دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی – ۲۶ اسلاید
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی – ۲۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی – ۲۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در جوانی و میانسالی – ۲۶ اسلاید

کلمات کلیدی : بهداشت روانی

مقدمه
– طولانی ترین بخش دوره زندگی دوره ازاوایل بیست سالگی تا اوایل شصت سالگی درواقع بخشی اززندگی است که روانشناسان رشد کمترآن را مطالعه کرده اند.

ورود به دوره اوایل بزرگسالی
اریکسون در جدول مراحل رشد روانی اجتماعی خود برای بزرگسالان جوان صمیمیت را در برابرکناره جویی قرار داده ومعتقد است که وظیفه فرد برقرارکردن روابط ماندگار و محبت امیز با دیگران است.وی برای میانسال زایندگی را در برابر رکود گذاشته است ومی گویدزایندگی شامل تولید وخلاقیت است.

– اریکسون برای فرد سالمند کمال خودرا دربرابر نومیدی قرارداده است.
– اریکسون دوره اوایل بزرگسالی رابه عنوان زمان تنش بین انزوا وتعلق تعریف می کند اگرتنش به خوبی دستکاری شود می تواندبه عشق بالیده منجرشود.
– لوینسون چهار تکلیف برای دوره اوایل بزرگسالی مطرح می کند شاید فراگیر ترین آن تشکیل”رویا” باشد.یعنی احساس اینکه چگونه بادنیای بزرگسالی انطباق پیداخواهدکرد.

– تکلیف بعدی انتخاب علاقه ها،گزیدن یک شغل وبه دست آوردن مهارت ها وتأییدیه هایی است که به موفقیت درآن شغل کمک می کند.
– تکلیف دیگراین دوره به دیگران مربوط می شود بزرگسال رشد یابنده نیازمند یافتن یک رایزن خردمند وامین است.

انتقال به میانسالی
لوینسون گذار ازنیمه عمر رادوره ای توصیف می کندکه از اواخر سی سالگی تا اوایل چهل سالگی گسترش می یابدوشامل دوتکلیف مهم است:
۱- ارزیابی مجدد فرد اززندگی جاری خود
۲- تصمیم دراینباره که آیااین جریان رانگاه داردیابه الگوی جدیدتغییر دهد.

لوینسون این عقیده شایع راتقویت کردکه بزرگسالان درسالهای میانی عمرخود دچاربحران می شوندیعنی دردوره ای که هرجنبه اززندگی آنان مورد سؤال قرار می گیردوآنها به وسیله بسیاری ازچیزهایی که آشکار می شودوحشت زده می شوند.

انتخاب شغل، تغییر شغل و رضامندگی از زندگی
بزرگسالی که به طیب خاطرشغل عوض می کند آمیخته ای ازشخصیت وعوامل موقعیتی رامنعکس می کند.عوامل شخصیتی ازقبیل تمایلات خطرجویانه واحساس کنترل بر سرنوشت خویش ممکن است درتغییرشغل نقشی داشته باشد.


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 26 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]