صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » مکانیک  »  دانلود مقاله ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی

دانلود مقاله ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی

دانلود تحقیق و مقالات رشته مکانیک با عنوان دانلود مقاله ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله ترمزهای هیدرولیکی و پنوماتیکی

فصل اول
اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی
ترمزهای اتومبیل
این فصل کاربرد و عملکرد انواع ترمزهای مورد استفاده در اتومبیل را تشریح می کند . از آنجائی که اکثریت ترمزهای امروزی بوسیله هیدرولیک بکار می افتد ، در این فصل کاربرد ترمزهای هیدرولیکی و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هیدرولیکی وجود دارد : دیسکی و کاسه ای . در نوع کاسه ای ، کفشکهای ترمز به سطح داخلی کاسه ترمز می چسبند و در ترمز نوع دیسکی ، لقمه های مسطح ترمز یا کفشکها به دیسک مسطح می چسبند .
۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها:
ترمزها حرکت اتومبیل را کند و یا متوقف می سازند . ترمزها ممکن است توسط سیستمهای مکانیکی ، هیدرولیکی ، فشار هوا و یا وسائل الکتریکی بکار انداخته شوند. وقتی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد ، کفشکهای ترمز یا لقمه ها بطرف کاسه ترمز یا دیسک ترمز حرکت می کنند .
شکل ۲-۱   شکل ۳-۱
اصطکاک بین کفشکها یا لقمه ها با کاسه باعث کاهش حرکت و یا توقف اتومبیل می شود . در شکل (۱ـ۱) مکانیزم ترمز چهارچرخ را که از نوع کاسه ای است ، نشان داده شده است .
شکل (۲ـ۱) مجموعه کاسه ترمز را اطراف کفشکها نشان می دهد . کفشکهای ترمز با یک ماده آسبست که می تواند در مقابل گرما مقاومت کند و اثر خوبی در مقابل کشش داشته باشد لنت کوبی می شود . موقعی که کفشکها به کاسه ترمز یا دیسک نیرو وارد می کنند ، گرما و کشش در آن زیاد می شود . در طول یک ترمز شدید کفشکها ممکن است با یک فشارPsi 1000 به کاسه یا دیسک فشرده شوند . وقتی که اصطکاک یا فشار افزایش می یابد ، یک کشش اصطکاکی قوی روی کاسه ترمز یا دیسک ایجاد می‌شود و یک اثر ترمزی قوی روی چرخها نتیجه می گردد .
همچنین یک مقدار زیادی از گرما بوسیله اثر اصطکاک ایجاد می گردد . کاسه دیسک و کفشکها گرم می شوند . نهایتاً ممکن است درجه حرارت به ۵۰۰ درجه فارنهایت یا ۲۶۰ درجه سانتی گراد برسد . این گرما به طرق مختلف به کاسه یا دیسک منتقل می شود . بعضی کاسه های ترمز پره های خنک کننده دارند که یک سطح اضافی خنک کننده که گرما را بطور آسانتر به هوا منتقل کنند بوجود می آورند . حرارت های زیاد برای ترمزها خوب نیست زیرا حرارت لنت ممکن است آن را ذغال کند. بنابراین اثر ترمزی کم خواهد شد . در یعضی اتومبیلهای مسابقه ای از لنتهای آسبستی فلزی استفاده کرده اند . این ترمزها یک سری از بالشتک های فلزی که به کفشکهای ترمز وصل شدند ، دارند (شکل ۳ـ۱) این ترمزها می توانند درمقابل کارکرد ترمز و همچنین درجه حرارتهای بالا مقاومت بیشتری داشته باشند و تمایل کمتری به حالت (Fade) یا کم شدن دارند .
در ترمزهای دیسکی بعلت اینکه دیسک خنک می شود ، حالت Fade کمتری وجود دارد . بطور مثال در شکل (۴ـ۱) یک دریچه تهویه هوا یا پره های خنک کن برای کمک به انتقال حرارت وجود دارد . توجه کنید که فقط یک قسمت کوچک از دیسک در تماس با لقمه ها می باشد .
شکل ۱-۴

۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی
ترمزهای مکانیکی کمتر برای ترمز گرفتن یا متوقف کردن اتومبیل بکار می رود . ترمزهای مکانیکی از سیمهائی که پدال را به کفشک ترمز متصل می کند تشکیل شده اند . شکل (۵ـ۱) یک سیستم ترمز چهارچرخ مکانیکی را نشان می دهد . وقتی روی پدال ترمز فشار وارد می کنیم ، سیمهای ترمز که به کفشک ترمز متصل است کشیده می شود . کفشک ترمز مرکب است از یک اهرم خارج از مرکز که وقتی بکار انداخته می شود ، یک انتهای کفشک ترمز را به بیرون هل می دهد . انتهای دیگر کفشک ترمز به سطح پشتی ترمز توسط یک خار کوچک تماس دارد .
شکل ۵-۱
شکل ـ۶ـ۱) یک نوع از خارج از مرکز راه انداز کفشک ترمز را نشان می دهد . ترمزهای پارکینگ بصورت مکانیکی عمل می کنند . در بسیاری از اتومبیلها ترمز پارک بوسیله یک سیلندر خلأ ، موقعی که موتور روشن می شود و اهرم انتخاب از حالت PARK خارج می شود ، آزاد می شود .

۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک
از آنجائی که اکثر ترمزها بصورت هیدرولیکی کار می کنند . ما هم بطور خلاصه اصول هیدرولیک و طرز عملکرد آن را مختصراً مرور میکنیم . همانطور که می دانیم ، سیال قابل تراکم نیست . بنابراین فشار روی سیال به آن نیرو وارد می کند و آن را مجبور میکند که توسط یک لوله به سیلندر برود ، جائی که آن می تواند به پیستون نیرو وارد کند تا پیستون حرکت کند . نیروئی که سیال ، پیستون را در سیلندر بکار می اندازد متناسب با اندازه پیستونها است ، مثلاً فشار Psi 100 یه سطح پیستون ۱ اینچ مربعی ، ۱۰۰ پوند نیرو وارد می کند و یا به سطح پیستون ۵/۰ اینچ مربعی ، ۵۰ پوند نیرو وارد می کند . F=P.A

۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی
ترمزهای نوع هیدرولیکی ، از فشار هیدرولیکی سیال برای نیرو وارد کردن به کفشکها استفاده می کنند و قسمت بیرونی کفشک را به کاسه ترمز یا دیسک نزدیک می کنند . عملاً حرکت پدال ترمز به پیستون نیرو وارد می کند تا در سیلندر اصلی حرکت کند . این حرکت به سیال جلوی پیستون نیرو واردمی کند و این فشار سیال خط به سیلندر چرخها منتقل می شود . در نوع کاسه ای هر سیلندر چرخ دو پیستون دارد . هر پیستون به یک کفشک توسط پین اتصال متصل می شود . بنابراین ، موقعی که سیال به سیلندر چرخها فشار وارد می کند ، دو پیستون سیلندر چرخ بطرف بیرون رانده می شود . این حرکت بطرف بیرون باعث می شود که کفشکهای ترمز بطرف خارج حرکت کنند و با کاسه ترمز تماس پیدا نمایند .
در شکل ـ۷ـ۱) توجه کنید که اندازه های پیستون و فشارها بطور مثال داده شده است . سطح پیستون سیلندر اصلی in2 8/0 می باشد . یک نیروی ۸۰۰ پوندی پیستون را بکار می اندازد . این یک فشار psi 1000 به سیستم می دهد .
این فشار درچرخهای عقب نیروی ۷۰۰ پوندی روی هر پیستون ایجاد می کند که سطح پیستونهاin2 7/0 می باشد . در چرخهای جلو سطح پیستون in2 9/0 می باشد . بنابراین فشار ۹۰۰ پوند پیستون را برای حرکت کفشکهای ترمز جلو بکار می اندازد …………………….

فهرست مطالب
فصل اول ۴
اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی ۴
ترمزهای اتومبیل ۵
۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها: ۵
شکل ۱-۴ ۸
۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی ۹
شکل ۵-۱ ۹
۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک ۱۰
۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی ۱۱
شکل ۷-۱ ۱۲
۵ـ۱ـ سیستم ترمز دوبل : ۱۲
شکل ۸-۱ ۱۳
۶ـ۱ سیلندر اصلی ۱۳
۷ـ۱ـ سیلندر چرخها ۱۵
۹ـ۱ـ حرکت بازگشتی :Return strock ۱۷
شکل ۱۸-۱ ۲۱
شکل ۱۹-۱ ۲۳
۱۲ـ۱ـ ترمزهای دیسکی : ۲۳
شکل ۲۲-۱ ۲۵
۲ـ کالیپر شناور :  Floating caliper)  ( ۲۶
۳ـ کالیپر لغزشی :(sliding caliper) ۲۷
۱۳ـ۱ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند . ۲۸
شکل ۲۶-۱ ۲۹
۱۴ـ۱ـ سوپاپ اندازه گیری : (Metering Valve) ۳۰
۱۵ـ۱ـ سوپاپ تناسبProportioning Valve ۳۰
۱۶ـ۱ـ سوپاپ ترکیبی : (Combination Vahve) ۳۱
۱۷ـ۱ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب: ۳۱
شکل ۲۹-۱ ۳۲
۱۸ـ۱ـ سیال ترمز : (Brake Fluid) ۳۳
۱۹ـ۱ـ خطوط ترمز : (Brake Lines) ۳۴
۲۴ـ۱ـ انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند . ۳۴
شکل ۳۷-۱ ۳۹
۲۶ـ۱ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل » ۳۹
شکل ۴۱-۱ ۴۱
۲۷ـ۱ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس : ۴۲
۲۸ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده : ۴۲
۲۹ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی ۴۳
شکل ۴۳-۱ ۴۵
شکل ۴۴-۱ ۴۶
فصل دوم ۴۷
اصول سیستم ترمز پنوماتیکی ۴۷
مقدمه ۴۸
شکل ترمز بادی با اجزاء آن ۵۲
اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده : ۵۲
نوع ساختمان ۵۳
تنظیم کمپرسور : ۵۳
شکل ۱۴ دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها ۵۵
ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت : ۵۶
خنک کردن کمپرسور : ۵۷
بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور : ۵۷
شکل ۲۴- طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل ۵۸
پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز : ۵۹
آماده کردن هوای فشرده : ۶۰
رطوبت گیری هوای فشرده : ۶۰
فیلترهای هوای ترمز بادی : ۶۸
شیر تنظیم فشار : ۶۹
مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت : ۷۰
سیلندر یک کاره : ۷۲
ساختمان سیلندر و پیستون : ۷۴
محاسبه نیروهای سیلندر پیستون : ۷۴
نکات عملی : ۷۶
محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک : ۷۶


تعداد صفحات : 85 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]