دانلود مقاله مدیریت کیفیت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله مدیریت کیفیت

دانلود مقاله مدیریت کیفیت

Paper quality management

دانلود مقاله مدیریت کیفیت

چکیده
مطالعات و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با علل موفقیت بسیاری از ‏شرکتها در صحنه رقابت نشان دهنده این نکته می باشد که فرهنگ سازمانی ‏یکی از مهمترین عوامل موفقیت این سازمانها است. با توجه به نتایج این ‏تحقیقات شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی شرکتها گاهی مهم ‏ضروری در ارزیابی توان رقابتی آنان در صحنه رقابت اقتصادی می باشد. ‏
تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی و تعیین نقاط ‏ضعف و قوت و ارتباط آن با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر می باشد. ‏
با توجه به اهمیت و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکتها و توجه ‏سازمانها به کیفیت، تحقیق حاضر به منظور پاسخ گویی به نوع فرهنگ ‏سازمانی و همچنین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم و توسعه ابعاد ‏مدیریت کیفیت فراگیر صورت گرفته است. ‏

مقدمه ‏
در شرایط کنونی ایران اگرچه هنوز به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه و ضعف سیستم ‏تولید، شرایط رقابتی سازنده ای بر بازار داخلی حاکم نشده و مشتری هنوز قادر به ایفا ‏نقش تعیین کننده خود در بازار رقابت نمی باشد لیکن صنایع جوان و روبه رشد ما با ‏نگرانی آمیخته به هوشیاری قابل ملاحظه ای به آینده خود می نگرد. نگرانی از این جهت ‏که در صورت برداشتن موانع گمرکی و ورود کالاهای خارجی، بعلت تکنولوژی ضعیف، ‏بالابودن هزینه های تولید و پایین بودن کیفیت محصولات قادر به رقابت با محصولات ‏خارجی نبوده و با خطر تعطیل شدن و اضمحلال مواجه می باشند و هوشیاری بدین ‏لحاظ که در پرتو افزایش دانش مدیریتی و آینده نگری مبتنی بر تجزیه و تحلیل علمی، ‏ورود به بازارهای برون مرزی را در برنامه های خود قرار داده و از هم اکنون خود را ‏مجهز می سازند. ‏
بنابر شرایط کنونی بازار داخلی که در آن مشتری به دلیل نداشتن قدرت انتخاب ناچار ‏به عدول از استانداردهای مورد علاقه خود است، دل بسته و با خاطری آسوده در ‏برجهای خود پادشاهی می کنند اما آنها می توانند پیش بینی کنند که دوران پادشاهی ‏مشتری نزدیک است. لذا تغییر در سطوح مدیریتی به منظور افزایش کیفیت محصولات و ‏کاهش ضایعات و هزینه های بی مورد بیش از پیش احساس می شود.‏
پیوستن به سازمان تجارت جهانی ‏WTO‏ و لاجرم رقابت با انبوه کالاهای خارجی با ‏کیفیت خوب و ارزان قیمت در پیش است. در آینده ای که خیلی هم دور نیست تنها ‏شرکتهایی موفق و سربلند از این رقابت تنگاتنگ بیرون می آیند که از هم اکنون زمینه ‏های بهبود کیفیت را در سازمانهای خود پی ریزی کنند. ‏
گرایش و تمایلی که هم اکنون در شرکتهای ایرانی جهت اخذ گواهی نامه های نظام ‏تضمین کیفیت(ایزو)بوجود آمده است دلالت بر این آگاهی تلاش مدیریتی به منظور ‏تغییر در روندهای پیشین دارد. ‏

 فهرست مطالب
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق ‏
‏۱-۱ مقدمه ‏
‏۲-۱ بیان موضوع و اهمیت آن ‏
مقدمه
بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر ‏
‏۱-۱-۲ مفهوم کیفیت ‏
‏۲-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش خصوصی ‏
‏۳-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش دولتی ‏
‏۴-۱-۲ هماهنگی ساختاری ‏
‏۵-۱-۲ مفهوم فراگیر ‏
‏۶-۱-۲ مدیریت کیفیت فراگیر ‏
‏۷-۱-۲ ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر ‏
‏۸-۱-۲ پیشینه ‏TQM‏ ‏
‏۹-۱-۲ تعاریف ‏TQM‏ ‏
‏۱۰-۱-۲ اصول اساسی درمدیریت ‏TQM‏ ‏
‏۱۱-۱-۲ ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر ‏
‏۱۲-۱-۲ مفروضات ‏TQM‏ ‏
‏۱۳-۱-۲ اصول تغییر سازمانی در ‏TQM‏ ‏
‏۱۴-۱-۲ انواع مداخلات سازمانی موردنظر در ‏TQM‏ ‏
‏۱۵-۱-۲ فرآیند های رفتاری در ‏TQM‏ ‏
‏۲-۲- بخش دوم: فرهنگ سازمانی ‏
‏۱-۲-۲ فرهنگ ‏
‏۲-۲-۲ ویژگی ها و کارکرد های اصلی فرهنگ ‏
‏۳-۲-۲ فرهنگ سازمانی ‏
تعریف فرهنگ ‏
‏۴-۲-۲ اهمیت تأثیر فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانها
‏۵-۲-۲ فرهنگ قوی ‏
‏۶-۲-۲ نقش مدیران درایجاد تغییر و تحکیم فرهنگ سازمانی ‏
‏۷-۲-۲ لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی ‏
‏۸-۲-۲ نظریه دوبعدی فرهنگ سازمانی( استانلی دیویس)‏
‏۹-۲-۲ انواع فرهنگ سازمانی ‏
‏۱۰-۲-۲ مدیریت فرهنگ سازمانی ‏
‏۱۱-۲-۲ تغییر فرهنگ سازمانی ‏
‏۱۲-۲-۲ فرآیند تغییر ‏
‏۱۳-۲-۲ شرایط مساعد برای تغییر فرهنگ ‏
‏۱۴-۲-۲ نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر ‏
بخش سوم: فرهنگ سازمانی، ‏TQM‏ ‏
‏۳-۲- فرهنگ سازمانی و ‏TQM‏ ‏
‏۱-۳-۲ ابعاد ‏TQM‏ ‏
‏۲-۳-۲ ابعاد فرهنگ ‏
‏۳-۳-۲ فرهنگ کیفیت ‏
‏۴-۳-۲ جمع بندی بحث نظری
منابع


قیمت فایل : 7500 تومان | تعداد صفحات : 88 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,