دانلود مقاله کمرویی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله کمرویی

دانلود مقاله کمرویی تحقیق مقاله در مورد کمرویی درمان مقاله درباره کمرویی خجالت مقاله در مورد کمرویی کودکان مقاله ای درباره کمرویی تحقیق در مورد کمرویی تحقیق درباره کمرویی پیشینه تحقیق کمرویی درمان کمرویی غلبه بر کمرویی درمان کمرویی و خجالت مقابله با کمرویی راههای مقابله با کمرویی درمان کمرویی کودکان راههای درمان کمرویی مبارزه با کمرویی

Shyness Paper

 

مقدمه
کم روئی یک پدیده روانی اجتماعی می باشد . روانی از آن جهت که ما بسیاری از افرادکم رو را مشاهده می کنیم که ظاهراً هیچ ویژگی غیر عادی ندارند . اما خود در درون خود احساس کم رو بودن را دارند و اجتماعی به این دلیل که این احساس ضعف در جمع بروز می کند .


در اکثر اجتماعات بشری حیا همواره امری پسندیده و نیکو به حساب آمده است . اما باید بین حیا و کم روئی تفاوت قائل شد . حیا همواره امری اختیاری است حال آنکه کم روئی امری غیر اختیاری می باشد . کم روئی فرد را از بسیاری از اعمال که هیچگونه منافاتی با رعایت ادب و شئونات اسلامی ندارد و صرفاً یک حالت جمعی دارد ، باز می دارد . کم روئی پدیده ای است که سرتاسر زندگی فرد کم رو را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بسیاری از استعدادهای او را از بین می برد و فرد از صحنه زندگی اجتماعی نیز ضعف و نا توان ظاهر می سازد .


“برانیه کم روئی را نوعی بیماری روانی تلقی می کند که ابتدا در ضمیر باطن ریشه می دواند و مزمن می شود و سرانجام جسم او را نیز از تحرک می اندازد . ”
افراد کم رو از رفتارهای اجتماعی بیشتر منفعل ظاهر می شون تا فعال ، آنها از قرار گرفتن در جمع می ترسند و هنگامی که در جمع ظاهر می شوند ، خود را گم می کنند و احساس درد و رنج می کنند و اگر هم بخواهند مطلبی را در جمع ابراز کنند ، فراموشی بر آنها قلبه می کند مثل اینکه مغز آنها از کار افتاده است .
آنها در بر قرار کردن ارتباط با دیگران نیز ضعیف هستند و بیشتر افرادی گوشه گیر می باشند و به همین دلیل اگر هم افراد خوبی باشند و دارای استعدادهای زیادی باشد همچنان ناشناخته باقی می مانند و کسی به آنها توجهی نمی کند و در بسیاری از اوقات توانایی دفاع از حقوق خود را نیز ندارند . آنها در زندگی حرفه ای ، تحصیلی ، زناشویی و سایر جنبه های زندگی اگر هم به صورتی بلقوه قوی باشند در عمل ضعیف هستند و زندگی برای آنها لذت واقعی را ندارد . زندگی آنها پر از مشکل و دردسر می باشد .


چنین می نماید که یک موجود نامرئی که همان کم روئی می باشد . جسم و جان آنها را در قفس قرص و محکمی زندانی کرده است که امکان شکوفاسازی استعدادها و بلند پروازی را از آنها گرفته است . آنها دئر عالم درون خود می دانند که از بسیاری از دیگران برترند و می توانند بسیاری از کارها را که دیگران از انحجام آن نا توان اند ؛ انجام بدهند ، اما هر بار که در عمل می خواهند کاری انجام بدهند متوجه می شوند که در چنگال هیولایی نا مرئی هستند که روح آنها را اسیر کرده است ، توانایی های آنها را می گیرد و افکار متعالی آنها را سرکوب می کند . این قفس است که موتد اولیه آن شرایط اجتماعی و محیطی فراهم می شود و سازندگان اصلی آن والدین فرد می باشند و بعد هم بستگان و دوستان و معلم ها ، اما باید توجه داشت که اگر سازندگان اصلی نخواهند این قفس شوم را بسازند دیگران نمی توانند اهمیت داشته باشند .


در اینجا باید به این هم توجه داشت که از یک طرف ساختن و نساختن این قفس جادوئی زیاد هم ساده نیست چه بسیار پدر و مادرانی که به این کم روئی فرزند خود پی میبرند اما نمی دانند چه کار باید بکنند و نمی دانند چطور شد که فرزند آانها کم رو بار آمد .


از طرفی دیگر کم روئی همانند بسیاری از پدیده های روانی – اجتماعی دیگر در هر فرهنگ شکل ظاهر خود را دارد . بنابراین با توجه به مطالب بالا مطالعه کم روئی ضرورت زیادی دارد و جا دارد که محققان و پژوهش گران به طور جدی به مطالعه ان بپردازند ، اما متأسفانه این موضوع تا به حال مورد کم توجهی قرار گرفته است . و مطالعه ای که در مورد آن صورت نگرفته است . امید است که این تحقیق شایسته مطالعه باشد .

فهرست مطالب
مقدمه
بیان مسئله
تعریف کم روئی
اهمیت مسئله کم روئی
مراحل آزمون مسئله کم روئی
نظریه ریموند – دوسن لوران در پدیده کم روئی
علل و عوامل کم روئی از نظر ریموند دوسن لوران
نظریه ژان شاریته و تامهو برانیه در پدیده کم روئی
علل و عوامل مؤثر در تربیت خانوادگی از نظر شاریته و برانیه
نتیجه گیری
فهرست منابع


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 17 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]