تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:
خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و …. مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.
در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به کمک ما بیاید.
با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایه اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.
در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.
ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.
در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهنده ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده بحث    
بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران    
۱- شرایط ماهوی ازدواج    
۲- شرایط شکلی ازدواج    
۳- نکاح ایرانیان در خارجه    
۴- نکاح اتباع خارجه در ایران    
۵- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران    
۶- قوانین  حاکم بر ازدواج در کنوانسیون ۱۹۷۸ لاهه    
بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران    
۱- طلاق ایرانیان در خارج    
۲- طلاق اتباع بیگانه در ایران    
۳- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت مختلف دارند    
۴- طلاق در کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه    
نتیجه بحث    
منابع و ماخذ

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 31 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,