دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل

دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل

Psychology Research Jobs

دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل

مقدمه:

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنشهای افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر نتیدگی را اتخاذ می کنند ضروری کرده است.
سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: بهداشت روانی در دوران مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری باعث عقب ماندگی نیست.
معیار اصلی قضاوت درباره بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.
انسان سالم توانایی را دارد که به طور دائم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد. برای نیل به این هدف او به همکاری دو عنصر حیاتی نیاز دارد: شخص و محیط.
اگر خود شخص را کنار بگذاریم هرچه در اطراف باقی می ماند محیط محسوب خواهد شد. بنابراین برای هر شخص محیط های مختلفی وجود دارد: مدرسه، محیط کار، محل سکونت و غیره.
می توان عوامل تشکیل دهنده محیط کار را به دو گروه عمده تقسیم کرد: عوامل فیزیکی و عوامل انسانی.
جای تردید نیست که هر دو عامل می توانند بر بهداشت روانی مدیران اثر مثبت یا منفی داشته باشند.
امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور به وجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه پزشکان روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف نموده به طوری که باید عنوان نمود که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می کند.
مدیران به واسطه سختی کار و مسئولیت زیاد عوامل تحت فشار می باشند، استرس بازده مدیران را کاهش می دهد و براساس یافته های مطالعات متعدد، استرس ضمن کاهش بازدهی کار مدیران لذت زندگی را از افراد سلب می کند. در نتیجه بر بازده کل نظام آموزشی اثر می گذارد.

نتیجه گیری:
سازمان ها اصولاً به وسیله کوشش گروهی از انسان ها برای تحقق هدف یا هدف های معین هماهنگ می شوند و معنی این موضوع آن است که سازمان ها تحقق اهداف را به عهده دارند که اساساً از حیطه و ظرفیت فردی و انجام آن تشکل جمعی و تلاش گروهی را می طلبند. چنانچه علایق و رغبت های واقعی افراد به درستی و به وضوح شناخته شده و ادراک شوند کارایی آنها افزایش خواهند یافت.
از عواملی می تواند در رضایت شغلی معلمان موثر باشد. سلامت روانی مدیران می باشد. مدیران باید بدانند عدم مشاهده نارضایتی شغلی در چهره و ظاهر کارکنان ممکن است بر وجود شورشی پنهان در ذهن و دل آنها نسبت به مدیر دلالت داشته باشد. سازمان های امروزی را نمی توان به دست مدیرانی سپرد که از سلامت روانی برخوردار نباشند. بنابراین هر اندازه که مدیر از سلامت روانی برخوردار باشد سبب می شود که رضایت شغلی معلمان افزایش یافته و با انگیزه بیشتری کار کند و کارآیی آنها افزایش می یابد و در آخر این تحقیق با محدودیت هایی هم همراه بوده است.
۱-    عده ای از آزمودنی هانسبت به پاسخ دادن بعضی از سوالات مشکل داشتند و در انتخاب پاسخ سوال مورد نظر تردید داشتند.
۲-    مطالبی که مستقیماً با موضوع ارتباط داشته باشند در کتابخانه یافت نشد.
۳-    عدم همکاری آزمودنی ها.
۴-    آموزش و پرورش همکاری لازم را با ما نداشت.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول   
مقدمه
بیان مسأله
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم   
مقدمه
تنیدگی حرفه ای
منابع وابسته به محیط کار
تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی
تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار
منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط
تنیدگی ارتباطی
الف- مدیران
ب- افراد تابع
سبک مدیریت و روابط انسانی
تامین بهداشت روانی
ویژگی های افرادی که سلامت روانی دارند
عملیاتی که سلامتی روانی را به خطر می اندازد
روابط میان فردی
خستگی ناشی از شغل
فشا رناشی از کار
اهمیت رضایت شغلی
نگرش کلی فرد نسبت به شغلش
فصل سوم   
تعریف آمار
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم   
تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج کمی و کلی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 45 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]