دانلود مقاله کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

دانلود مقاله کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

Paper computer applications in life sciences

دانلود مقاله کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

چکیده
هزاران سال است که بشر از فعالیتهای زیست شیمیایی ‏موجودات زنده بهره‌برداری می‌کند و در نتیجه زیست ‏تکنولوژی تا حد زیادی مدیون کارهای نوین است . دانش ‏نوظهور زیست، تکنولوژی را بصورت کاربرد خواص زیستی ‏جانوران و یا فرایندهای گوناگون در صنایع تولیدی یا ‏خدماتی تعریف می‌کند. ‏
استفاده از علوم گوناگون زیستی به نفع بشریت اغلب از ‏نوآوریهای اخیر تصور می‌شود ولی درک عمیق مکانیسم و ‏کنترل تبدیلات زیست شیمیایی موجود را میسر می‌سازد . ‏
توانایی بشر در تغییر ویژگی جانداران به روش خاص ‏دستکاری ژنها است و زیربنای شاخه‌های مختلف علوم زیستی ‏تکنولوژی (ژنتیک) ، ابداع روشهای جدید ژنی است که ‏امکان هدایت جانداران را به انجام تبدیلات خاص و یا ‏تولید محصولات معین فراهم می‌کند .و کاربرد تکنولوژی که ‏سمبل آن کامپیوتر است در بررسی و به ثمر رساندن ‏یافته‌های تئوری و مشاهده‌ای متخصصین این علوم به ذخیره ‏و بازیابی ومقایسه وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات دریافتی ‏نقش بسزایی در پیشرفتهای شگرف دارد . ‏
استفاده مداوم از یک منبع همچنین بستگی به اثرات ‏وارده از استخراج آن بر محیط زیست دارد حتی اگر تهیه ‏یک منبع از نظر اقتصادی به صرفه باشد استفاده از آن ‏با توجه به بررسیهای مختلف شاخه‌های علوم زیستی در ‏خصوص نقش آن بر ژن و چه تأثیر آ‌ن بر اکولوژی محیط ‏زیستی و چه در رشد و بقای جانداران ، ممکن است حداقل ‏و گاهی حذف شود . پس تعریف یک منبع و موارد دسترسی به ‏منابع بستگی به تغییرات تکنولوژیکی و اقتصادی و اثرات ‏بررسی شده آن و اثرات منتجه از بهره‌برداری آن بر محیط ‏زیست را دارد . ‏
بطور عملی آنچه در بقای محیط زیست حائز اهمیت است که ‏استفاده اقتصادی از تمامی جنبه‌های مختلف علوم زیستی ‏را قابل دسترسی و برای بهره‌برداری با هزینه‌های منطقی ‏میسر سازد .‏

مقدمه ‏
حذف علوم زیستی نوینه درک و توجیه خصوصیات موجودات ‏زنده بر حسب ساختار عناصر تشکیل‌دهنده آنها است و علوم ‏زیستی از مهم‌ترین مباحث مورد تحقیق و بررسی کنگره‌ها و ‏مجامع علمی است زیرا تأثیر آنها در بهبود شرایط حیات ‏و تداوم بقای موجودات زنده از اهمیت بسزایی برخوردار ‏است . ‏
در این راستا کتب و مقالات علمی بسیاری به نگارش ‏درآمده و گردهمایی‌های زیادی در ارتباط متقابل بین این ‏علوم باعلوم دیگر و بخشهای متفاوت بین آنها ارائه ‏گردیده است .‏
با توجه به حجم بالای این اطلاعات و نیاز به دسترسی ‏سریع به آنها استفاده از ابزار رسانه‌ای جدید که ‏بتواند با ذخیره‌سازی و اطلاع رسانی سریع این مهم را بر ‏عهده گیرد بسیار حائز اهمیت است . ‏
رایانه ابزاری قدرتمند برای تحقق آن است و با پیشرفت ‏تکنولوژی روز دنیا دسترسی به شبکه گسترده وسیع ‏اینترنت نیز دسترسی سریع و بروز و نوین را تسهیل ‏نموده است .‏
نرم‌افزارهای کاربردی علوم زیستی که با تحقیق و تفحص ‏دانشمندان متخصص ارائه گردیده است کمک شایانی به روند ‏تکاملی و رو به گسترش شاخه‌ها وزمینه‌های مختلف بررسی‌ها ‏و نتایج صاحبنظران نموده است و با اطمینان می‌توان گفت ‏که با ادامه تحقیقات و ارائه نرم‌افزارهای جدید توصیفی ‏، انسان خواهد توانست ویژگی‌های اساسی تشکیل‌دهنده حیات ‏را بطور کامل تشریح نماید.‏

کاربرد گسترده کامپیوتر در علوم زیستی
اطلاعات تکنولوژی درباره کاربرد نرم افزارها، که سبب ‏افزایش حجم اطلاعات و سرعت اطلاع رسانی شده است، علوم ‏زیستی را دگرگون کرده است. این مقاله مختصری است از ‏برخی پیشرفتهای بیولوژیکی در عقایدی که برای این علوم ‏محوریت دارد. همچنین درک خواهیم کرد که کاربرد وسیع ‏کامپیوتر چه نقش بزرگی را برای پیشرفت علوم زیستی باز ‏می کند. مقالات این نشریه بیشتر از جعبه ‏IBM‏ و ژورنال ‏همراه آن، استخراج شده و شرحی است از تحقیقات و ‏پیشرفتهای تکنولوژی که منجر به فهم بهتر است ملکولی ‏حیات شده و در نهایت به درمان بیماریها و بهبود شرایط ‏انسانی می انجامد
چه چیزی ما را تبدیل به انسان می کند؟ ژنوم هر انسان ‏مواد ژنتیکی است که صفات انسان از آن ناشی می شود ‏ژنوم شامل ۲۳ جفت کروموزم است که از ملکولهای لزاکسی ‏رمپوئوکلینک اسید ‏‎(DNA)‎‏ تشکیل یافته اند. ملکولهای ‏DNA‏ یک مارپیچ مضاعف شده را شکل میدهد که مانند یک ‏نردبان پیچ خورده به نظر می رسد. ترکیب ملکولهای قند ‏و فسفات نرده های نردبانی را شکل می دهد که پله های ‏آن بازهای آلی هستند. بازهای آلی نوکلئوتیدها ۴ نوع ‏اصلی هستند: گوانین ،‌آنین ،‌سترزین و تیمین که با علائم ‏اختصاری ‏T,C.A.G‏ نشان داده می شود.‏
در هر پله یک زوج باز آلی وجود دارد که به صورت ‏G-C‏ ( ‏یا ) ‏C-G‏ یا ‏T-A‏ یا ‏A-T‏ وجود دارد. ژنوم انسان شامل ‏حدود ۳ میلیون جفت باز می باشد که همان پله های ‏نردبانی می باشد. ‏DnA‏ موجود در سلولهای بدن انسان ‏تقریباً مشابه است. کدهای ‏DNA‏ در ژنوم انسان همان ‏اطلاعاتی هستند که ما را به انسان تبدیل می کنند.‏
انی کدها اطلاعاتی را فراهم می کنند که بدن ما را به ‏عنوان جنین شکل می دهد و عملکردهای بیولوژیکی ها را ‏در طول زندگی کنترل می کند. در فوریه ۲۰۰۱ ژورنالهای ‏علوم و طبیعت هر دو مقالاتیرا درباره ژنوم انسان منتشر ‏کردند که موفقیتهای انسان در کامل کردن اولین طرح ‏کامل توالی ‏DNA‏ (نقشه ژنی انسان) در آن توصیف شده ‏بود. البته کار سنگین تر و با ارزش تر تجزیه و تحلیل ‏و استفاده از این اطلاعات می باشد و با پیشرفت بیشتر ‏تکنولوژی  به کار گیری آن در شناخت ژنوم گونه های ‏گیاهی و جانوری می باشد.‏
این مقاله برای نخستین بار خلاصه ای از پیشرفتهای زیست ‏شناسی و عقایدی که سهم بسزائی در پیشرفت این علم ‏داشته اند را ارائه می کند. سپس درون آن مقالاتی از ‏سیستم ژورنالهای ‏IBM‏ و نشریه همراه ‏IBM‏ در باره این ‏پیشرفتها بیان می شود. دورنمای پیشرفتهای علوم زیستی ‏و عقایدی که پیرامون شیمی سلول و محیط درون آن شکل ‏گرفته با ‏DNA‏ شروع می شود و به طرف پروتئین ها و ‏داروها کشیده می شود، باید از نقش اساسی کاربرد نرم ‏افزارها، ابزار آلات ، وسایل مطالعات فراساختاری و ‏‎…‎‏ ‏که نقش اساسی و پیشرفت علوم زیستی داشته اند، غافل ‏نماند  و بهمین منظور تاریخچه ای از آن ذکر میشود.‏

تصویر ۱: بیانگرتجلی ژنهاست. همچنین تاخوردگی ‏پروتئینها و داروهائی که مراحل بیوشیمیائی را کوتاه ‏می کنند. ‏
واژه های به کار رفته در مقاله در ارتباط است با ‏انواع نرم افزارهای به کار رفته برای این تجزیه و ‏تحلیل ها و ترتیب به کارگیری آنها، کدهای ژنتیکی ‏موجود در ‏DNA‏ با توجه به ترتیب اسیدهای آمینه انواع ‏پروتئینهارا ایجاد می کند. این اسیدهای آمینه پشت سر ‏هم پیچ و خم می یابد ، تا می خورد و ساختمان سه بعدی ‏خاصی را ایجاد میکند که ارتباط آن را می رساند. ‏داروها با پروتئینها واکنش میدهد و روی عملکرد آنها ‏اثر می کند و اغلب نوعی پیوند با بخشی از جایگاه ‏پروتئین ایجاد می کند که مانع توانائی پروتئین در ‏انجام وظیفه طبیعی اش می شود.‏
کاربرد گسترده نرم افزارهای کامپیوتری ، برای دینامیک ‏ملکولها،‌‏‎(MD)‎‏ ، شیمی کوانتوم ‏‎(QC)‎‏ و ارتباطات ساختمانی ‏‎(QSAn)‎‏ به مطالعه این سیستم های ملکولی کمک نموده اند ‏‏..‏

فهرست مطالب
کاربرد گسترده کامپیوتر در علوم زیستی
پیشرفتهای ژنتیکی ‏
کاربرد نرم افزارها در ذخیره داده ها
سیستیک فیبروزیس ‏
مبارزه طلبی بزرگ کاربرد کامپیوتر ‏
منابع و ماخذ ‏


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 38 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,