صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » شیمی و زیست شناسی  »  دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی مقاله تصفیه پساب صنعتی مقاله تصفیه پساب مقاله تصفیه پساب های صنعتی تحقیق تصفیه پسابهای صنعتی مقاله تصفیه شیرابه مقاله تصفیه آب مقاله تصفیه فاضلاب مقاله تصفیه پساب صنعتی مقاله تصفیه آب شهری مقاله تصفیه فاضلاب شهری مقاله تصفیه پساب اصول تصفیه پساب های صنعتی

And industrial wastewater treatment

تصفیه و پساب صنعتی

مقدمه
تمام فاضلابهای صنعتی به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارند، هنگامیکه در نتیجه این تاثیر دیگر نتوان محیط زیست را به منظور بهترین  بنزین کاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. می گویند آلودگی بوجود آمده است.


تفاوتهای زیادی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بین فاضلابهای صنعتی و فاضلاب شهری وجود دارد از جمله اینکه میزان آلودگی فاضلابهای صنعتی می تواند از مقادیر بسیار کم تا بیش از دهها هزار میلی گرم در لیتر باشند. کیفیت فاضلاب صنعتی از نظر زمانی نیز دارای تفاوتهایی است و در هر دوره بهره برداری دچار تغییراتی می گردد. پس می توان گفت یکی از مهمترین عوامل آلودگی های زیست محیطی تخلیه فاضلابهای صنعتی به محیط زیست است، متاسفانه امروزه به دلیل گسترش صنایع و بکارگیری سالیانه هزاران ترکیب شیمیایی جدید در صنایع و ورود قسمتی از آن ترکیبات از طریق تخلیه فاضلابها، به محیط زیست، برپیچیدگی مسایل آلودگی افزوده شده و مبارزه با آن را دشوار تر کرده است. یکی از صنایعی که تولید و تخلیه فاضلاب آن مشکلاتی را از نظر آلودگی محیط زیست در کشور ها بوجود آورده فاضلاب صنایع لبنی هستند.


 بطور کلی صنایع لبنی به فرآورده های متنوعی نظیر شیر پاستوریزه، پنیر، خامه، کره، ماست،… و اطلاق می شود که طی فرآیند های متفاوتی در  چرخه تولید، از شیر خام تهیه شده و پس از طی مراحل و آزمایشات مختلف میکرو بیولوژیکی، در دسترس عموم قرار می گیرد و طبیعتا پساب خروجی حاصل از فعل و انفعالات این صنایع نیز بدلیل وفور مواد غذائی و آلودگی بالا، مخاطراتی از جهت زیست محیطی بهمراه دارد


فهرست مطالب:
مقدمه ۱
۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب ۲
۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده: ۳
۴-۱- کیفیت پساب خروجی: ۵
برداشتهای کلی: ۶
مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی: ۱۰
مواد غذایی Nutrients: 10
مواد آلی، معدنی: ۱۰
خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز: ۱۰
خصوصیات فاضلاب تصفیه شده ۱۲
فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب: ۱۳
تصفیه مقدماتی: ۱۴
تصفیه اولیه: ۱۵
تصفیه ثانویه: ۱۵
سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز ۱۷
روش تصفیه: ۱۷
-مشخصات فنی بخشهای مختلف تصفیه خانه: ۱۹
مخزن بیهوازی متعادل کننده: ۲۰
حوض هوادهی: ۲۰
حوض ته نشینی : ۲۰
مخزن تماس کلر: ۲۱
منابع: ۲۲


تعداد صفحات : 24 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]