خواص گیاه بیدمشک و عرق بیدمشک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  خواص گیاه بیدمشک و عرق بیدمشک

خواص گیاه بیدمشک و عرق بیدمشک


خواص گیاه بیدمشک و عرق بیدمشک

مشخصات بیدمشک:
بیدمشک درختچه‏اى است از نژاد بید، دوپایه زینتى و گاهى به صورت درخت ولى به‏هرحال بلندى بیدمشک معمولا از هشت متر تجاوز نمى‏کند. زیر پوست و روى چوب بیدمشک برجستگى‏هاى تیزى وجود دارد. برگهاى بیدمشک در پایه‏هاى نر و پایه‏هاى ماده متفاوت است، روى برگ سبز تیره و پشت آن کرکدار و روشن مى‏باشد، برگهاى درختان ماده بیدمشک معمولا بیضى‏شکل و پهن‏تر از برگهاى درختان نر بیدمشک است. گلهاى بیدمشک به صورت سنبله و قبل از باز شدن برگها ظاهر مى‏شوند و معطرند، بهترین نوع گل بیدمشک است که زردى رنگ آن بیشتر باشد. بیدمشک بومى ایران است و در جنگلهاى جلگه‏اى شمال از دره چهل چاى مینو دشت در شرق گرگان تا دره تالار و هزار و نور و کجور،رامسر، منجیل و آستارا، اردبیل و ارسباران و همچنین در مناطق استپى و نیم‏خشک اصفهان، کرمان، شیراز و مناطق جنوبى البرز و توچال و هزاربند انتشار دارد.

درخت بیدمشکنام‏هاى دیگر بیدمشک:
بید مصرى- بید طبرى- شاه‏بید- گل بیدک- گربه‏بید- سوحر- سوگوت- صفصاف- دارفشفشه- مشک‏فیک- مشبد- بهرامج- پیشى‏پیشى- خلاف بلخى- خلاف‏بان- وشع- بهرامه- مشک‏بید- فلابلخى.

خواص میوه بیدمشک :
طبیعت آن: سرد و تر است.
خواص درمانى میوه بیدمشک : ۱- هربار میوه بیدمشک را در قورى انداخته و همراه چاى دم کنید و بنوشید، چاى را معطر مى‏سازد.
۲- پنجاه گرم خشک میوه بیدمشک را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید بعد ده دقیقه دم کنید سپس آب آن را صاف‏نموده روزى سه فنجان به نوبت قبل از غذا بنوشید. بى‏اشتهایى پس از بیمارى و نقاهت را برطرف مى‏سازد، اعصاب صورت را تسکین مى‏دهد، بى‏خوابى را درمان مى‏کند، سردردهاى گرم مزاج را تسکین مى‏دهد

خواص عرق بیدمشک:
خواص درمانى عرق بیدمشک: ۱- عرق بیدمشک را بنوشید. ملّین طبع است، قلب را تقویت و ضعف آن را برطرف مى‏سازد، مقوى معده و احشاء و قوه باه بوده، قند خون را پایین مى‏آورد.
۲- عرق بیدمشک را با شرب بهارنارنج مخلوط کنید و چهل روز صبح و شب هربار یک لیوان بنوشید، عرق بدن که از ضعف باشد را متوقف مى‏سازد.
برگ درخت بیدمشک:
خواص درمانى برگ درخت بیدمشک: ۱- پنجاه گرم برگ درخت بیدمشک را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید بعد ده دقیقه دم کنید و آب آن را صاف و شیرین سازید و روزى سه فنجان به نوبت بنوشید. بى‏اشتهایى پس از بیمارى و نقاهت را برطرف مى‏سازد و خارش بدن و درد اعصاب را تسکین مى‏دهد.
۲- بیست و پنج گرم از برگ درخت بیدمشک را با همان اندازه پوست شاخه‏هاى دو ساله بیدمشک در یک لیتر آب بخیسانید، بعد ده دقیقه دم کنید و آب صاف‏کرده آن را روزى سه تا پنج فنجان به ترتیب بنوشید.
پریودهاى زودبه‏زود که همراه با خون زیاد است را تنظیم مى‏نماید، گال را درمان مى‏کند.
۳- اگر زالو در حلق کسى رفته باشد و در حلق یا اطراف آن چسبیده باشد با آب برگ تازه بیدمشک قرقره کنید. از عضو جداشده از حلق خارج خواهد شد.

پوست شاخه‏هاى جوان بیدمشک:
نام دیگر: اکورس دوسل مى‏باشد.
خواص درمانى پوست بیدمشک: ۱- پنجاه گرم پوست بیدمشک را در یک لیتر آب جوش دو دقیقه بجوشانید بعد دوازده دقیقه دم کنید و قبل از هر غذا یک فنجان آب آن را بنوشید. رماتیسم را درمان و خارش بدن را تسکین مى‏دهد.
۲- هر روز دو مثقال از خشک پوست بیدمشک را نیمکوب نموده با چهار مثقال شاهتره مخلوط در آب بجوشانید تا به اندازه هفت فنجان آب بماند بعد صاف کنید و آب آن را سه فنجان قبل از صبحانه و دو فنجان قبل از ناهار و دو فنجان قبل از شام بنوشید. تب نوبه یا مالاریا را درمان مى‏کند.

برگرفته از کتاب اسرار گیاهان دارویى