دانلود مقاله تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود مقاله تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی

دانلود مقاله تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی

دانلود تحقیق و مقالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان دانلود مقاله تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۵۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی

چکیده
امروزه سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بتوانند به صورت گروهی عملکرد مطلوبی داشته باشند و از سوی دیگر توانایی برقراری ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف را دارا باشند. بنابراین لازم است با فرهنگ های مختلف آشنا باشند و به طور مناسب با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی در۴۷ گروه کاری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان پرداخته است. داده‌ها پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه‌های هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی بوسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و مؤلفه‌های آن (استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار) با اثربخشی گروهی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از بین این مؤلفه‌ها، مؤلفه انگیزش و رفتار، قابلیت پیش بینی اثربخشی گروهی را دارا بودند.

کلید واژه ها: گروه، اثربخشی گروهی، تنوع فرهنگی، هوش فرهنگی.

مقدمه
امروزه تعداد شرکت هایی که برای مدیریت محیط های پویا و پیچیده عصر حاضر به تشکیل گروه روی می آورند روز به روز افزایش می یابد. اکنون گروه سازی راه حلی برای مقابله با مشکلات ناشی از تطابق بیرونی به شمار می رود. این مهم از طریق گردآوری افکار و نظرات مختلف میسر است. گروه می‌تواند پاسخی مناسب برای پیچیدگی محیط باشد
(Schnider & Barso,2003) . قرار دادن افراد در گروه ها، تضمین نمی‌کند که آن گروه ها مؤثر خواهند بود. کار کردن افراد با یکدیگر، گوش دادن به هر عضو، توجه کردن به کلیه نظرات و تواضع و احترام به یکدیگر، همیشه یک چالش بوده است. در جامعه امروز که تنوع فرهنگی در همه جا وجود دارد، ارتباطات خوب به چالش بزرگ تری تبدیل شده است. شناخت، ارزش گذاشتن و حمایت از این تفاوت ها می‌تواند بهره وری هر فرد را در محل کارش حداکثر کند (Bibikova & Kotelnikov,2006). هوش فرهنگی کلید موفقیت در دنیای کنونی است. به منظور عملکرد مؤثر گروه های کاری، خود گروه باید هوش فرهنگی را توسعه دهد. گروه‌های ناهمگون نسبت به گروه‌های تک فرهنگی، پتانسیل موفقیت بزرگ و شکست بزرگ تری دارند. ترفندی که آنها باید مورد استفاده قرار دهند، به حداکثر رساندن اثرات مثبت تنوع فرهنگی و به حداقل رساندن آثار منفی آن است (Thomas & Inkson, 2008:247). با افزایش هوش فرهنگی، مدیر و اعضای گروه می‌توانند مبنایی برای درک و احترام متقابل باشند و توانایی افراد را در شناسایی راه حل مشکلات خود بالا ببرند. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین هوش فرهنگی(شامل ابعاد استراتژی، دانش، انگیزه، و رفتار) اعضای گروه‌های کاری با اثربخشی آنها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود.

فهرست مطالب
چکیده
کلید واژه ها:
مقدمه
مفهوم گروه و اثربخشی گروهی
تنوع فرهنگی در گروه
هوش فرهنگی
استراتژی هوش فرهنگی
دانش هوش فرهنگی
انگیزش هوش فرهنگی
رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی
روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
روش شناسی تحقیق
یافته‌های تحقیق
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع Reference

فهرست جدول ها
جدول (۱): ضریب همبستگی بین هوش فرهنگی با اثربخشی گروهی
جدول (۲): ضریب همبستگی بین بعد استراتژی با اثربخشی گروهی
جدول (۳): ضریب همبستگی بین بعد دانش با اثربخشی گروهی
جدول (۴): ضریب همبستگی بین بعد انگیزش با اثربخشی گروهی
جدول (۵): ضریب همبستگی بین بعد رفتار با اثربخشی گروهی
جدول (۶): ضریب همبستگی و مجذور همبستگی چندگانه پیش بینی اثربخشی گروهی بر اساس ابعاد هوش فرهنگی
جدول (۷): پیش بینی کننده های اثربخشی گروهی

فهرست شکل ها
شکل (۱): مدل نظری تحقیق
شکل (۲): رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]