دانلود پاورپوینت تغییر رفتار و رفتار درمانی – ۲۴ اسلاید
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پاورپوینت تغییر رفتار و رفتار درمانی – ۲۴ اسلاید

دانلود پاورپوینت تغییر رفتار و رفتار درمانی – ۲۴ اسلاید

دانلود پاورپوینت تغییر رفتار و رفتار درمانی - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت تغییر رفتار و رفتار درمانی – ۲۴ اسلاید

فصل اول:تعاریف
تعریف تغییر رفتار و رفتار درمانی:
به مجموعه روش ها و فنونی گفته می شود که از یافته های روانشناسی آزمایشی، بویژه روانشناسی یادگیری استخراج شده اند و هدف آنها کمک به رفع مشکلات سازگاری افراد در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است در واقع به تحلیل (روابط علی بین محیط و رفتار) وتغییر رفتار (ابداع واجرای روشها)می پردازد
تغییر رفتار و رفتار درمانی دو اصطلاح کم و بیش هم معنا هستند؛ هردو با رفتار سرو کار دارند، خاسنگاهشان یکی است ، و هدفهای تغریبا مشابهی را دنبال میکنند به همین دلیل بسیاری از متخصصان تغییر رفتار ورفتار درمانی این دو اصطلاح را به جای هم به کار میبرند.

تفاوت های تغییر رفتار و رفتار درمانی
۱-اصطلاح تغییر رفتار بیشتر به وسیله ی پیروان نظریه شرطی سازی کنشگر و غالبا در موقعییت های غیر بالینی (آموزشی وخانوادگی و…)به کار می رود و بیشتر بر پژوهش های بنیادی کنشگر که با حیوانات و انسان ها انجام گرفته و نیز بر پژوهش های کاربردی انجام شده در موقعیت های عملی استواراست، اما اصطلاح رفتار درمانی بیشتر به وسیله پیروان نظریه های پائولوف ،هال و ولپی و عمدتا بر خواسته ازپژوهش های انجام شده با انسان در موقعیت های بالینی است وبیشترین کاربرد را در کلینیک روانی دارد
۲-تغیر رفتار به منظور بهبود همه نوع رفتار بهکار می روید در حالی که رفتار درمانی به منظور اصلاح رفتار ناسازگارو مشکلات هیجانی به کار می رود۰
به رغم تفاوت های گفته شده تغییر رفتار و رفتار درمانی را میتوان بسیار نزدیک به هم دانست زیرا اگر چه این دو در پاره ای زمینه های کاربردی با هم تفاوت دارند اما از لحاظ خاستگاه نظری و هدف های عملی بسیار شبیه به هم اند.

– اصطلاح رفتار درمانی پیش از اصطلاح تغییر رفتار( لیندزلی و اسکینر ) برای استفاده در بیمارستان های روانی ابداع شد ،اما بعد ازکاربرد اصول و روشهای روانشناسی یادگیری مورد استفاده در روانشناسی بالینی معلمان و مربیان آن در تغییر و اصلاح رفتار های تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در موقعیت های اجتماعی به کار بردن۰به خاطرانطباق با شرایط آموزشگاهی به جای رفتار درمانی، اصطلاح تغییر رفتار به کار رفت.

خاستگاه نظری روش های تغییر رفتار ورفتار درمانی
خاستگاه نظری روش های تغییر رفتار ورفتار درمانی روانشناسی رفتاری است اما علاوه بر آن سایر نظریه های روانشناسی آزمایشی نیز به ایجاد روشها و فنون تغییر رفتار و رفتار درمانی کمک کرده اند. مارتین و پیر گفته اند روانشناسی یادگیری به طور اعم و شرطی سازی پائولوفی به طور اخص مهمترین کمک را به ایجاد و گسترش زمینه ی تغییر رفتار و رفتار درمانی کرده اند.

تعریف تحلیل کاربردی رفتار
تحلیل کاربردی رفتار با تغییر رفتار و رفتار درمانی وجوه اشتراک زیادی دارد با این حال تحلیل کاربردی رفتار به آن دسته از روشهای تغییر رفتار گفته می شود که در آن ها از طرح های پژوهش آزمایشی استفاده می شود تا نتایج روش درمانی مورد سنجش قرار بگیرد.
مقایسه تحلیل کاربردی رفتار با تغییر رفتار ورفتاردرمانی
۱-روش های تغییر رفتار ورفتار درمانی چون صرفا برای مقاصد اصلاحی و درمانی به کار میبرند پس از آن که مورد استفاده قرار گرفتند و در وضع مراجع بهبود به وجود آوردند متوقف می شوند اما روشهای تحلیل کاربردی افراد علاوه بر مقاصد درمانی دارای مقاصد پژوهشی نیز هستند.
۲-تمیلتنبرگرتحلیل کاربردی رفتاررا مطالعه علمی رفتار با هدف کمک در تغییررفتار می داند درحالی که تغییررفتار بر پژهش های تحلیل کاربردی رفتار استوار است

تغییر رفتار شناختی و رفتار درمانی شناختی
تغییر رفتار شناختی بر نقش فرایندهای شناختی و نمادین در پیدایش ادامه و تغییر رفتار نابهنجار تایید می کنند. مفاهیم مهم در تغییر رفتار شناختی عبارتند از اداراکات فرد از امور، الگوهای فکری ، تفسیر و اسناد رفتار به وسیله خود فرد وراهبرد های شناختی.
شاخص ترین روش ردمانی در تغییر رفتار شناختی بازسازی شناختی نام دارد.به گفته ی اسپیگلر و گورمونت : به رفتار درمانی همچنین تغییر رفتار و رفتار درمانی شناختی نیز گفته میشود که اختصاصا به درمانهایی اشاره میکند که به تغییر شناخت (افکار و باور ها) که بر مسائل روانشناختی تاثیر می گزارند میپردازد.


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 24 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]