تحقیق نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت

تحقیق نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت

Study the role of custom as a source of commercial law

دانلود تحقیق نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت

مقدمه:
عرف و عادت با وجود اختلاف سیستم های حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظرجامعه شناسان حقوق و حقوق دانان درباره ی اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبارآن در جوامع، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود که نقش اساسی و مؤثری رادر تمام رشته های دانش حقوق به عهده دارد. عرف بیان گر اراده ی جامعه و قواعدعرفی حقوق که وضع شده به وسیله ی همه ی مردمان است، بر مبنای خواسته های مردم استوار می باشد. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه می یابندبا واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیق اند. لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه حل عادلانه را میسر می سازد و همچنین نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است که از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد تا حقوق هم گام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد.

فهرست مطالب:
مقدمه
جایگاه و اهمیت عرف 
عرف در دانش حقوق
الف) عرف و تاریخ حقوق
ب) عرف در حقوق مدون و حقوق غیر مدون
ج) عرف در حقوق خصوصی و حقوق عمومی
د) عرف در حقوق جزا
ه) عرف در حقوق تجارت
و) عرف در حقوق داخلی و حقوق بین الملل
عرف در فقه و حقوق اسلام
عرف تجاری
پیشینه
اجرا
مفاهیم حقوقی
پذیرش
حقوق تجارت و داوری
امروز و فردای حقوق تجارت
منابع و مأخذ


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 18 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,