دانلود تحقیق جامعه شناسی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود تحقیق جامعه شناسی

دانلود تحقیق و مقالات رشته روانشناسی با عنوان دانلود تحقیق جامعه شناسی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۳۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود تحقیق جامعه شناسی

تعریف جامعه
از نظر لغوی ، جامعه مؤنث جامع یعنی گرد آورنده ، فراهم آورنده شکل اجتماع مردم یک کشور یا یک شهر یا یک ده می باشد.جامعه در زبان فرانسه و زبان انگلیسی که از ریشه لاتین گرفته شده بمعنی دوست ، رفیق ، متحد و همراه است.جامعه را عده ای وضع و حالت انسان هائی می دانند که تحت قانون مشترک زیست می کنند.
هابز معتقد بود ، جامعه نتیجه قراردادی است که بر اثر یک جنگ دائمی به وجود آمده و به این ترتیب او شکل گیری جامعه را امری طبیعی می داند.(توماس هابز از متفکران قرن ۱۹ میلادی در انگلستان بود).
ژان ژاک روسو ، متفکر فرانسوی ، جامعه را مجموعه ای افراد می داند که تحت نظامات و «قرارداد اجتماعی» و قوانین خاص بیکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند.
«ادواردوسترمارک» ، مردم شناس انگلیسی ، جامعه را گروهی از مردم می داند که با همکاری یکدیگر زندگی می کنند.
عده ای دیگر از متفکران جامعه را گروه وسیعی می دانند که از افراد کثیری که وجوه اشتراک زیادی دارند ، برای بقاء و استمرار خود همکاری می کنند و سازمان های مختلفی بوجود می آورند.
«آگوست کنت» جامعه شناس نامدار می گوید جامعه متشکل از افرادی است که در هر زمان ، زندگی می کنند و سایر کسانی که مرده اند ، لیکن با تاثیر بر ذهن و اندیشه نسل کنونی و نسل های آینده به حیات خود ادامه می دهند.وی معتقد است که جامعه انسانی به آگاهی و خردمندی افرادش ممتاز است.
«کنت» به تعلق و دلبستگی جامعه انسانی که پیوند گذشتگان با افراد معاصر و با نسل های آینده است اشاره نموده و میراث فرهنگی و اخلاقی نسل های پیشین را که بر آیندگان حکومت می کنند را ارج می نهد.در اندیشه کنت ، سیر تحولات و دگرگونی های رو به تکامل جامعه بشری به خوبی مشهود است.
در تعریف جامعه و خصلت ها و ویژگی های آن ، صاحب نظران علوم اجتماعی آراء و نظریه های مختلفی ارائه نموده اند و هر یک از دیدگاه خاص خود ، با بینش های متفاوت جامعه را توصیف نموده اند.
مثلا فرد گرایان که فرد را معیار قرار می دهند ، جامعه را چیزی غیر از مجموع تک تک افراد با خصلت های آنان نمی دانند و از این رو می پندارند که برای درک صفات یک جامعه ویا یک پدیده های اجتماعی فقط کافی است که خصلت ها و صفات افراد شناخته شوند.این گروه متفکران سخت در اشتباه هستند چرا که به خصلت ویژه جامعه آگاهی ندارند.
همان طوری که در علوم طبیعی و طبیعت ، اجزاء تشکیل دهنده یک کل یا یک مجموعه دارای خصوصیات آن کل یا آن مجموعه نیستند ، در زمینه علوم اجتماعی و جامعه هم ویژگی های افراد (تک تک افراد) با ویژگیهای کل جامعه کاملا متفاوت است (با این تفاوت که فرد بر خلاف عنصر شیمیائی در کل حل نمی شود).
جامعه نظام نسبتا پایدار ارتباط و روابط اجتماعی گروههای بزرگ افراد است که نیروی قانون،آداب و رسوم ، از آن حمایت می کند.این نظام در سیر تکامل تاریخی بوجود آمده و بر پایه قوانین معینی قرار دارد و یکی از مراحل تکامل مترقیانه انسان بشمار می آید.به عبارت دیگر جامعه گروه بزرگ و پردوام و متحرکی از افراد است که برای هدف های مشترک و با توجه به نیاز مشترک با هم دارای مناسبات و ارتباطات و روابطی در جهت رفع مجموعه نیاز های مادی و معنوی اشان هستند.
در این میان کار و فعالیت مشترک جمعی این گروه ها در جهت رفع کل نیاز های اصلی و اساسی (نیازهای مادی و معنوی) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و عامل اصلی تجمع آنها و علت اصلی بقاء ، تداوم و تحرک جامعه محسوب می گردد.
این نظام کلی در عین حال از نظام ها و دستگاه های کوچک تری و همچنین از اجزاء و عناصری تشکیل شده است که با هم دارای عملکردهائی هستند و در هم مؤثر و از هم اثر پذیرند مانند : نهادها ، سازمان ها ، گروه ها ، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی.
حیات اجتماعی بشر در تکوین فکری ، ذوقی و عاطفی انسان اثر قاطع داشته و فرد به تنهائی سهم ناچیزی از آنچه که «فرهنگ انسانی» خوانده می شود در بر دارد و شخصیت فرد دقیقا در رابطه با دیگری مفهوم می یابد.به قول«دور کیم» جامعه شناس بر جسته ، اگر حیات اجتماعی انسان  تکوین وتکامل نمی یافت ، انسان تا حد یک حیوان تنزل می نمود.
آدمی تحت تاثیر زندگی اجتماعی ، رفتار و روابط خود با دیگران را تنظیم می کند و حتی ویژگی های زندگی اجتماعی (یعنی جامعه) در تنهائی نیز بر فرد تاثیر دارد.
علم جامعه شناسی روابط و کنش و واکنش متقابل فرد و گروه های اجتماعی و روابط کامل فرد و اجتماع در روابط پایدارشان با یکدیگر را روشی علمی می پندارد.
از این رو باید اشاره نمود که گرچه تاثیر حیات اجتماعی در تکامل فردی (انسان) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، لیکن فرد نیز عنصر منفعلی نیست۰
انسان با قدرت تعقل و تفکر خود(که در زندگی اجتماعی بارور شده)،آگاهانه و با کسب معرفت و دانش و (درک قانون مندیهای حیات اجتماعی و طبیعی) مسیر تکامل نظام های اجتماعی و خود را هموار و هموارتر می نماید.
انسان ها در مجموع حیات اجتماعی در زنجیره ای از روابط اجتماعی قرار می گیرند.روابط اجتماعی انسانها در واقع (در گروه ها ، طبقات و سازمان های اجتماعی) و یا موقعیت و وضعیت متشابهی شکل می گیرد.
روابط اجتماعی در جامعه مفاهیم و معانی متفاوتی را منعکس می کنند (مانند دوستی ، عشق و محبت و یا دشمنی ، تقابل و یا غیره).هر فرد نیز در رابطه اش با فرد و یا افراد دیگر معنا ، مفهوم و هدف خاصی را پی می گیرد که ممکن است با اهداف دیگری نیز متفاوت باشد.
روابط اجتماعی افراد ، در عین حال می تواند موقتی و ناپایدار یا کم و بیش پایدار و مستمر باشد.روابط اجتماعی ممکن است بر پایه قرارداد باشد (که در این صورت موقتی است) و یا بر اساس هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای نباشد.در خصوص این گونه روابط اجتماعی می توان از روابط مستحکم دوستی ، خانوادگی ، مذهبی و یا سیاسی نام برد.
در چنین روابط گسترده و پردوامی که در جامعه متبلور می شود ، خصلت جمعی یل روح جمعی که امیل دورکیم به آن اشاره می کند پدید می آید.روابط اجتماعی انسان ها در هر مرحله شرایط خاصی را پدید می آورد.
روابط اجتماعی (یا جمعی) افراد جامعه (نظیر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و…) مکانیسم های اصلی تکوین رفتارهای اجتماعی و عوامل اصلی پویائی و تحول نظام های اجتماعی به حساب می آیند.
همان طوری که اشاره شد ، جامعه شناسان در تعریف جامعه به ارتباطات و روابط پایدار بین افراد و گروه های پردوام جهت رفع مجموعه نیازمندی های مادی و معنوی آنها تاکید دارند.بدین جهت اشاره ای ولو مختصر به ویژگیهای روابط بین افراد ضروری است.
در جوامع بشری ، اشکال و انواع گوناگونی از روابط بین افراد وجود دارد.به منظور تسهیل شناخت روابط افراد با یکدیگر ، می توان آن ها را به سه نوع به قرار زیر تقسیم کرد:


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 30 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]