دانلود پایان نامه فرار دختران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله فرار دختران

Thesis runaway

دانلود مقاله فرار دختران

مقدمه

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.

اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد کودکان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات که علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌کند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشکلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشکل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشکل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشکل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد که براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهشی
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
تعریف فرار
عوامل موثر بر فرار
اقسام فرار
نظریه های مختلف شناخت رفتار
فرار از نظر روانکاوی
نظریه روانی تربیتی
نظر بیولوژیکی
فرار از نظر روانشناختی
فرار از نظر جرم شناسی
وضعیت فرهنگی خانواده
روابط عاطفی خانواده
چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان
ویژگی های شخصیتی نوجوانان
تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز
کثرت اولاد
سطح تحصیلات والدین
مهاجرت
روابط دختر و پسر
رشد هویت جنسی
تحقیقات انجام شده
فصل سوم(روش تحقیق)
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
ابزار تحقیق
اعتبار و روایی پرسشنامه
چگونگی اجرای آزمون
فصل چهارم
مقدمه
فهرست جداول و نمودارها
الف ویژگیهای توصیفی دختران
جدول شماره ۱:  توزیع فراوانی پایه تحصیلی و سطح تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.
جدول شماره ۲: توزیع فراوانی رشته تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.
جدول شماره ۳: وضعیت شغل پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان می دهد.
جدول شمار ۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر دختران فراری را ارائه می دهد.
جدول شماره ۵: وضعیت زنده یا فوت پدر دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.
جدول شماره ۶: وضعیت معتاد بودن یا نبودن پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان  می دهد.
ب) یافته های

منابع فارسی

۱-  هترینگتون، ای، میویس، پارک، راس، دی، روان شناس کودک از دیدگاه معاصر (۱و۲) (۱۳۷۳) ترجمه جواد طهوریان، محمدحسین نظری نژاد، امیرامین یزدی، احمدی رضوانی، علی اخشینی، خوشه کسرایی، نشر، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، تهران.

۲- وندر زندن، چیمز دبلیو (۱۹۹۶) روانشناسی رشد، ترجمه حمزه گنجی (۱۳۷۶) نشر بعثت، تهران.

۳- کدیور، پروین (۱۳۷۸)، روان شناسی اخلاق، نشر آگه، تهران.

۴-همشهری (روزنامه) جمعیت کودکان خیابانی ۲۰/۵/۷۹ ص ۳٫ شماره ۲۱۸۹ سال هشتم.

۵- کاستلو، تیموتی- کاستلو، جوزف (۱۳۷۳)، روانشناسی نابهنجاری، ترجمه نصرت ا… پورفکاری، انتشارات آزاد، تبریز.

۶-   قرائی مقدم، امان ا… (۱۳۷۳) جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات توس، تهران.

۷-   ماسن، پاول هنری و دیگران (۱۳۷۰) رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، نشر مرکز، تهران.

۸-   واتیزمن، والیس (۱۳۷۱) رشد اجتماعی (بررسی جوانان و خانواده) ترجمه سیما نظیری، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

۹-   جیمز سی، کلمن (۱۳۷۴) روانشناسی نابهنجار و زندگی نوین، ترجمه کیانوش هاشمیان، انتشارات کویر، تهران.

۱۰-     اسلامبولچی، مقدم علی (۱۳۷۰) علل ناسازگاری دانش آموزان دوره ابتدایی مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

۱۱-           کلهر، منصور (۱۳۷۹) شیوه های جامعه پذیری فرزندان دختر و پسر، مجله حقوق زنان سال ۳، (۲۰ و ۱۹).

۱۲-  یمنی دوزی سرخابی، محمد (۱۳۷۱) تحلیل برناسازگاری دانش آموزان در دوره ابتدایی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۴٫

۱۳- شریفی، حسن پاشا (۱۳۷۱)، چگونگی شکل گیری نگرش های دانش آموزان، مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دوره ابتدایی.

۱۴-  میلانی فر، بهروز، (۱۳۷۰)، روان شناسی کودک و نوجوان استثنائی: نشر قدس یاتوس، تهران.

۱۵-     نوایی نژاد، شکوه، (۱۳۷۳)، رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری و درمان، نابهنجاری ها، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران.

۱۶- بررسی علل فرار نوجوان پسر ۸-۱۲ ساله تهران رساله کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی.

۱۷-     گیلک پور، خدیجه، علل فرار دانش آموزان از مدرسه پژوهش ۱۳۷۷ به نظارت دکتر حسن پاشا شریفی، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.

۱۸-  بخشایش، اشرف، (۱۳۷۹)، ویژگیهای شخصیتی دختران فراری و عادی شهر تهران، مقاله ارشد بالینی.

۱۹-  احدی، حسن (۱۳۷۳) «مفاهیم بنیادی در روانشناسی «نوجوانی و جوانی» روانشناسی رشد، انتشارات بنیاد، تهران.

۲۰-باغداساریانس، ژیول (۱۳۷۹) تحقیقی پیرامون بررسی ویژگیهای شخصیتی دختران فراری از منزل، زیر نظر معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی با نظارت دکتر خویی چاپ شده در بولتن خبری معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی منطقه شمال استان تهران.

۲۱-  جی، هی، لی (۱۳۷۷) روان درمانی خانواده ترجمه محمد باقر ثنایی، انتشارات امیرکبیر، تهران.

۲۲-     ذبیحی، رزیتا (۱۳۷۸)، مقاله ای در زمینه فرار دختران از منزل، چاپ شده در بولتن خبری بهزیستی در بخش معاونت پیشگیری.

۲۳-  سیاسی، علی اکبر (۱۳۴۳)، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات ابن سینا.

۲۴-  فرجاد، محمدحسین (۱۳۶۳) آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات انتشارات بدر، تهران.

۲۵- قائمی، علی (۱۳۷۳) خانواده و کودکان دشوار، انتشارات امیری، تهران.

۲۶-  کی نیا، مهدی (۱۳۵۱) آسیبهای اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

۲۷-   سعیدی، محمد (۱۳۷۲)، بررسی علل فرار نوجوانان از خانه، مقاله ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

۲۸-  سنجر، هما (۱۳۵۳)، علل فرار نوجوانان از خانه، مقاله ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 175 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]