صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی:
مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که از دیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان و روشنفکران و متفکران بوده و بارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده و رابطه شان با بزهکاری مورد بررسی و سپس تائید قرار گرفته است. شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته و اقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند و محققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی که انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند . از جمله اینکه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را که خود از عوامل سازنده جرم است ،  بوضع  اقتصادی  نسبت میدهد و می گوید: 
((یکی از عوامل آفریننده  جرم تربیت بد است که خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است که کلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها که در محیط خانوادگی در کشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)).

فهرست مطالب:
بررسی کلی علل ناهنجاری افراد 
تعریف کج رفتاری 
اثبات گرایی و کج رفتاری 
بر ساخت گرایی و کج رفتاری 
رویکرد تلفیقی در کج رفتاری 
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری 
نظریه‌های فشار 
مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی 
کوهن و ناکامی منزلتی 
کلوارد و الین 
انتقادات به نظریه فشار اجتماعی 
نظریه یادگیری اجتماعی 
انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی 
نظریه کنترل 
جرم در مکتب تحققی 
نگاه لمبروزو به مجرم 
ساختار بدنی 
تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو) 
مجرمین بالفطره 
مجرمین دیوانه 
جرم هیجانی 
بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم 
تعریف بزهکاری 
بزه در رویکردهای مختلف 
رویکرد حقوقی 
رویکرد جامعه شناختی 
رویکرد جرم شناسی 
تعریف بزه‌های معمولی 
رویکردها در مورد علل بزهکاری 
تاثیر عوامل زیستی 
اجتماعی
ناهنجاری خانوادگی 
جمعیت شهری
رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies) 
رویکرد ساختار زیستی 
رویکرد روانشناختی 
رویکرد اقتصادی 
رویکرد اجتماعی 
رویکرد پیوند افتراقی 
رویکردهای التقاطی 
پیشگیری از بزهکاری 
پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم 
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا 
پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر 
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری 
استراتژی خانواده گرا 
جدول استراتژی پیشگیری 
استراتژی جامعه گرا 
استراتژی پایش 
منابع

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 134 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]