دانلود مقاله سن گندم
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله سن گندم

دانلود مقاله سن گندم

دانلود مقاله سن گندم

مقـدمــــه :
سال ۱۳۴۶ ، یعنی زمان تأ سیس سازمان حفظ نباتات که حدود ۳۴ سال ازآن  می گذرد ، طبق قانون حفظ نباتات آفت سن گندم به عنوان یک آفت عمومی معر فی شده و هزینه های مبارزه با آن را دولت متقبل گردید ۰ این آفت از جمله آفاتی است که بیشترین مصرف سموم شیمیایی را به خود اختصاص داده و در طول دو دهه اخیر بطور متوسط سالیانه در عرصه یک میلیون هکتار گندم کاری ، حدود ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰تن از سموم شیمیایی علیه این آفت مصرف شده است۰ بیان این مو ضوع بیشتر برای جلب توجه مسئولان و دست اندر کاران جهت چاره جویی جدی تر واتخاذ تصمیم علمی مناسب برای مبارزه با این آفت بسیار خطرناک است ،زیرا بهترین زمینه برای کاهش سموم مربوط به این محصول و این آفت است۰ در سال های گذشته به علت عدم وجود امکانات لازم ، مبارزه با این آفت از توان کشاورزان خارج بود و دولت هم بصو رت یک طرح ملی با این آفت مبارزه می کردند ، ولی امروزه کشاورزان و با غداران با کسب دا نش و آگاهی عملیات مبارزه با بیما ری ها و علف های هرز و اصلاح و ضد عفونی بذور، به خوبی با میزان مصرف سم و کود و زمان استفاده مناسب از آنها آشنایی یا فته اند و آگاهی مبارزه با آفت سن گندم را هم تا حد زیادی پیدا کرده اند  ۰

بر این اساس از سال ۷۹-۷۸ طرح مشارکت مردم برای مبارزه با این آفت به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیرنده مبارزه با آفات ، سن گندم را از لیست آفات عمومی حذف کرد و به فهرست آفات همگانی افزود و موضوع به تصویب هیأ ت وزیران هم رسید ۰ نحوه مبارزه همگانی و مشارکت کشاورزان چنین است که به تدریج از میزان سمپاشی هوایی کاسته شده و مبارزه با ابزار سمپاشی زمینی توسط کشاورزان افزایش می یابد و ضمناً از بذور اصلاح شده و ارقام مقاوم استفاده می شود و از طرفی هم مبارزه بیولوژیکی افزایش می یابد۰

نتیجه مبارزه همگانی تا کنون این شده است که میزان تولید گندم درهکتاربه۵ تن و در بعضی مناطق حتی به ۸ تن رسیده وبه سلامت محیط زیست نیزکمک شده است ۰

قطعاً مشارکت مردمی یکی ازعوامل بسیارمهم ومؤثر درامر افزایش تولیدات کشاورزی همراه با حفظ سلامت محیط زیست است که اگر این مشارکت با نظارت وارائه از طریق سازمان حفظ نباتات انجام گیرد ، بدون شک نتیجه مطلوبتری به همراه خواهد داشت

دانلود مقاله سن گندم

[purchase_link id=”82314″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

فهرست

مقـدمــــه : ۱

مبارزه با سن گندم. ۴

عمـومی  یا همگــانی ؟. ۴

آفت سن گندم   Eurygaster    integriceps : 6

نقش پوشش جنگلی و مرتعی در اسکان و زندگی سن گندم. ۸

تغـییــرات پوشش گیاهی و مرتعــی در منطقـه رویشی زاگرس ووضعـیت موجـــود. ۱۰

روند افزایش مهاجرت سن گندم و مقابله با آن در کشور و میزان آن در غرب کشور. ۱۳

تغییرات جمعیت سن گندم در چند استان در منطقه زاگرس مرکزی.. ۱۶

نقش مشارکت مردمی در مبارزه با آفت سن گندم. ۱۷

نتیجــه گیــــــــری : ۱۹

منابـــع : ۲۱


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 25 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]