دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی ۱۸ اسلاید
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی ۱۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی ۱۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی ۱۸ اسلاید

موضوع تحقیق : آبیاری بارانی
ابیاری تحت فشار
دراین روش جریان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبکه ای از لوله های اصلی وفرعی به صورت فشار جریان می یابد.

ابیاری بارانی
ابیاری بارانی روشی است که در ان ابیاری را با سرعتی مساوی ویاکمتر از نفوذ پذیری خا ک به صورت باران بر سطح زمین پخش می کنند مجموعه وسایل ولوله های کهاین اب را از منبع ابی تا دهانه منتقل می  شبکه ابیاری نامیده  می شود

ابیاری بارا نی به خاطر مزایای  قابل توجه ان از اهمیت به سزای برخوردار است و درکشور مابه دلیل کمبود اب ابیاری ورشد بی رویه جمعیت وتقاضای روز افزون مواد غذایی این اهمیت نمود بیشتری خواهد داشت. طراحی صحیح ابیاری بارانی این امکان را می دهد که راند مان کار بالا برده و تلفات ابیاری رذا به حداقل برسانیم

موارد استفاده از ابیاری بارانی
وقتی صحبت ا ز ا ین می شود که ابیاری بارانی کجا وچه زمانی می تواند بیشترین سودمندی را داشته باشد .موضوع  توزیع یکنواخت اب در درجه اول اهمیت قرار دارد. سیستم ابیاری که بتواند با کمترین هزینه اب مورد نیاز زمین را به طور یکنواخت توزیع کندبهترین روس قلمداد می شود

– استفاده از سیستم ابیاری بارانی در وضعیتهای زیر مطلوب است
– خاک بیش از حد متخلخل است و با ابیاریسطحی توزیع  یکیواختی به وجودنخواهد امد
– عمق خاک حا صلخیز کم بوده و نمی توان تسطیح لازمبرای ابیاری سطحی به وجود اورد
– شیب زمین تند وخاک به سادگی قابل فرسایش باشد

مزایای ابیاری بارانی
– صرفه جویی در مصرف اب به علت تلفات کم اب ابیاری وامکان ابیاری کم مکرر
– عدم  نیاز به تسطیح در زمینهای دارای پستی وبلندی
– کاهش هزینه کارگر ابیار نسبت به روشهای سطحی
– اندازه گیری اب وکنترل ان راحت تر صوت می گیرد
– دما و رطوبت گیاه را می توان کنترل کرد
– در روز های گرم می توان با ابیاری محیط گیاه راخنک کرد
– محافظت ا ز گیاه در مقابل یخبندان ناشی از سرمای زودرس

معایب ابیاری بارانی
– هزینه زیاد
– زیاد بودن مقدارتبخیر در حین پاشش
– مشکل شدن عمل لقاح در موقع ابیاری
– عدم یکنواختی توزیع  اب در منتاطق بادخیز
– کم شدن مرغو بیت محصول درموقع رسیدن دانه

اجزای اصلی سیستم ابیاری بارانی
۱-منبع اب.در ا ینجا نیز مانند ابیاری ثقلی می توان از اب چاه عمیق .نیمه عمیق. رودخانه .قنات .چشمه .استخر استفاده کرد.لا زم به دقت است که کیفیت اب در مقایسه با ابیاری ثقلی باید با لاتر باشد
۲منبع تامین فشار.برای انکه اب به صورت قطرا ت ریزو یکنواخت در یک شعاع مناسب در اطراف ابپاش پخش شودلازم است کهاب درلوله های انتقال اب از محل منبع تااخرین نقطه خروجی ازابپاش تحت فشار قرار داشته باشد بدین منظوراز پمپ بر جهای اب واستخرهایی در ارتفاعات ساخته شدهاند استفاده می شود.

و……………


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 18 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]