صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق قاچاق و عناصر آن

تحقیق قاچاق و عناصر آن

تحقیق قاچاق و عناصر آن

چکیده:
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
بخش اول: کلیات     
فصل اول: تعاریف     
مبحث اول-  تعریف لغوی قاچاق     
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق     
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی     
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق     
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی     
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی     
فصل دوم: انواع قاچاق     
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف     
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق     
گفتار اول: قاچاق ارز     
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری     
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات     
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات     
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر     
گفتار ششم: قاچاق اشخاص     
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق     
مبحث اول: عناصر عمومی     
مبحث دوم: عنصر مادی      
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی     
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم     
گفتار سوم: جرم تام     
بحث سوم: عنصر معنوی     
بخش دوم     
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق     
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور     
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا     
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا     
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی     
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر     
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه     
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور     
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت     
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی     
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت     
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان     
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق     
گفتار اول: تهاجم فرهنگی     
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی     
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده     
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار     
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن     
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن     
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق     
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده     
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق     
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی     
گفتار اول: سازمانهای شاکی     
مبحث دوم: مراجع قضایی     
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)     
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی     
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه     
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه     
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف     
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف     
گفتار دوم: حق الکشف مأموران     
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


تعداد صفحات : 65 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]