صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تحقیق سیستمهای نیروی برق

دانلود تحقیق و مقالات رشته مهندسی برق با عنوان دانلود تحقیق سیستمهای نیروی برق در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۴ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

تحقیق سیستمهای نیروی برق

بررسی سیستمهای نیروی برق
جلوگیری از مبدل نیروی ولتاژ فشار زیاد در برابر ولتاژ بالای برق بوسیله ی حلقه ی فرومغناطیسی
چکیده:
حفاظت در برابر ولتاژ بالای برق برای ایمنی دستگاهها درجی. آی.اس ولتاژ ماوراءزیاد اهمیت بسزایی دارد.درعمل،گزارشها حاکی از شکست ایزولاسیون(عایق کاری)مبدل یو.اچ.وی می باشد.گیرنده های اکسیدفلز که درسطح وسیع بکار می رودقادر به متوقف کردن حجم ولتاژ بالای برق می باشند اما این گیرنده ها فاقد کارآیی درکاهش شیب هستند.دراین مقاله یک روش حفاظتی جدید پیشنهاد می شود که درآن حلقه ی مغناطیسی به عنوان مکملی برای گیرنده ها در توقف ولتاژ بالا درداخل جی.آی.اس ولتاژماوراءزیادبکار می رود.بعلاوه،الگوی معادل برپایه ی خواص مواد فرومغناطیس ابعاد حقیقی حلقه ایجاد شده است. یک جی آی.اس ۱۰۰۰کیلو وات واقعی شبیه سازی شده تا ارزیابی جامعی از تاثیرات بازدارنده ی انواع حلقه های فرومغناطیسی بامولفه های ساختاری؛ دربرابر ولتاژبالای برق ارائه کند.

۱٫مقدمه:
حفاظت در برابر برق برای ایمنی و ثبات سیستم انتقال نیروی ماوراءزیاد(یو.اچ.وی) دارای اهمیت حیاتی می باشد.همان چیزی که شکست آن منجربه قطع نیروی مناطق وسیع و خسارت اقتصادی فراوان خواهدشد.اما دستگاههای موجود حفاظت دربرابر ولتاژزیاد دارای معایب خاصی می باشند و گزارش ها حاکی از آن است که ولتاژبالای برق موجب خسارات ایزولاسیون مبدل نیرو در درون جی.آی.اس ولتاژماوراءزیاد گردیده است.
صدمات ایزولاسیون به مبدل یو.اچ.وی را که اضافه جهش نفوذی برق موجب آن است می توان در دو روش کلی خلاصه کرد:(۱)ایزولاسیون کامل مبدل که حجم بالای ولتاژزیاد برق به آن صدمه زده و(۲)
ایزولاسیون بین دورهای مارپیچ درابتدای پایانه ی اچ.وی باتنش نامتجانس به دلیل طول موج شیبدار اضافه جهش برق گیرنده های یو.اچ.وی ازجنس اکسید روی که اخیراً بکار می رفت و در درون جی آی اس ولتاژفشارزیاد تجهیز شده بود،می توانند به خوبی حجم ولتاژبالای برق رامتوقف کنند اما فاقد کارآیی در کاهش شیب فزاینده ی اضافه جهش برق هستند.از این منظر یافتن راه حل جایگزین یا مکمل، منافع فنی و اقتصادی عظیمی به دنبال دارد.
روشهایی که در منابع[۶تا۹] ارائه شده و فریت (هیدروکسیدآهن) را در انتهاهای قطع کننده ی جی.آی.اس قرار می دهد به نحو موثری قادر به توقف جریان گذرا و سریع ولتاژبالا (وی.اف.تی.او)می باشد.در این مقاله پیشنهاد براین است که با بکارگیری مواد مناسب و همچنین اندازه بزرگتری از حلقه های فرومغناطیسی درجهت توقف کامل ولتاژ بالای برق هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ شیب ، حفاظت کاملی از مبدل یو.اچ.وی به عمل آوریم که این تمهیدات مکملی برای گیرنده های سنتی اکسید روی می باشد.الگوهای اولیه ی حلقه ی فریت در[۱۰و۱۱] ارائه شده است.اغلب از آنها بعنوان فیلتر ای.ام.آی در مدار الکتریکی استفاده می شد..بانزدیک کردن حلقه ی فرومغناطیسی کم ولتاژ به عنوان القاگری (آندوکتانس )ثابت درحالت موازی با مقاومت یک الگو در[۷] ارائه شده است و فرض براین است که یک نفوذپذیری متحدی در سرتاسر جهت شعاعی ایجاد شود تا کل القاگری محاسبه شود که این امر فاقد دقت لازم بوده و برای شرایط گذرای یو.اچ.وی مناسب نمی باشد.


تعداد صفحات : 14 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]