دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی

دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی

Paper airline

دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی

خلاصه اجرای
مقدمه
موسسه هواییlansi ngیک شرگت خصوص است که به دانش آموزان سرویس اراﺋه می دهد این موسسه هواﭙیما باپشتیبانی جهت گرایه ویا پرواز آزمایشی را اراﺌه می کند . همچنین دستورالعملهای ابتدایی وپیشرفته پرواز توسط مربیان پروازوهمکاری باخطوط هواییرا نیزاراﺌه می کند . موسسه هواییlansing  مشاوره هوایی تخصصی برای تقاصاهای شخصی یا خطوط هوا یی را نیز اراﺌه می دهد

فهرست مطالب
۱-  خلاصه اجرایی
۱-۱هدف
۲-۱ماموریت
۳-۱نکات موفقیت
۲ –  خلاصه شرکت
۱-۲صاحبان شرکت
۲-۲خلا صه تاسیس
۳-۲محل وتجهیزات شرکت
۳- خدمات
۱-۳توضیع خدمات
۲-۳مقایسه رقابتی
۳-۳سابقه فروش
۴-۳تکنولوزی
۵-۳خدما ت آینده
۴- خلا صه آنا لیزدادوستد(بازار)
۱-۴اجزاءبازار
۲-۴استراتژی اجزاءبازارهدف
۱-۲-۴خواسته های بازار
۲-۲-۴گرایش بازار
۳-۲-۴رشد بازار
۳-۴آنالیز تجارت خدمات
۱-۳-۴شرکای تجاری
۲-۳-۴ الکو های فروش ورقابت
۳-۳-۴رقبای اصلی
۵- خلا صه مدیریت
۱-۵ساختار سازمانی
۲-۵گروه مدیریتی
۶- طرح اقتصادی
۱-۶فرضیات مهمم
۳-۶آنالیز تجارت بدون زیان
۴-۶طرح سودوزیان
۵-۶طرح روند نقدینگی
۶-۶طرح برگه توازن
۷-۶نرخهای تجارت
۸-۶طرح بلند مدت


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 25 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]