دانلود پاورپوینت کار تیمی و ارتباط مؤثر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  دانلود پاورپوینت کار تیمی و ارتباط مؤثر

دانلود پاورپوینت کار تیمی و ارتباط مؤثر

دانلود پاورپوینت کار تیمی و ارتباط مؤثر PPT

دانلود پاورپوینت کار تیمی و ارتباط مؤثر PPT

تعریف تیم :
گروهی هستند با دانش، مهارت و قابلیت های خاص که با اتکا به یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشخص تحت مدیریت واحد ، فعالیت و همفکری می نمایند.

ویژگی های لازم برای تشکیل تیم :
– دارا بودن هدف مشترک
– اعمال راهبری جمعی
– احترام متقابل
– مکمل بودن به لحاظ دانش ، تخصص وتجربه
– بهبود مستمرفعالیت ها
– کمک به تکامل وارتقا اعضا
– اندیشیدن وعمل کردن همه اعضا

گروه ها حداقل به دودلیل حائز اهمیت هستند :
– نتیجه کاری که با تعدادی مشخص به صورت گروهی انجام می شود ، از کاری که همین تعداد به صورت انفرادی انجام می دهند بهتر خواهد بود.
– کارگروهی برای بوجود آوردن رضایت خاطر کارکنان و رفع نیاز های داخلی و ارتباطی ، یک رویکردکارساز است.

مزایای تیم :
– بررسی وحل مشکلات از زاوایه های گوناگون توسط مهارت های فردی مختلف.
– قدرت بیان در گفتگوهای جمعی.
– قابلیت اجرایی مطلوب راه حل ها با توجه به اینکه با مشارکت افراد ذینفع ارائه شده است.
– ارتقا سطح فکری افراد تیم در حل مسائل واخذ تصمیم.

ماموریت تیم :
ماموریت هرتیم مجموعه فعالیت هایی است که تیم برای انجام آنها به وجود می آیدو اعضای تیم را ترغیب، تشویق وهدایت می کند تا به وضعیت مطلوب تری دست یابند.

ماموریت تیم باید دارای مشخصات زیر باشد:
– مبارزه جویانه باشد
– واضح وروشن باشد
– در طول زمان پایدار باشد
– به آینده توجه داشته باشد
– کلی نباشد
– راهنمای عمل باشد
– به اعضای تیم قدرت بدهد

هدف تیم :
هدف تیم عبارت است از مقصدی که تیم برای رسیدن به آن تلاش می کند.
هدف تیم باید با ماموریت تیم ، چشم انداز و ماموریت سازمان هماهنگی کامل داشته باشد.
وجود هدف مشترک ، نکات زیر را برای اعضای تیم، روشن و مشخص می نماید:
– فعالیت هایی که باید انجام شود.
– مسیری که باید طی شود.
– نتایجی که باید کسب شوند.

ویژگی های هدف عبارتند از :
– خاص است.
– قابل اندازه گیری است.
– قابل دستیابی است .
– با ماموریت و چشم انداز سازمان مرتبط است .
– دارای محدودیت زمانی است.


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 304 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,