تحقیق مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  تحقیق مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

تحقیق مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

تحقیق مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج
مقدمه و پیشگفتار:
سالهاست که نام رودکی پیوسته با عنوان «پدر شعر فارسی» و نام نیما یوشیج (علی اسفندیاری) با عنوان «پدر شعر نو فارسی» همراه بوده است و گاه خواننده بدون آنکه علت واقعی این وجه تسمیه را بدند آن را به خاطر سپره و بارها ذکر نموده است.
شاعران بزرگواری که هر کدام در اعتلای فرهنگ و ادب غنی ایرانی بسیار کوشیده‌اند و تأثیرگذار بوده‌اند و هرکدام تحولات بسیار عظیمی را در زمانه و عصر خویش حاصل کرده‌اند.
افراد بسیاری نیز در معرفی آنان و توضیح و گزارش آثارشان گام نهاده‌اند.
اینکه در این طرح تحقیقاتی، اینجانب کوشیده‌ام تا بین مبانی فکری و سنت شعری این دو شاعر، مقایسه‌ای انجام دهم و در ضمن به علل و دلایلی که باعث شده است از میان خیل عظیم شاعران و گویندگان فارسی از دیرباز تاکنون این دو را به عنوان پدران‌ شعر فارسی برگزیده‌اند، بیان دارم.
به نظر اینجانب برای یک مقایسه‌ی اصولی و صحیح، نخست باید به بررسی و شناخت جزئیات مطالب مورد قیاس پرداخت و سپس نتیجه‌گیری نمود. البته قابل ذکر است که اگر بخواهیم یک مقایسه‌ی نسبتاً اصولی انجام دهیم؛ باید با توجه به آنکه تعداد ابیات بر جای مانده از این دو شاعر بسیار از لحاظ کمیت با هم اختلاف دارند و چون تعداد ابیات بر جای مانده از رودکی کمتر از هزار بیت است ولی در مورد نیما یوشیج این تعداد چندین برابر می‌باشد؛ لذا به ذکر پاره‌ای از آنها می‌پردازیم تا بدین وسیله یک توازن تقریباً منطقی بین شمار ابیات این دو شاعر از لحاظ ارزیابی برقرار گردد.
لازم به ذکر است که در تذکره‌ها و کتب تاریخ ادبیات درباره‌ی شمار اشعار رودکی سخن بسیار گرفته‌اند: برخی آن را متجاوز از یک میلیون بیت می‌دانند و برخی دیگر بر آن‌اند که ۷۰۰ هزار بیت بوده، و نیز آورده‌اند که شعر رودکی در صد دفتر گردآوری شده بوده که بی‌گمان این ارقام مبالغه‌آمیز است. آنچه مسلم است رودکی پر شعر بوده و اکنون همان‌طور که ذکر شد مقدار اندکی از سروده‌های او در دست است.

فهرست
مقدمه و پیشگفتار
نخستین شناسندگان رودکی
نخستین شناسندگان نیما یوشیج
عقاید و افکار رودکی:
۱- عقاید و افکار حکیمانه و اندرزگویی
۲- رقیق القلب و باهوش بودن رودکی
۳- حس بی‌نیازی
۴- نیکنامی
۵- مذهبی بودن
عقاید و افکار نیما یوشیج:
۱- مهربانی و دلسوز بودن
۲- اجتماعی و سیاسی بودن نیما
۳- پند و اندرزگویی
۴- پایبندی نیما به زادگاه و طبیعت و مظاهر آن
۵- استواری و پایبندی به عقاید
۶- اصول عقاید نیما در باب نظم و نثر
۷- عقاید مذهبی نیما
معلومات رودکی و بازتاب آن در اشعارش
۱- قرآن و حدیث
۲- اشاره به داستانهای قرآن و اساطیر سامی
۳- بهره‌گیری از مضامین شعر عرب و اشاره به سرایندگان آنها
۴- اشاره به اساطیر ایرانی و داستانهای پهلوانی
۵- اشارات علمی و فلسفی
معلومات نیما یوشیج و بازتاب آن در اشعار وی
رودکی پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن
نیما پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن
فهرست منابع و مآخذ


قیمت فایل : 8500 تومان | تعداد صفحات : 86 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]