دانلود پاورپوینت بودجه بندی بر مبنای فعالیت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پاورپوینت بودجه بندی بر مبنای فعالیت

دانلود پاورپوینت بودجه بندی بر مبنای فعالیت

دانلود پاورپوینت بودجه بندی بر مبنای فعالیت

دانلود پاورپوینت بودجه بندی بر مبنای فعالیت Activity Based Boudgeting

Activity Accounting حسابداری فعالیت چیست ؟
حسابداری فعالیت همانگونه که از اسم آن برمی آید سیستمی است که فعالیتها، هزینه ها و ویژگیهای فعالیتها و درآمدهای هر واحد، هر مرکز هزینه یا گروهی از کارکنان را در یک سازمان معین و گزارش می کند.

توصیه می کند که حسابداری فعالیت را در یک جدول تهیه و گزارش نمود. جدولی که مثلاً ستونها نشانگر فعالیتها و سطرها نمایانگر هزینه ها باشند. اطلاعات حسابداری فعالیت باید فراهم شود تا یک سازمان بتواند بهبود هزینه            یا  تخصیص هزینه ی            یا برنامه ریزی           را انجام دهد .

تعاریف و کارکردها
ABB یک روش سیستماتیک جهت برنامه ریزی, کنترل و بودجه بندی منابع یک سازمان است.
زمانی که بودجه بر مبنای فعالیت تصویب می شود, ABB بخش کلیدی از اقتصاد داخلی است که بین عرضه و تقاضا توازن برقرار می کند.
ABB باعث می شود مدیران ظرف دوره ای میان مدت تا بلندمدت به هزینه های ثابت به عنوان هزینه های متغیر بیندیشند.

بودجه ریزی بر مبنای فعالیت(ABB)یکی از روشهای بودجه ریزی برای تقویت صحت پیش بینی های مالی و افزایش درک مالی مدیریت است.این سیستم ضمن در نظر گرفتن محصولات و خدمات،فعالیت  های مرتبط با آنها را شناسایی کرده پس از آن منابع لازم برای این فعالیتها را تخمین می زند به زبان ساده،سیستم ABB رامی توان معکوس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) دانست.بدین طریق که درسیستم ABB برای پیش بینی منابع  لازم  وتخصیص هزینه های  مربوطه ، مسیر از پایین به بالای ABC را طی  می کنیم. این گونه ساده فرض کردن  در عمل  کارسازنبوده وعموما ًازدقت برآورد می کاهد.علت این نارسایی را بایستی درتفاوتهای  اساسی بین سیستم های  ABBو ABC جستجو کرد . حداقل  چهارعامل برای این نارسایی  برشمرده می شود: ۱ ) الگوهای متفاوت مصارف منابع ۲ ) خروجی های ثانوی(فرعی) ۳ ) منابع مشترک فعالیتها ۴ ) عدم دسترسی به دانش تفصیلی .

بسیاری ازمدیران امروزه تمایل  دارند که فرآیند بودجه ریزی را از انتها ( ازسمت خروجی ها) مشخص نمایند.در بودجه ریزی سنتی،بودجه به صورت بسیار تفصیلی بهینه می گردید که این امر موجبات دقت و صحت را فراهم می نمود ، اما  بسیاری از مفروضات این  سیستم  مسئول برانگیز بودند . بسیاری ازمواردتکراری درسیاستهای داخلی وساختارهای سازمانی ممکن است این طریقه بودجه ریزی رابه یک طرح ایده آل غیرواقعی مبدل سازد. یکی ازضعف های اساسی رویکرد سنتی ،عدم تناسب  سطح فعالیت وبودجه اختصاص داده شده به  هر واحد بود. رویکرد نوینی که امروزه جایگزین شیوه های قدیمی بودجه ریزی  گردیده ، رویکرد بودجه ریزی برمبنای فعالیت(ABB)است.دراین رویکردمنابع به تناسب  حجم فعالیت به واحدهای  سازمانی اختصاص می یابد.این رویکرد،برخلاف بودجه ریزی سنتی  که تناسب بین تخصیص منابع وحجم فعالیت را رعایت نمی کرد منابع سازمان را بر مبنای فعالیت به هر واحد اختصاص می  دهد.

ویژگیهای ABB
– انتظارات مشتری را با منابع قابل دسترس سازمان تطبیق می دهد.
– بجای تاکید بر یک Benchmark (الگوبرداری) اختیاری , مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هایی تاکید دارد که بر اساس بازگشت به سرمایه گذاریها قرار دارد.
– یک بودجه منعطف را بر مبنای حجم کار فعالیت توسعه می دهد
– برنامه ریزی مکرر و دائمی را مورد حمایت قرار می دهد.
– موارد زائد و بی ارزش را در بودجه شناسایی کرده و برنامه های عملی برای حذف آنها ایجاد می کند.
– حجم کارها را برای ایجاد سیستم ABB پیش بینی می کند.
– کلیه فعالیتهای سازمان را با استراتژیهای کسب و کار مشتری منطبق می سازد.
– مانع از افتادن در دام دفاع از مقاله های مشتری می گردد.
– از اینکه ایده های مشتری را مورد قضاوت قرار داده و اولویتهای خود را براساس آنها تعیین کنیم جلوگیری می کند و فعالیتهایی را که سازمان باید برای انجام آنها کوشش کند را مشخص مینماید.
– سرمایه و وقت لازم برای سرمایه گذاریهای بحرانی در داخل سازمان را پیش بینی می کند.
– نرخها و قیمتهایی را که عادلانه، قابل دفاع و قابل مقایسه outsourcing هستند را تعیین می‌کند.
امروزه بسیاری از شرکتها و سازمانهایی که با روشهای سنتی و تاکید بر عناصر هزینه‌ای نمی‌توانند خواسته های خود را برآورده سازند به استفاده از ABB و تاکید بر اهمیت بودجه بندی ازطریق فعالیتها و مراحل آن روی آورده اند.
– پیش بینی درآمد
– مدیریت ظرفیت


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 17 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]