دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از ۳۰ فایل پاورپوینت PPT
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از ۳۰ فایل پاورپوینت PPT

دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از ۳۰ فایل پاورپوینت PPT

دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از 30 فایل پاورپوینت PPT

دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از ۳۰ فایل پاورپوینت PPT

عنوان هر فصل به شرح ذیل است:
فصل اول: مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت
فصل دوم: تکنیک های بهینه یابی
فصل سوم: تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره
فصل چهارم: تقاضا و تخمین ان
فصل پنجم: براورد تقاضا
فصل ششم: نظریه تولید
فصل هفتم: نظریه هزینه
فصل هشتم: ساختارهای بازار
فصل نهم: تکنیک های قیمت گذاری
هر فصل دارای چندین پاورپوینت میباشد.

توضیحات:
فصل اول
مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت
۱) تـعــریف اقـتـصاد مـدیـریـت:
عبارت است از کاربرد نظریه ها و روشهای اقتصادی در تصمیم گیری های بنگاه اقتصادی و تصمیم گیری به تجزیه و تحلیل تصمیمات مدیریت می پرذازد.

بدین صورت که اقتصاد مدیریت با استفاده از نظریه های اقتصاد وعلوم.

۲) هدف از مطالعه اقتصاد مدیریت:
هدف از مطالعه اقتصاد مدیریت یافتن راه حلهایی برای بنگاههای بازر گانی می باشد.
۳ ) فرایند تصمیم گیری:
۱-ایجاد یا مشخص کردن اهداف
۲-تعریف مسئله
۳-مشخص کردن راه حل های ممکن
۴-انتخاب بهترین راهحل های ممکن
۵-اجرای تصمیم

۴) تئوری یا نظریه ی بنگاه :
منظور از نظریه ی بنگاه مشخص کردن این موضوع است که چه طور بنگاه ها رفتار میکنند و اهداف آن ها چیست .
بنگاه ها سازمان های پیچیده هستند و دائما در حال تغییر هستند.
الگوی اصلی برای تحلیل فعالییت های بازرگانی بر پایه ی همان الگویی است که اقتصاد دانان آن را نظریه ی بنگاه می نامند.

به طور کلی هر بنگاه سعی در حداکثر کردن سود خود دارد شکل بهتر این نظریه این است که بنگاه ها سعی در حداکثر کردن ارزش بازاری خود دارند.

۵) ارزش بــنـــگاه چـیـسـت؟
ارزش بنگاه را ارزش فعلی جریان نقدی انتظار آن در اینده تعریف میکنند

درآمد کل – هزینه ی کل
= ارزش فعلی سود های انتظاری آتی
زمان یکسان (نرخ بهره + ۱)

به هر صورت چه با افزایش در آمد و یا کاهش هزینه ها ویا به دست اوردن سرمایه ای با نرخ پایین تر ما می توانیم به ارزش در سود دهی بیشتر دست پیدا کنیم.

۶) نقش قیودیا محدودیتها بر نظریه ی بنگاه:
قیودی که موجب محدودیت بسط ارزش بنگاه در حدی که توانایی افزایش دارد می شود انواع مختلف دارد:

۱- قیدهایی که سرمنشا قانونی دارندبطورمثال قانون حداقل دستمزد یا انواع مالیات ها همچنین قراردادهایی که با مشتریان وعرضه کنندگان مواد اولیه دارد ازدیگرقیود قراردادی است که فعالیت بنگاه را محدود میکند.
۲-قیـدهایی که مربـوط به نهـادهـهای تولید می شـود مانـند تجهــیزات تخصصی نیروی کار ماهرمواداولیه اصلی وغیره

۷) سود چیست؟ = تفاوت بین درآمد کل – هزینه ی کل
۸)سود حسابداری یا سود اقتصادی:
منظور از سود حسابداری یا سود بازرگانی تفاوت بین درآمد کسب شده حاصل از ارزش فروش کالاها و خدمات تولید و فروخته شده یک بنگاه به صورت ثبت شده وجمع تمامی ارقام هزینه های انجام شده ثبت شده توسط بنگاه است .

۹) منظور از سود اقتصادی :
سودحسبداری منهای هزینه های غیر صریح ناشی از نهاده هایی که توسط مالک در اختیاربنگاه قرارمی گیرد و به کار گرفته می شود.

۹) دلیل وجودی سوداقتصادی :
چراسود اقتصادی برای بسیاری از بنگاهها وجود دارد چهار نظریه عنوان می شود:
الف:نظریه اصطکاکی سود(عامل عدم تعادل )
ب:نظریه انحصاری سود(عامل انحصار)
ج :نظریه نواوری سود(عامل ابداع ونواوری )
د:نظریه جبرانی سود(عامل ریسک وخطر)
هدف صاحبان موسسه حداکثرسودمی باشد ممکن است اهداف مدیر موسسه در تضادیل مخالف هدف صاحبان می باشد درنتیجه اختلاف بین صاحب وعامل پیش می آید. پیشنهاد برای رفع این مشکل معمولا موسسات با بستن قراردادهایی با مدیران خود سعی درهم جهت کردن منافع موسسه با مدیران می کنند.

۹) نقش بنگاه های اقتصادی در جامعه :
۱) افزایش سطح رفاه جامعه
۲) رشد اقتصادی وتوزیع گسترده آن
۳) افزایش کمیت وکیفیت کالاها
۴) دریافت درامد درقبال ارائه سرمایه نیروی کاروسایرمنابه برای عرضه کنندگان انها.
۵) حرکت درجهت نیازهای اجتماعی جامعه

۱۰) مشکلات اقتصاد بازار آزاد
۱-قدرت بیش ازحد عرضه کنندگان کالاهای انحصاری
۲-صرفه جویی های حاصل ازمقیاس یاشرایط دیگرکه منجر به بقا تعدادمحدودی بنگاه می شود.
۳-استثمار کارگران
۴-تحمیل هزینه های بیرونی برجامعه
 


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 30 تا فایل پاورپوینت | فرمت فایل : 30 تا فایل پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]