مطابق جدول بعد طبقه‏بندی نموده اند.


تعداد صفحات : 136 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]