صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار

دانلود مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار

دانلود مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار مقاله مقاله تحقیق ایمنی و بهداشت محیط کار ایمنی و بهداشت حرفه ای ایمنی و بهداشت کار ایمنی و بهداشت در محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ایمنی و بهداشت در صنعت ایمنی و بهداشت در جوشکاری ایمنی و بهداشت حرفه ای مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار ایمنی و بهداشت محیط کار hse اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

Workplace Safety and Health Project

 

ایمنی و بهداشت محیط کار
فهرست مطالب
ایمنی و بهداشت محیط کار ۱
تاریخچه: ۹
سازمان بین‎المللی کار ‎(I.L.O) 12
وظایف سازمان بین‎المللی کار ۱۳
ساختار و نحوه کار سازمان بین‎المللی کار ۱۵
عضویت در سازمان بین‎المللی کار ۱۶
کمکهای اولیه به هنگام برق‎گرفتگی ۱۷
عوامل فیزیکی زیان‎آور محیط کار:‌ ۱۸
۱) جا و مکان وسایل و تجهیزات ۲۰
۲) روشنایی ۲۱
۳) آثار تهویه در محیط کار ۲۲
۴) صدا ۲۳
آثار سروصدا ۲۴
عوامل شیمیایی زیان‎آور محیط کار ۲۵
راه‎های پیشگیری و کنترل ذرات در محیط کار: ۲۶
گازها ۲۷
دستگاه‎های کنترل مواد آلاینده هوا در صنایع: ۲۸
۱- جذب در مایعات: ۲۸
۲- جذب سطحی جامدات: ۲۸
۳- تقطیر: ۲۹
ب- روشهای کنترل و جدا کردن ذرات: ۳۰
۱- اتاقک‎های ته‎نشینی: ۳۰
۲- فیلتر یا صافی: ۳۰
۳- غبارگیرهای هیدرولیک (جمع‎آوری ذرات به طریقه شستشو): ۳۰
آموزش ایمنی ۳۱
تعریف و اهداف آموزش ایمنی: ۳۱
عوامل روانی و فیزیولوژیکی محیط کار: ۳۲
محیط و شرایط کار: ۳۲
خستگی جسمی و روانی: ۳۳
استعداد حادثه: ۳۴
شرایط فیزیولوژیکی: ۳۵
نقش روانشناسی در کار و صنعت: ۳۶
خستگی ۳۶
وسایل حفاظت انفرادی عبارتند از: ۳۸
انواع گوشی‎های حفاظتی: ۴۱
۷- وسائل حفاظتی دست‎ها و بازوها: ۴۳
۸- حفاظت پاها (گتر، کفش و چکمه) ۴۴
گترها: ۴۴
کفش‎ها و چکمه‎ها: ۴۵
انواع کفش‎های ایمنی: ۴۵
نکات مهم: ۴۶
وسایل حفاظتی جهاز تنفسی: ۴۶
ایجاد تسهیلات بهسازی محیط کار: ۵۰
سؤالات تشریحی فصل اول ۵۱
کمک‎های اولیه ۵۳
صفات کمک دهنده: ۵۳
حدود اختیارات و وظایف کمک دهنده: ۵۴
الف) وظایف فرعی کمک‎دهنده ۵۴
ب) وظایف اصلی کمک‎دهنده: ۵۵
زخمها ۵۶
انواع زخم‎ها: ۵۶
زخم‎بندی یا پانسمان: ۵۷
موارد استفاده از بانداژ: ۵۸
نکات قابل توجه در نواربندی: ۵۹
تنفس مصنوعی ۵۹
تعریف تنفس مصنوعی: ۶۰
دستورات کلی برای انجام تنفس مصنوعی ۶۱
انواع تنفس مصنوعی ۶۲
۱- تنفس مصنوعی دهان به دهان: ۶۳
۲- طریقه دهان به بینی: ۶۴
ماساژ قلب ۶۴
ماساژ خارجی قلب ۶۵
طریقه انجام ماساژ قلب بوسیله یک کمک‎دهنده: ۶۵
ماساژ قلب و تنفس مصنوعی توسط یک کمک‎دهنده: ۶۶
ماساژ قلب و تنفس مصنوعی بوسیله دو کمک دهنده: ۶۶
ماساژ قلبی در کودکان ۶۷
شکستگی‎ها ۶۸
اسکلت آدمی: ۶۸
تقسیمات کلی اسکلت آدمی: ۶۹
مفصل‎ها: ۶۹
حمل بیمار یا مصدوم ۷۰
انواع حمل: ۷۱
طرز تهیه برانکار‎ ‎(Brancard): 71
سوختگیها ۷۲
علل سوختگی: ۷۲
کمک‎های اولیه در مورد سوختگان: ۷۲
اقدامات اولیه سوختگی درجه یک: ۷۴
اقدامات اولیه سوختگی درجه «دو»ی وسیع و درجه «سه»: ۷۴
جعبه کمک‎های اولیه ۷۴
مرکز اورژانس: ۷۵
توجه: ۷۶
اگر بیمار یا مصدوم: ۷۷
سؤالات تشریحی فصل دوم ۷۸
آتش‎نشانی ۸۰
طبقه‎بندی مواد سوختنی نسبت به نوع و طریقه ‌اطفاء ۸۱
طرق مختلف اطفاء حریق در حالت کلی ۸۲
طرق مختلف اطفاء حریق مناسب هر یک از مواد سوختنی ۸۳
۱- اطفاء (خاموش کردن) حریق (آتش‎سوزی) جامدات: ۸۳
۲- خاموش کردن حریق مایعات: ۸۳
۳- اطفاء آتش‎سوزی وسائل الکتریکی: ۸۴
۴- آتش‎سوزی گازها: ۸۴
۵- مواد منفجره: ۸۴
موفقیت برای مبارزه با حریق: ۸۵
خاموش کننده‎های دستی (کپسول‎های آتش‎نشانی) ۸۶
انواع خاموش‎کننده‎ها از نظر مواد اطفایی داخل آن ۸۸
نحوه به کار بردن دستگاه‎های محتوی آب: ۸۸
۲- خاموش کننده‎های مولد کف:‌ ۸۸
فرق کف شیمیایی و کف مکانیکی: ۸۹
۳- خاموش کننده‎های مایعات تبخیر شونده (مواد هالوژنه) ۸۹
۴- خاموش کننده‎های گاز کربنیک ‎(CO2) 90
موارد استفاده از ‎CO2 90
۵- خاموش کننده‎های پودر شیمیایی ۹۰
نحوه به کار بردن دستگاه‎های پودر شیمیایی و گاز کربنیک: ۹۱
محل نصب خاموش کننده‎های دستی ۹۱
هوزریل‎ها: ۹۲
محل هوزریل و سطح پوشش آن: ۹۲
الف) استاندارد: ۹۳
ب) حروف مشخص کننده‌ کپسول‎ها: ۹۳
۱)‌ حرف ‎A: 93
۲) حروف ‎A.B: 94
۳) حروف ‎B.C: 94
۴) حروف ‎A.B.C: 94
۵) حرف ‎D: 95
اطفاء حریق‎های گسترده ۹۵
کاربرد انواع خودروها ۹۵
سؤالات تشریحی فصل سوم ۹۷
 تاریخچه:
بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است.
در دوره‎هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی‎کرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرکه مکانیکی الکتریکی بوجود آمده ، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت.
با وقوع انقلاب صنعتی در سالهای بین ۱۷۶۰ تا ۱۸۳۰ در انگلستان و سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی، نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اکتشافات به تدریج کارهای دستی، ماشینی شد.
استفاده از انرژیهای ماهیچه‎ای، حیوانات، باد و جریان آب به حداقل رسید و استفاده از انرژی جریان الکتریسیته، انرژی بخار (از طریق ماشین بخار و توربین بخار) و انرژی سوخت (گازهای ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل) افزایش یافت و جایگزین  آنها شد.
انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار (۱۷۸۲) توسط «جیمز وات» آغاز شد و جهشی در صنایع نساجی و به دنبال آن در صنایع دیگر در انگلستان ایجاد کرد. سپس با اختراع وسایل ماشینی متعدد (به منظور تغییر و تبدیل انرژی) به سرعت در تمام اروپا و آمریک او بعد هم در نقاط دیگر جهان گسترش یافت.
در نتیجه انقلاب صنعتی و اختراع و تکامل ماشینهای تولید جدید، محیط کار از خانه‎ها و کارگاه‎های کوچک به کارخانه‎ها کشانده شد و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت.
هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی در زندگی  به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شئون حیات شد، لیکن این دگرگونیها جنبه‎های منفی نیز به دنبال داشت که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست.
درباره‌ پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت که بشر با قیمتی گزاف و دردناک تجربه اندوزی کرده است. اوایل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتی و ورود ماشین در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه  جانبه‎ای در شیوه زندگی  و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان پدیدار شد.
اولین قانون کار  را فرانسه در خصوص کارخانه‎ها و کارگاه‎هایی که ار انرژی مکانیکی استفاده می‎نمودند و یا کار بطور مداوم در آنها صورت می‎گرفت، مدون ساخت و همین قانون یک نظام بازرسی را در کارخانه‎هایی که دارای ۲۰ کارگر بودند پیش‎بینی نمود، معذالک قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی کلمه تا سال ۱۸۳۹ تدوین نگردید.
در بخشنامه‎ای به تاریخ ۲۸ مه ۱۸۴۵ وزیر کشور و دارایی پروس توصیه نمودند که برای کارخانه‎ها بازرسان طبی تعیین شود. در سال ۱۸۵۳ برای مراکز صنعتی دوسلدرف- اکس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز سلامت کارگران جوان رسیدگی کنند.
حمایت عمومی از کارگران، در مقابل حوادث و بیماری‎های ناشی از کار،  با تدوین قوانینی بوسیله کنفدراسیون آلمان شرقی در سال ۱۸۶۹ تأمین شد  و سپس در سال ۱۸۷۲ یک نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس و تقریباً در همان دوره در ایالات صنعتی ساکس و باد بوجود آمد.
به موجب قانون امپراطوری مصوب ۱۵ ژوئیه ۱۸۷۸، بازرسی کارخانه‎ها در کلیه ایالات آلمان اجباری گردید.  قوانین مربوط به بیمه حوادث ناشی از کار ‎- که در چهارچوب آن نظام انجمن‎های  و بیمه حوادث بوجود آمد‎- در سال ۱۸۸۴ تدوین گردید.
 انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع که در سال ۱۹۲۸ تأسیس شد، یکی از قدیمی‎ترین سازمانهای  موجود در آسیا می‎باشد و به دنبال آن انجمن هندی برای حفاظت که در سال  ۱۹۳۱  تأسیس شد. در کشور استرالیا شورای ملی برای حفاظت و انجمن گال جدید جنوبی، فعالیت‎های خود را از سال ۱۹۲۷ آغاز کرده‎اند.
 شاید در صنعت معدن بیشتر از هر رشته دیگر در زمینه حفاظت تحقیقات به عمل آمده باشد. انفجار گاز و غبار، موارد حریق، تأسیسات برقی از مسائلی هستند که درباره آنها کارهای زیادی صورت گرفته است. بطور کلی صنعت از تحقیقات مربوط به محصولات شیمیایی و مصالح ساختمانی، مواد استخراجی، ماسک‎های تنفسی و غیره استفاده شایانی نموده است. به عنوان نمونه مؤسسات تحقیقی می‎توان مؤسسات زیر را نام برد:
۱- انجمن صاحبان صنایع بلژیک
۲- انستیتو «فدرال»  برا‌ی آزمایش مواد و مصالح
۳- انستیتوی «بوخوم»  در خصوص تحقیقات راجع  به سیلیکوز  در جمهوری فدرال آلمان
۴- مرکز مطالعات و تحقیقات در خصوص صنعت زغال در فرانسه (صنعت ملی شده)
۵- انستیتوی ملی ایتالیا برای پیشگیری از حوادث
۶- انستیتو حفاظت در معادن شفیلد انگلستان
۷- دفتر معادن در ایالات متحده آمریکا
سازمان بین‎المللی کار ‎(I.L.O)
«International Labour Organisation»…………..

تعداد صفحات : 97 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,