تحقیق پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار

تحقیق پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار

Research, prevention and control of occupational accidents

دانلود تحقیق پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار

مقدمه
بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیتهای کاری را دچار وقفه کرده و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد.
در هر صورت تکنیکهای ایمنی نشان داده که ما می توانیم حوادث را کنترل نموده و از وقوع آنها پیشگیری کنیم. پیشگیری موفق حادثه، حداقل نیاز به چهار اقدام اساسی دارد:
۱- مطالعه و بررسی همه جانبه محیط کار
۲- تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
۳- تشکیلات کنترل و نظارت
۴- اقدامات آموزشی
در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در هر مورد می پردازیم.

بررسی همه جانبه محیط کار
مطالعه و بررسی از کلیه نواحی کاری و عملیات و پروسه تولید جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده خطرات، مهمترین اقدام پیشگیرانه، جهت کاهش حوادث ناشی از کار به شمار می آید. پس از مطالعه و بررسی و شناخت کامل این خطرات، اقدامات بعدی شامل ارزیابی و تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی می باشد که این تجزیه و تحلیل ها، بعنوان روشی برای افزایش دانش پیشگیری از حوادث بکار می روند.

 

فهرست مطالب
مقدمه
۱- بررسی همه جانبه محیط کار
۱-۱ – تشخیص و شناسایی خطرات
۲-۱ ارزیابی خطرات

۲- تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
۱-۲ – مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث
۲-۲ – مدل TMEPM
۳-۲ – مدل دامنه هاینریش

۳- تشکیلات کنترل و نظارت
۱-۳ – بازرسی کار
۲-۳ – کمیته های حفاظت فنی
۳-۳ – مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشتی

۴- اقدامات آموزشی
۱-۴ – آموزش و دستورالعمل های ایمنی
۲ -۴ – انجام مطالعات و تحقیقات
۳-۴ – برگزاری سمینارها و همایش ها


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 18 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,