دانلود پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی بوفارد
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  دانلود پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی بوفارد

دانلود پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی بوفارد

دانلود پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی بوفارد

دانلود پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی بوفارد
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد حاوی ۱۴ سوال است که توسط بوفارد و همکاران در سال ۱۹۹۵ طراحی و توسط کدیور در سال ۱۳۸۰ در ایران هنجاریابی شده است.این پرسشنامه میزان خودتنظیمی را در افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

در یادگیری خودتنظیم دانش آموز مهارت هایی برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارد و ضمن دارابودن تمایل برای یادگیری قادر است کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کند .زیمرمن خودتنظیمی را مشارکت فعال فراشناختی، انگیزشی و رفتاری فراگیران در فرآیند یادگیری توصیف کرده است .فراگیران خودتنظیم ، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند . این یادگیرندگان خود شروع به یادگیری می کندد.برپیشرفت یادگیری خود نظارت دارند و آن را ارزیابی می کنند.انگیزش درونی و خودانگیختگی در عمل از دیگر ویژگی های یادگیرندگان خودتنظیم است.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش کدیور ذکر شده است.

هدف: ارزیابی خودتنظیمی تحصیلی افراد
پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مقاله بیس: دارد (دو  مقاله فارسی)
تعریف مفهومی : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است

 


قیمت فایل : 1700 تومان | تعداد صفحات : 5 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]