دانلود مقاله آب در معماری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله آب در معماری

دانلود مقاله آب در معماری

دانلود مقاله آب در معماری

دانلود مقاله آب در معماری

دانلود مقاله آب در معماری

چکیده
با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود ‏منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع ‏کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و ‏استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و ‏آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده ‏است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم ‏این سرزمین، به روشنی می توان نشانی ارجمندی ‏این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف ‏آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم ‏این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ‏ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از ‏دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ‏ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در معماری، ‏بهینه سازی مصرف آب و… زده اند.‏
در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است ‏و بستر تئوریک مقاله را شکل داده است. علاوه ‏بر این به علت نوع موضوع مقاله در نوشتار دوم ‏این فصل به موضوع فراغت و گذران آن توجه شده ‏است.‏
در فصل دوم که بستر فیزیکی مقاله است، در ‏ابتدا چند نمونه از آثار معماران ایرانی و ‏ژاپنی در زمینه موضوع مقاله معرفی شده است. ‏پس از این بررسی مختصر در نوشتار دوم و سوم ‏به استانداردها و برنامه فیزیکی مقاله ‏پرداخته شده است.‏
در فصل سوم به بازشناسی شهر کرج پرداخته شده ‏است. مطالعات بستر کالبدی مقاله بر پایه «طرح ‏جامعه شهرستان کرج» شکل گرفته است. مطالعات ‏مختلف جمعیتی، اقتصادی و توسعه و … به طور ‏خلاصه در این فصل آمده است.‏
در فصل طراحی معماری نیز نخست، مطالبی در ‏راستای «کانسپت» کلی مقاله و توضیح روند ‏طراحی ارائه شده است و در ادامه، کروکیهای ‏اولیه و سپس نقشه های معماری مقاله آمده  ‏است.‏

دانلود مقاله آب در معماری

کلید واژه ها:‏
آب، آناهیتا، معماری ایرانی، باغ ایران، ‏مسکن، آب نما، فراغت، تفریح، باغ، موزه، ‏معماری ژاپن، معبد آب، مشهد، دسترسی، کاربری، ‏ایده، فلسفه طراحی.‏

پیش گفتار دانلود مقاله آب در معماری
انسان در طول زمان می زید و آنچه در این راه ‏می اندوزد و می آموزد را، شکل هایی به تدریج ‏ساده تر می بخشد؛ تا مفهوم یا مفهوم های ژرف ‏آن را با روانی بیشتر در دسترس داشته باشد. ‏ایرانیان دست یابی انسان به برتری هایی در ‏جهان معنوی از راه بهره وری از توشه اندوخته ‏ها و‎ ‎‏ آموخته هایش را، به مثابه پدیده ای ‏دانسته اند، همزاد با انسان و فعال در طول ‏زندگی فردی و اجتماعی وی.‏
بشر قرنها تلاش کرد، اندیشه نمود، ابزار ساخت، ‏به اکتشاف و اختراع دست زد و حاصل این تجربه ‏ها و دستاوردها راب ه فرزندان خود سپرد و ‏آنان نیز به سهم خویش این میراث را با تغییر ‏و کاستن و افزودن به نسل بعد سپردند و بدین ‏روال هر که آمد بر آن مزید کرد تا بدین غایت ‏رسید و «فرهنگ» هر فرد، جامعه و گروهی چیزی ‏نیست جز همین میراث به جای مانده از ‏پشتیبان.»‏
فرهنگ تمام حیات اجتماعی انسان را در بر می ‏گیرد، ویل به ندرت خود را آشکارا بر افکار و ‏اعمال او تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان ‏از بدو تولد، رفتار و اعمال قشر و طبقه و ‏اجتماعی را که محل رشد و نمو است می آموزد؛ ‏باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد. ‏بی گمان اگر جز این بود، انسان در محدوده ‏فرهنگ زمان خود می ماند. در واقع، اگر تعریف ‏فرهنگ مزد یک فرد یا جامعه، پویایی در تحریک ‏فکری شناخته شود، عامل های زمان و مکان در آن ‏ملحوظ اند.‏
فرهنگ معماری نیز به مثابه دیدگاه یا ‏خواستگاهی که آبشخور از فرهنگ دارد و در واقع ‏از مظاعر هر فرهنگ به شمار می آید، در طول ‏زمان دگرگونی و تحول می پذیرد.‏
امروزه و کمی دقیقتر در سده آخر قرن بیستم، ‏ایدئولوژی متکی بر تکنولوژی با استفاده از ‏ابزارهای خود نظیر رسانه ها، مرزهای فکری و ‏اندیشه ای فرهنگ های مختلف را پشت سر گذارده ‏و آنچه را که خاص جوامع بوده به عام جوامع ‏تبدیل کرده است. امروزه با تکیه بر ابزارهای ‏گوناگون، تغییر فرهنگها مسیری نامتوازن و ‏سرعتی ناخواسته یافته است.‏
آنچه که از اوایل قرن تا کنون در شهرهای ‏گوناگون کشورمان و طی چند ساله اخیر در ‏روستاهایمان نیز، ساخته می شوند؛ به عنوان دو ‏لحظه جدا از یک پدیده واحد، بیانگر فرهنگ ‏معماری معاصر جامعه امروز ماست. بر این اساس ‏چگونه معماری خواستن و چگونه آن را ساختن به ‏عنوان یک پدیده فرهنگی و تکنولوژیک شکل دهنده ‏فرهنگ معماری امروز ماست.‏
معمارزی ایران که در بستر فرهنگ و ادب ‏ایرانیان از هزاران سال پیش تا امروز بالندگی ‏و فروغی کم نظیر داشته است، محصول بلافصل ‏اندیشه هایی متعالی در باب معماری و به تبع ‏آن فضای زندگی است که ریشه و نگاهی فراتر از ‏منطق دارند.‏
معماری کهن ایران و معماری دوره اسلامی تاریخ ‏ایران هرگز به درستی و کمال تحلیل نشده است. ‏سنجش و کاوش در جهت شناخت معماری ایران و ‏زمینه های فیزیکی و متافیزیکی حاکم بر آن می ‏تواند زمینه ساز بستری مناسب در جهت گذر از ‏تکرار و تقلید و رسیدن به آفرینش و بازآفرینی ‏تازه و ناب باشد.‏
فرهنگ را می توان مجموعه ای از داشته های ‏گونه گون فرض کرد؛ که بی انگیزه هایی خارجی و ‏نیز بی تلاشهای درونی فهم نمی باشند. فرهنگ به ‏مثابه دریای به ظاهر آرامی است با درونی ‏پرماجرا باید از این سرچشمه اصلی حرکت کرد و ‏از آن دور شد و با «نماده ای نو» به آن ‏بازگشت.‏

فهرست مطالب دانلود مقاله آب در معماری
چکیده
کلید واژه ها
فصل اول
بستر نظری طرح
نوشتار یکم: درباره آب و معماری
نوشتار دوم: درباره فراغت
نوشتار یکم:
در باره آب و معماری ایران
۱-آب در معماری ایران باستان
آب نما و فضای ایرانی
پاسارگاد
باغ ایرانی تصویری از بهشت
کوشک
نوشتار دوم
درباره (گذران) فراغت
اوقات فراعت
برنامه ریزی اوقات فراغت
برنامه فیزیکی
نوشتار سوم
استانداردهای فضایی
فصل دوم
بستر فیزیکی طرح
نوشتار یکم: بررسی و آنالیز نمونه های موجود
نوشتار دوم:برنامه فیزیکی
نوشتار سوم: استانداردهای فضایی
بررسی و آنالیز نمونه های موجود
کاخ چهلستون (باغ موزه چهلستون)
آب و معماری امروز ژاپن
فصل سوم
بستر کالبدی طرح
بازشناسی شهر
۱-وضعیت اقلیمی
۲-مطالعات
۳-جمعیت
مطالعات اقلیمی و طبیعی
آب و هوا
باد
آبها سطحی و زیرزمینی
زمین شناسی
خاک شناسی
حرکات فعال زمین
مطالعات تاریخی
جمعیت
بررسی وضع موجود و پیش بینی رشد تحولات جمعیتی در آینده
فضای سبز و تفریحی
اراضی فرهنگی – رفاهی و تفریحی
نتیجه گیری

 


همچنین می توانید مقاله آب در معماری را در قالب powerpoint را نیز سفارش دهید برای توضیحات بیشتر این مقاله اینجا کلیک کنید


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 83 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,