دانلود مقاله آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود مقاله آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی

دانلود مقاله آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی

دانلود مقاله آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی
چکیده:
این تحقیق در صدد این بوده، که طلاق را از منظر حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد. با این سئوال که چه اشتراکات و افتراقاتی بین حقوق ایران در موضوع طلاق وجود دارد؟ لذا بعد از تدوین طرح اجمالی، در فصل اوّل به بررسی مفاهیم وکلیات پرداخته شده است.
در فصل دوّم این تحقیق، احکام ارکان طلاق و شرایط آن درحقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است وبا استفاده از مواد قانون دو کشور در صدد بررسی ومقایسه آن بر آمده است. و به تبع آن به موارد اختلافی مذهب امامیه و حنفیه نیز اشاره شده است. با توجه به موارد اختلافی و اظهارات علمای اهل سنت، و عدول آنها از احکام فقهی خود،در حوزه طلاق دربعضی موارد ونشان دادن میل و رغبت به احکام  فقهی امامیه، در حد توان به حقانیت مذهب امامیه تأکید گردیده است.
در خاتمه با اشاره به چند نمونه از موارد اختلافی به جمع بندی و نتیجه گیری نهای پرداخته شده است. سعی شده بیشتر موارد اختلافی بررسی شود تا موارد اشتراکی، برای اینکه موارد اختلافی است که نیاز به بررسی و ارائه راه حل دارد، نه موارد اشتراکی. هر چند که موارد اشتراکی نیز در ضمن موارد اختلافی بررسی شده است.

مقدمه
طلاق یکی از مسائلی است، که از گذشته های دور در منابع ادیان الهی وغیر الهی، بالخصوص دین مقدس اسلام مطرح بوده است. و در دین مقدس اسلام آیاتی از قرآن کریم،  و هم چنین روایاتی از پیامبر اسلام وائمه معصومین (ع)، به تبیین آن پرداخته است. امّا در مقام استنباط واستخراج احکام، از منابع یاد شده توسط فقهای مسلمان، با توجه به روشهای مختلف آنها در استنباط، برداشتهای متفاوت از آیات وروایات پرامون طلاق صورت گرفته است، که در نتجه موجب پیدایش دیدگاهای فقهی در بین مسلمانان گردیده، و موجبات تعارض وتضاد احکام را در بحث طلاق فراهم ساخته است، که می توان از جمله آن احکام متعارض ومتضاد مسائلی اختلافی پیرامون طلاق را بین مذهب امامیه و حنفیه  نام برد.
و باتوجه به منابع یادشده وادّله وتحلیل های موجود در کتب فقهی هر دو مذهب یادشده وحقوق دوکشور، حدالمقدور به تبیین واقعیت طلاق وارکان وشرایط آن خواهیم پرداخت، تا اشتراکات وافتراقات آن را در حقوق ایران بدست آوریم.
در ابتدا بعد از آوردن کلیات که شامل تعریفات و…است، به تبیین ارکان طلاق در حقوق ایران خواهیم پرداخت، و در ادامه تقسیمات طلاق را در دو قانون یاد شده موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد.
و در پی آن به موارد اختلافی مواد دو قانون یاد شده در موضوع طلاق اشاره خواهیم نمود. هرچند مسائل اختلافی در حوزه طلاق، در فقه امامیه وحنفیه بسیار زیاد است، ولی در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، که در ادامه مورد بررسی قرار خوهد گرفت………………

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :مفاهیم و کلیات
گفتار اول : بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق
شرایط طلاق
شرایط اساسی طلاق
بند اول – شرایط طلاق دهنده۱
الف) قصد و رضا
ب ) اهلیت
بند دوم ـ شرایط مطلقه۲
الف ) پاکی زن
ب ) عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق
شرایط صوری طلاق
مبحث اول : اقسام طلاق به اعتبار رجوع و عدم رجوع
طلاق بائن
طلاق رجعی
مبحث دوم : آثار طلاق
آثار طلاق نسبت به زوجین در طلاق رجعی
الف ـ قطع رابطه همسری
ب ـ وضع زن پیش از عده و بعد از آن
ج ـ رابطه مالی زن و شوهر سابق در زمان عده
د ـ روابط غیر مالی
مبحث سوم :آثار طلاق نسبت به طلاق بائن
قاعده جدایی کامل دو همسر
مبجث چهارم : شرایط طلاق
شرایط اساسی طلاق
بند اول – شرایط طلاق دهنده
بند دوم – شرایط مطلقه
گفتار دوم : شرایط صوری طلاق
مبحث اول :اقسام طلاق به اعتبار رجوع و عدم رجوع
آثار طلاق:
مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن
مبحث سوم :تفاوت زوجه حقیقی با در حکم زوجه بودن
فصل دوم : احکام ارکان طلاق و شرایط آن در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم طلاق
مبحث اول :مفاهیم
بند اوّل: طلاق در لغت
بند دوّم: طلاق در اصطلاح
بند سوّم: طلاق در اصطلاح فقهای امامیه
بند چهارم: طلاق در اصطلاح فقهای حنفی
مبحث دوّم: مبنای طلاق
مبحث سوّم: پیشینه طلاق
بند اوّل: طلاق در دین یهود
بند دوّم: طلاق در دین مسیح
بند سوّم: طلاق در دین مقدس اسلام
گفتاردوم: تعریف طلاق در قانون مدنی ایران
مبحث اول: تعریف طلاق در قانون مدنی
بند اوّل-زوجیت صحیحه
بند دوّم: انحلال رابطه زوجیت در حال یا آینده
بند سوّم: اختیار طلاق در حقوق ایران
مبحث دوم: حقوق (قانون)
گفتار دوم: مفهوم قانون
بنداوّل: قانون در لغت
بند دوّم: قانون در اصطلاح
بند سوّم: قانون مدنی ایران
مبحث اول : موجبات طلاق
بنداوّل: موجبات طلاق در حقوق ایران
بنددوّم: موجبات طلاق در حقوق
مبحث دوم: اقسام طلاق به اعتبارات مختلف
مبحث سوم: احکام ارکان طلاق در حقوق ایران
مبحث چهارم: مطلِّق
بنداوّل: بلوغ
بنددوّم: عقل
بندسوّم: قصد
بندچهارم: اختیار
مبحث پنجم:  شرایط اجرای صیغه طلاق
نتیجه‌گیری
منابع


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]