صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » فیزیک  »  جزوه فیزیک سال اول دبیرستان همراه با نمونه سؤالات فصل و پایانی

جزوه فیزیک سال اول دبیرستان همراه با نمونه سؤالات فصل و پایانی

دانلود تحقیق و مقالات رشته فیزیک با عنوان جزوه فیزیک سال اول دبیرستان همراه با نمونه سؤالات فصل و پایانی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۷۲ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

جزوه فیزیک سال اول دبیرستان

جزوه فیزیک سال اول دبیرستان همراه با نمونه سؤالات فصل و پایانی

معنی دار در فیزیک
در محاسبات فیزیک بایستی از نوشتن اعدادی که از حدود دقت اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم دور می باشد خودداری کرد و فقط بنوشتن ارقامی که بارقامی که بارقام حقیقی نزدیکتر است اکتفا شود. این قبیل ارقام را ارقام معنی دار می گویند.
بنابراین تعیین شرایطی که با آنها بتوان کمیتی را با واحد آن بدقت اندازه گیری نمود یکی از هدفهای اصلی و مهم فیزیک در عمل است. با توجه باینکه مقدار هر کمیتی همیشه شامل تعداد درستی از آن واحد نمی باشد همیشه نمی توان بدقت آنرا با واحدش اندازه گرفت و بین مقدار حقیقی آن و مقدار اندازه گرفته تفاوتی موجود است که باید سعی شود تفاوت بحداقل ممکن برسد. مثلاً اگر بخواهیم طول میزی را با خط کش اندازه گیری کنیم باید درجه صفر خط کش را بر لبه میز منطبق کنیم و درجه برابر لبه دیگر را بخوانیم. در بیشتر موارد لبه دیگر میز درست بر یکی از درجه های خط کش قرار نمی گیرد. اگر خط کش سانتی متری باشد کسر سانتی متر دقت اندازه گیری نشده بلکه باید آنرا حدس بزنیم و اگر خط کش میلی متری باشد کسر میلی متر حدس زده می شود که در حالت اول دقت تا سانتی متر و در حالت دوم تا میلی لیتر می باشد. بنابراین می توان گفت:
دقت اندازه گیری بستگی به اسبابی دارد که برای اندازه گیری بکار می رود.

مثال عددی:
فرض کنید میز گفته شده در بالا را با یک خط کش میلی متری اندازه گرفته ایم و طول میز بین ۱۴۵ و ۱۴۶ سانتی متر است. می توان گفت طول میز از (mm4-mm145) بیشتر و از (mm4+mm145) کمتر است. اگر طول اضافی را ۸/۰ میلی متر حدس بزنیم نتیجه اندازه گیری برابر است با (mm8/0+mm3+cm145) پس می توان نتیجه اندازه گیری با یک عدد نمایش داد که آن عدد برابر است با cm38/145.
در این آزمایش نتیجه اندازه گیری با ۵ رقم معنی دار نشان داده شده که رقم آخر آن یعنی ۸ را رقم معنی دار مشکوک می گوئیم. زیرا احتمال دارد بنظر آزمایش کننده دیگری ۷ یا ۹ باشد ولی چون ما اطمینان داریم که طول میز برابر cm38/145 است می توانیم نتیجه اندازه گیری را با ۵ رقم معنی دار که رقم آخر آن (یعنی آخرین رقم سمت راست) معنی دار مشکوک است نشان دهیم بطور کلی:
می توان گفت رقم معنی دار در یک اندازه گیری تعداد واحدهائی از یک کمیت است که شخص آزمایش کننده در موجودیت آنها نمی توان شک کند. آخرین رقم سمت راست هر عدد رقمی است که حدود آن حدس زده شده و نمی تواند یک رقم مطمئن باشد به همین جهت آنرا رقم معنی دار مشکوک می گوئیم.
بنابراین می توان گفت: نتیجه هر اندازه گیری را با یک عدد مشخص می کنیم و هر قدر تعداد ارقام معنی دار آن عدد زیادتر باشد دقت اندازه گیری ما نیز زیادتر خواهد بود مشروط بر اینکه:
تعداد ارقام نشان داده شده از حدود دقت وسائل اندازه گیری زیاد تر نباشد.
برعکس اگر نتیجه یک اندازه گیری را با تعداد ارقام کمتری نشان دهیم بدان معنی است که دقت اندازه گیری ما کمتر بوده است مشروط بر اینکه وسایل اندازه گیری دقتی بیش از ارقام نشان داده شده داشته باشد.
چگونه تعداد ارقام معنی دار را در یک عدد مشخص می کنند.
۱-تمام ارقام غیر صفر معنی دار هستند.
مثال: Cm37/164، ۵ رقم معنی دار cm75/12، ۴ رقم معنی دار gr341، ۳ رقم معنی دار
۲-صفرهای بین دو رقم معنی دار غیرصفر معنی دار هستند.
مثال ۱۰۹/۴۰۲۰ ۷ رقم معنی دار ۰۰۲/۱۰۰، ۶ رقم معنی دار ۰۷/۲۰۰۹، ۶ رقم معنی دار
۳-صفرهای سمت راست یکعدد در صورتیکه جای ممیز مشخص نباشد معنی دار نمی باشد و در صورتیکه جای ممیز مشخص باشد معنی دار هستند.
مثال: gr1450 سه رقم معنی دار kg14500 سه رقم معنی دار gr230 دو رقم معنی دار kg23000 دو رقم معنی دار cm/6250 چهار رقم معنی‌دار /۲۳۶۰۰۰ ۶ رقم معنی‌دار gr/230 سه رقم معنی‌دار kg/23000 5 رقم معنی‌دار
cm/40000 5 رقم معنی دار.
۴-صفرهای سمت راست ممیز ولی سمت چپ ارقام معنی دار، معنی دار نمی‌باشند.
مثال: ۰۰۰۵۶۴/۰ سه رقم معنی دار ۰۳۴۷/۰ سه رقم معنی دار ۰۲۳/۰ دو رقم معنی دار ۰۰۰۳/۰ یک رقم معنی دار ۰۰۰۰۴۶۷/۰ سه رقم معنی دار ۰۳۰۴/۰ سه رقم معنی دار.
۵-تمام صفرهای سمت راست و سمت راست ارقام غیرصفر معنی دار هستند.
مثال: ۰۰۰/۱۰ ۵ رقم معنی دار ۰۶۴۰۰/۰ ۴ رقم معنی دار ۰۰/۴۱۰ ۵ رقم معنی دار.

فصل اول
کمیت: هر چیز قابل اندازه گیری را گویند که در حوزه امر فیزیک قرار دارد.
کمیتها:
اصلی: طول، جرم، زمان
فرعی: مساحت، حجم، کار …
یکا: هرگاه می گوئیم طول یک اتاق ۱۰ قدم و یا طول کتاب فیزیک cm24 است در هر مورد عدد گزارش شده بیان می کند که مقدار کمیت مورد نظر چند برابر مقدار کمیتی است از همان جنس که بعنوان مقیاس انتخاب شده است این مقیاس را یکا (واحد) آن کمیت می نامند.
به یکاهای کمیتهای اصلی یکای اصلی گویند. و……….


تعداد صفحات : 72 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]