صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود مقاله جرایم سرقت

دانلود مقاله جرایم سرقت

دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق با عنوان دانلود مقاله جرایم سرقت در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۴۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله جرایم سرقت

مقدمه
سرقت یکی از مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. جرم سرقت در جوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت، بزهکاران نیز از اسباب و ابزار کامل تر و فنی تری استفاده نموده اند. پلیس با شناخت اقسام دزدی ها و طبقات سارقین از یک طرف و قانون گذاران و قضاوت از طرف دیگر با تدوین قوانین متناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آن ها باید از این قبیل جرائم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آن ها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقت های جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند و به تدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی و حرفه ای می شوند.

تعریف سرقت
ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن سرقت را تعریف و مقرر می دارد:
(سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید).
در همین جهت ماده ۱۹۷ ق. م. ۱ مصوب ۱۳۷۰ سرقت را تعریف و مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی».
در حقوق فرانسه ماده ۲-۳۱۱ قانون جزا سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه چیزی دیگری» .
برابر ماده ۲-۳۱۱ قانون مزبور، ربودن متقلبانه انرژی به زیان دیگری به منزله سرقت است.
برابر ماده ۳-۳۱۱ قانون جزا کیفر سرقت، سه سال حبس و ۰۰۰/۳۰۰ فرانک جریمه است.
مواد ۴-۳۱۱ تا ۱۱-۳۱۱ قانون جزای فرانسه به سرقت های با کیفیات مشدده اختصاصی دارد که با توجه به موقعیت مرتکبین مسلحانه بودن و تعداد سارقین و نحوه ارتکاب سرقت کیفرهای مختلف داشته و در شرایطی که همراه با خشونت بوده و منتهی به سلب حیات مجنی علیه گردد تا کیفر حبس جنائی دائم و ۰۰۰/۰۰۰/۱ فرانک جریمه افزایش می یابد.
برابر ماده ۱۲-۳۱۱ سرقت ارتکابی در شرایطی زیر قابل تعقیب جزایی نیست:
۱)وقتی سرقت به زیان اجداد و اعقاب سارق ارتکاب یافته باشد.
۲) وقتی سرقت به زیان همسر سارق ارتکاب یافته باشد. مگر وقتی که زوجین در شرایط افتراق جسمانی بوده یا مجوز اقامت جداگانه آنان تجویز شده باشد.

فهرست مطالب
مقدمه ۴
تعریف سرقت ۴
فصل اول: ۶
عناصر عمومی و ارکان اختصاصی سرقت ۶
بخش اول- ربودن در سرقت ۸
بخش دوم- منقول بودن مال در سرقت ۱۱
بخش سوم- تعلق مال به غیر در سرقت ۱۲
بخش چهارم- وجود قصد متقلبانه در سرقت ۱۳
فصل دوم: ۱۴
انواع سرقت ۱۴
الف- سرقت های مستلزم حد به معنی اخص ۱۵
ثانیاً- شخص حقیقی عالم سرقت ۱۶
بخش اول- شرایط سارق در سرقت مستلزم حد ۱۷
بخش دوم- شرایط مال مسروق در سرقت مستلزم حد ۲۱
بخش سوم- خصوصیات سرقت مستوجب کیفر حد ۲۴
تعریف راهزنی ۲۶
شرایط و ارکان جرم راهزنی ۲۶
سرقت های مسلحانه از بانک ها و نظایر آن ۲۷
سرقت مسلحانه در منزل یا مسکن اشخاص ۲۷
بخش چهارم- راه های ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد ۲۸
راه های ثبوت سرقت ۲۸
عناصر تشکیل دهنده جرم راهزنی تعزیری ۲۹
شرایط تحقق عناصر مادی عبارتند از: ۲۹
تعریف محاربه: ۳۰
سارق در صورتی موجب حد می شود که دارای شرایط زیر می باشد: ۳۰
عکس العمل قضایی و جزایی در مورد راهزنی ۳۱
عنصر قانونی جرم قطع الطریق و سرقت مسلحانه در باب محاربه ماده ۱۸۵ دارای ۲ ویژگی است: ۳۲
ربودن مال از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن: ۳۲
عناصر تشکیل دهنده جرم کیف زنی عبارتند از: ۳۳
عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، و گاز عبارتند از: ۳۴
سرقت ساده: ۳۵
نتیجه ۳۶
منابع و مآخذ: ۳۷
علائم اختصاری: ۳۸


تعداد صفحات : 40 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]